Guvernul României

Hotărârea nr. 1397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011 până la 21 august 2012, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 125/2011 și înlocuit de Ordin 1045/2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", precum și anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" și nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" și anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-6.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 3. -

(1) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator sau entități asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 8, prin intermediul portalului e-România.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), până la data de 1 iulie 2011, formularul "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, în format hârtie, semnat și ștampilat, conform legii, însoțit de declarația în format electronic, pe suport electronic.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 3 alin. (2) sunt stabilite în anexa nr. 9.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -

" Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" se utilizează pentru declararea contribuțiilor sociale datorate, începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până la data de 25 februarie 2011 inclusiv.

Art. 7. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul comunicațiilor și societății
informaționale,
Valerian Vreme

București, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.397.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

112

DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE

┌─────────────────────┐ │Perioada de raportare│ ├────┬─────┬────┬─────┤ │Lună│ │ An │ │ └────┴─────┴────┴─────┘ ┌───────────┐ Declarație Rectificativă │ │ └───────────┘ DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ Cod de identificare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────┐ Denumire │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ Adresă domiciliu fiscal │ │ ├───────┬─────────────────────┬─────┬───────────────────┬──────┬───────────────────────────┤ │Telefon│ │ Fax │ │E-mail│ │ └───────┴─────────────────────┴─────┴───────────────────┴──────┴───────────────────────────┘ SECȚIUNEA - Creanțe fiscale ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire creanță fiscală │ Suma │ │crt.│ │ │ ├────┼───────────┬─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┬───────────────────────────┤ │ │ │ │1. Datorată │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ │Cod bugetar│ │2. Deductibilă │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │3. De plată (rd. 1 - rd. 2)│ │ ├────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Total obligații de plată │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din această declarație sunt corecte și complete. ┌─────────────────┬───────────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ Nume, │ │Prenume,│ │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤ Semnătura și ștampila │ │Funcția/calitatea│ │ │ │ │ └─────────────────┴───────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘ Loc rezervat autorității competente ┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Număr de înregistrare│ │Din data│ │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────┘ Număr de operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.01/d.u.

ANEXA Nr. 1.1*)

