Comisia Europeană

Decizia nr. 2394/2016 privind ajutorul de stat acordat de Ungaria în favoarea ValDeal Innovációs Szolgáltató Zartkörûen Mûködõ Részvénytársaság [cazul SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN)] [notificată cu numărul C(2014) 3193] (Numai textul în limba maghiară este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D2394

În vigoare de la 30 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile menționate mai sus (1) și având în vedere observațiile acestora,

(1) JO C 40, 12.2.2013, p. 53.

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) La 12 august 2008, Comisia a inițiat monitorizarea schemei de ajutoare a Ungariei "Utilizarea și punerea în aplicare a Fondului pentru cercetare și inovare tehnologică" HU 21/2004 [SA.15588 (MX 23/2008)] (denumită în continuare "schema"), care la aderarea Ungariei a fost considerată drept ajutor de stat existent (2). Exercițiul de monitorizare a vizat ajutoarele de stat acordate în baza schemei în perioada cuprinsă între 2004 și 2006.

(2) Decizia C (2004) 3568/2 a Comisiei din 20 septembrie 2004, "Măsuri care vor fi considerate drept ajutoare existente în sensul articolului 88 alineatul (1) din Tratatul CE - Republica Ungaria".

(2) Au fost selectați trei beneficiari pentru o analiză aprofundată (3), ValDeal Innovációs Szolgáltató Zartkörûen Mûködõ Részvénytársaság (ValDeal Innovation Services Closed Limited Company) (denumită în continuare "ValDeal"). În toate cele trei cazuri, s-au constatat nereguli.

(3) Ungaria a fost informată cu privire la alegerea celor trei întreprinderi pentru o analiză aprofundată, inclusiv ValDeal, prin scrisoarea din 12 iunie 2009.

(3) Una dintre întreprinderile monitorizate a rambursat în mod voluntar ajutorul împreună cu dobânzile pe parcursul etapei de monitorizare. În consecință, investigarea acesteia de către Comisie a fost întreruptă.

(4) În cadrul procedurii de monitorizare (SA.15588), Comisia a solicitat informații cu privire la ValDeal la 12 iunie 2009, 21 ianuarie 2010, 30 august 2010, 22 decembrie 2010 și 17 februarie 2011. Autoritățile maghiare au transmis informații la 17 septembrie 2009, 30 martie 2010, 26 octombrie 2010, 6 decembrie 2010, 8 decembrie 2010, 2 februarie 2011, 24 februarie 2011 și 1 aprilie 2011.

(5) Având în vedere faptul că preocupările Comisiei cu privire la ceilalți doi beneficiari, inclusiv ValDeal, nu au fost pe deplin soluționate de autoritățile maghiare, cazul a fost transferat într-un dosar NN la 16 iunie 2011 și înregistrat cu numărul SA.33186 (2011/NN).

(6) În octombrie 2011, unul dintre beneficiari, altul decât ValDeal, a rambursat în mod voluntar ajutorul, cu dobândă. În consecință, investigarea acestuia a fost întreruptă (1).

(1) Comisia a informat autoritățile maghiare cu privire la încetarea investigației privind beneficiarul în cauză, prin scrisoarea din 19 decembrie 2011.

(7) Având în vedere cele de mai sus, prezenta decizie se referă exclusiv la ajutorul de stat acordat întreprinderii ValDeal (denumit în continuare "măsura").

(8) Comisia a solicitat informații cu privire la ValDeal la 9 februarie 2012 și 18 aprilie 2012. Autoritățile maghiare au transmis informații la 1 septembrie 2011, 19 octombrie 2011, 29 februarie 2012, 12 martie 2012, 18 iunie 2012, 26 iunie 2012, 4 iulie 2012 și 12 septembrie 2012.

(9) O reuniune cu autoritățile maghiare și reprezentanții beneficiarului a avut loc la 6 septembrie 2011, la sediul serviciilor Comisiei din Bruxelles.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...