*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

Anexă angajator

SECȚIUNEA A - Alte date de identificare a plătitorului ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───────────────┐ Număr ordine registrul comerțului│ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ Cod CAEN │ │ │ │ │ ├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────┴───┴───┴───┴───────────────┤ Adresă sediu social │ │ ├───────┬─────────────────────┬─────┬───────────────────┬──────┬───────────────────────────────┤ │Telefon│ │ Fax │ │E-mail│ │ ├───────┼──────┬──────────────┴─────┼───────────────────┼──────┴───────────────┬───────────────┤ Casa de asigurări de sănătate │ │ │ Tarif de risc (%) │ │Datorează contribuții │ │ angajator └───────┴──────┘ └───────────────────┘accidente de muncă D/N└───────────────┘ SECȚIUNEA B - Indicatori statistici ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ 1 │Număr de asigurați șomaj │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 2 │Număr de asigurați concedii și indemnizații │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 3 │Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează CAS │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 4 │Total fond de salarii brute │ │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ SECȚIUNEA C C.1. Condiții de muncă ┌────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ │Total bază de calcul a contribuției│ │ │ │Nr. │ Condiții de muncă │Total venit│ la BASS aferentă indemnizației │ Scutiri angajator │Contribuție CAS - angajator│ │crt.│ │ realizat │ conform O.U.G. nr. 158/2005 │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 1 │normale │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ 2 │deosebite │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ 3 │speciale │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 4 │Total │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘ ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ 5 │Bază calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar de scutire │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 6 │Total sumă de recuperat de angajator de la BASS, aferentă lunii de raportare │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 7 │Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferentă lunii de raportare │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ C.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2005, cu modificările și completările ulterioare) ┌────┬───────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐ │Nr. │ │ Nr. │Total zile│Zile prestații│Zile prestații│ Suma suportată │ Suma suportată │ │crt.│ Tip indemnizație │cazuri│prestații │ suportate de │suportate din │ de angajator │ din FNUASS │ │ │ │ │ │ angajator │ FNUASS │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 1 │Incapacitate temporară de muncă│ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Prevenire îmbolnăvire │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────┼──────────┤ ├──────────────┤ ├────────────────────┤ │ 3 │Sarcină și lăuzie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────┼──────────┤ ├──────────────┤ ├────────────────────┤ │ 4 │îngrijire copil bolnav │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────┼──────────┤ ├──────────────┤ ├────────────────────┤ │ 5 │Risc maternal │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Total │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 7 │Total contribuții pentru concedii și indemnizații, calculate la fond salarii │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │Total contribuții pentru concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din FAAMBP │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │Total contribuții datorate pentru concedii și indemnizații │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 11 │Total sumă recuperată de angajator din contribuția lunii curente │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 12 │Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizații │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 13 │Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ C.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────────────────┬────────────────────┐ │Nr. │ Tip indemnizație │ Număr │ Zile │ Sumă totală │ Sumă │ │crt.│ │ cazuri │prestații│accidente de muncă│suportată din FAAMPB│ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤ │ 1 │Incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Trecerea temporară la alt loc de muncă │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Reducerea timpului de lucru │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Cursuri de calificare și reconversie profesională │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Total │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┘ ┌────────────┬───────────┬──────┬────────────────────────────┐ Ajutoare de deces │Număr cazuri│ │ Sumă │ │ └────────────┴───────────┴──────┴────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────┐ C.4. Sumă scutită din contribuția la șomaj a angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare │ │ └─────────────────────────────┘ C.5. Subvenții/scutiri/reduceri (conform Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare) ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐ │Nr. │ Subvenție/scutire/reducere │ Sumă de recuperat din │ Sumă de restituit │ │crt.│ │ contribuția datorată │ de la AJOFM/AMOFM │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ │ Bază de calcul │ Contribuție │ │C.6. Contribuție șomaj datorată de angajator ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ │ Bază de calcul │ Contribuție │ │C.7. Contribuție fond de garantare datorată de angajator ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘ Secțiunile D și E se completează numai de instituții asimilate angajatorilor SECȚIUNEA D - Indicatori statistici ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ 1 │Număr de asigurați șomaj │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2 │Număr de asigurați (concedii și indemnizații) │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3 │Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează CAS │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4 │Total indemnizații de șomaj │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ SECȚIUNEA E E.1. Condiții de muncă ┌──────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │ Condiții de │Total venit realizat│ Total bază de calcul a contribuției la BASS │ Contribuție CAS - angajator │ │ muncă │ │aferentă indemnizației cf. O.U.G. nr. 158/2005│ │ ├──────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ normale │ │ │ │ └──────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ E.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare) ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │Nr. │ Tip indemnizație │ Nr. │Total zile│ Zile prestații │ Sumă suportată │ │crt.│ │cazuri│prestații │suportate din FNUASS│ din FNUASS │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 1 │Incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Prevenire îmbolnăvire │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Sarcină și lăuzie │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Îngrijire copil bolnav │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Risc maternal │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Total │ │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴────────────────────┴────────────────────┘ ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ 7 │Total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la total indemnizații │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 8 │Total contribuții concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din FAAMBP│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 9 │Total contribuții datorate pentru concedii și indemnizații │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 10 │Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 11 │Total sumă recuperată de instituția asimilată angajatorului din contribuția lunii curente │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 12 │Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizații │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 13 │Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ E.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────────────────┬────────────────────┐ │Nr. │ Tip indemnizație │Număr │ Zile │ Sumă totală │ Sumă suportată │ │crt.│ │cazuri│prestații│ accidente de muncă │ din FAAMBP │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ 1 │Incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Trecerea la alt loc de muncă │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Reducerea timpului de lucru │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Cursuri de calificare și reconversie profesională │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Total │ │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────────────────┴────────────────────┘ ┌────────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────┐ Ajutoare de deces │Număr cazuri│ │ Sumă │ │ └────────────┴───────────┴──────┴───────────────────────────┘ SECȚIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundare F.1. Sediu principal ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Suma de plată │ │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ F.2. Sedii secundare ┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │ Cod de înregistrare │ Sumă de plată │ │crt.│ fiscală sediu secundar │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │... │... │... │ └────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 1.2*)

*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

Anexă asigurat

DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI ┌─────┐ Nr. crt. │ │ ├──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ CNP/NIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CNP/NIF anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ ├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ Nume │ │ Nume anterior │ │ ├──────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┤ Prenume │ │ Prenume anterior │ │ └──────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘ ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ Data angajare │ │ │ . │ │ │ . │ │ │ │ │ Data plecare │ │ │ . │ │ │ . │ │ │ │ │ └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ ┌──────┬──────┐ Casa de asigurări de sănătate a asiguratului │ │ │ └──────┴──────┘ ┌────────────┐ Asigurat/reasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate │ │ ├────────────┤ Asigurat în sistemul de asigurări pentru șomaj │ │ └────────────┘ DETALII COASIGURAȚI ┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ Tip asigurat │ CNP │ Nume │ Prenume │ ├────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Părinte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Părinte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Soț/soție │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────┴──────────────────────────┘ SECȚIUNEA A ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 1 │Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Pensionar │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Tip contract de muncă din punct de vedere al timpului de lucru │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Ore normă zilnică contract │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Ore lucrate efectiv în lună │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Ore suspendate în lună │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │Total zile lucrate │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │Venit brut realizat │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │Bază Contribuție Individuală ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │Contribuție Individuală ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 11 │Bază Contribuție Individuală SĂNĂTATE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 12 │Contribuție Individuală SĂNĂTATE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 13 │Bază Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 14 │Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 15 │Baza de calcul pentru contribuția la fondul de garantare │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ SECȚIUNEA B B.1. Contract/Contracte de muncă sau/și șomaj tehnic beneficiar de scutire ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 1 │Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Pensionar │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Ore normă zilnică contract │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Ore lucrate efectiv în lună: │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Ore suspendate lună │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │Din care ore șomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │Total zile lucrate │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │Zile șomaj tehnic beneficiare de scutire │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │Bază de calcul la contribuția individuală ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 11 │Bază de calcul pentru contribuția la fondul de garantare │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ B.1.1. Scutiri la plată ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 1 │Motiv scutire │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE ȘI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE│ │ │ │DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE în condiții normale de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE ȘI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE│ │ │ │DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE în condiții deosebite de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE ȘI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE│ │ │ │DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE în condiții speciale de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiții normale de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiții deosebite de muncă│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 11 │ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiții speciale de muncă │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ B.2. C.N.P.A.S. -Condiții de muncă ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 1 │Indicativ condiții speciale │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Zile lucrate în condiții normale │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Zile lucrate în condiții deosebite │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Zile lucrate în condiții speciale │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Venit brut realizat - condiții normale │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Venit brut realizat - condiții deosebite │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │Venit brut realizat - condiții speciale │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ B.3. Indemnizații Asigurări Sociale conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156/2005, cu modificările și completările ulterioare sau Prestații conform Legii nr. 346/2002, republicată ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 1 │Zile indemnizații în condiții normale │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Zile indemnizații în condiții deosebite │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Zile indemnizații în condiții speciale │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Total zile lucrătoare concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Zile prestații suportate din FAAMBP │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │Zile de concediu fără plată indemnizație pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Baza de calcul a CAS aferentă indemnizațiilor (conform O.U.G. 158/2005) - asigurat │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │Sumă prestații de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │Sumă prestații de asigurări sociale suportată din FAAMBP │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 11 │Total venit asigurat din indemnizații/prestații │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 12 │Total indemnizație sănătate suportată de angajator (cf. O.U.G. nr. 158/2005) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 13 │Total indemnizație sănătate suportată din FNUASS │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ B.4. Centralizator ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 1 │Total zile lucrate │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Total zile șomaj tehnic beneficiare de scutire │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Bază Contribuție Individuală ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Contribuție Individuală ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Bază Contribuție Individuală SĂNĂTATE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Contribuție Individuală SĂNĂTATE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │Bază Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │Baza de calcul pentru contribuția la fondul da garantare │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ SECȚIUNEA C - Raportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatorului ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 1 │Tip asigurat alte entități asimilate │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Zile │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Total zile concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Zile concediu medical pentru accidente de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Zile prestații suportate din FAAMBP │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Venit brut realizat │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │Prestații pentru accidente de muncă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │Sumă prestații de asigurări sociale suportată din FAAMBP │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │Bază Contribuție Individuală ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │Contribuție Individuală ȘOMAJ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 11 │Bază Contribuție Individuală SĂNĂTATE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 12 │Contribuție Individuală SĂNĂTATE │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 13 │Bază Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 14 │Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ SECȚIUNEA D - Concedii medicale conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 modificările și completările ulterioare ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ 1 │Seria certificatului de concediu medical │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │Numărul certificatului de concediu medical │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │Seria certificatului de concediu medical inițial │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │Numărul certificatului de concediu medical inițial │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │Dată început valabilitate concediu medical │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │Dată încetare valabilitate concediu medical │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │Codul numeric personal al copilului │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │Locul de prescriere a certificatului medical │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 11 │Cod de urgență medico-chirurgicală │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 12 │Cod boală infectocontagioasă grupa A │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 13 │Numărul avizului medicului expert │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 14 │Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 15 │Zile prestații (zile lucrătoare) suportate din FNUASS │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 16 │Total zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 17 │Suma veniturilor din ultimele 6 luni │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 18 │Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 19 │Media zilnică a bazei de calcul │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 20 │Indemnizație sănătate suportată de angajator │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 21 │Indemnizație sănătate suportată din FNUASS │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

ANEXA Nr. 2

NOMENCLATORUL "CREANȚE FISCALE" Referințe (1)

Nr. crt. Denumire creanță fiscală Temei legal
1 Impozit pe venitul din salarii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2 Contribuția individuală de asigurări sociale
reținută de la asigurați
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
3 Contribuția de asigurări sociale datorată pentru
persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
4 Contribuția de asigurare pentru accidente de
muncă și boli profesionale pentru șomeri
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată
5 Contribuția de asigurări sociale datorată de
angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare,
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
6 Contribuția de asigurare pentru accidente de
muncă și boli profesionale datorată de angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 346/2002, republicată.
7 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
reținută de la asigurați
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
8 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
9 Contribuția de asigurări sociale de sănătate
pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depășesc plafonul prevăzut de lege
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
11 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
12 Contribuția individuală pentru asigurări sociale de
sănătate pentru persoanele aflate în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a
vârstei de 3 ani sau se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
13 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
datorată de angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
14 Contribuția pentru concedii și indemnizații
datorată de persoanele aflate în șomaj
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
15 Contribuția pentru concedii și indemnizații de la
persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
16 Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj
reținută de la asigurați
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
17 Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de
angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
18 Contribuția angajatorilor la Fondul de garantare
pentru plata creanțelor salariale
Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare
19 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o
familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
20 Contribuția individuală de sănătate datorată
pentru persoanele, cetățeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru persoanele, cetățeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
21 Contribuția individuală de sănătate datorată
pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
22 Contribuția individuală de sănătate datorată
pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
23 Contribuția individuală de sănătate datorată
pentru persoanele, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
24 Contribuția de asigurări sociale de sănătate
datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
25 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind ~Codul~ fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
26 Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
27 Impozit pe veniturile din pensii Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
28 Impozit pe veniturile din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare art. III alin. (1) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
29 Impozit pe veniturile rezultate din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/ convențiilor încheiate potrivit ~Codului~ civil art. III alin. (1) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare

ANEXA Nr. 3

NOMENCLATORUL "SUBVENȚII/SCUTIRI/REDUCERI"

Valoare Explicație
1 Subvenții conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
2 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
3 Subvenții conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
4 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
5 Subvenții conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 58/2001~ privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările și completările ulterioare
6 Subvenții conform Legii ~nr. 116/2002~ privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și ~Normelor~ metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului ~nr. 1.149/2002~
7 Reduceri ale contribuției datorate de angajator conform art. 93 și 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
8 Subvenții conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea ~nr. 279/2005~ privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare
9 Subvenții conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările și completările ulterioare
10 Subvenții conform art. 1 din Legea ~nr. 72/2007~ privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare

ANEXA Nr. 4

NOMENCLATORUL "TIP ASIGURAT PENTRU ALTE ENTITĂȚI ASIMILATE ANGAJATORULUI"

Valoare Explicație
1 Personal monahal al cultelor recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat pentru Culte
2 Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
3 Pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc plafonul prevăzut de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sau/și cel prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declarați de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale prin casele județene de pensii și alte case de pensii
4 Persoane beneficiare de ajutor social, declarate de primării
5 Persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani, declarate de Agenția Națională pentru Prestații Sociale
6 Persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, declarate de Agenția Națională pentru Prestații Sociale
7 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, declarate de Ministerul Justiției
8 Persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal și persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a pedepsei privative de libertate, declarate de Ministerul Justiției
9 Persoane returnate sau expulzate ori victimele traficului de persoane care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii demnității, declarate de Ministerul Administrației și Internelor
10 Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) ori art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de casele de asigurări de sănătate
11 Asigurați preluați de casele județene de pensii de la unitățile în faliment, declarați de casele județene de pensii
12 Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat/declarată de unitățile trimițătoare
13 Membrii corpului diplomatic care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, declarați de unitățile trimițătoare
14 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate de bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
15 Persoane, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni
16 Persoane care realizează venituri profesionale din drepturi de autor și drepturi conexe prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
17 Persoane care realizează venituri profesionale din contracte/convenții civile prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
18 Consilieri locali

ANEXA Nr. 5

NOMENCLATORUL "TIP ASIGURAT"

Nr. crt. Tip asigurat
1. Salariat
2. Salariat militar
3. Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu - nu este salariat
4. Cenzori, membri în consiliul de administrație
5. Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salarii

ANEXA Nr. 6

NOMENCLATORUL "INDICATIV CONDIȚII SPECIALE"

Valoare Explicație
1 Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
2 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, zona I radiații
3 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, zona II radiații
4 Conform art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
5 Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
6 Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
7 Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 7

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
a formularului "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la care își desfășoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) și b), de către plătitorii de venituri pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c), de către persoanele asimilate angajatorului prevăzute la art. 2963 lit. f), precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, prevăzut la art. 2963 lit. g).

I. Depunerea declarației:

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează și se depune de plătitorii de impozite și contribuții cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile de plată cuprinse în Nomenclatorul "Creanțe fiscale".

Termenul de depunere a declarației:

Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Organul fiscal competent:

Organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Modul de depunere:

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, conform anexei nr. 1 la hotărâre, care are atașat fișierul XML descris în anexa nr. 8 la hotărâre.

1. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România.

Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

2. Până la data de 1 iulie 2011, declarația se poate depune și în format electronic, pe suport electronic, însoțit de formularul prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre - "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", în format hârtie, semnat și ștampilat, conform legii.

Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, semnat și ștampilat, conform alineatului precedent, se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență.

Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

II. Completarea declarației

A. Anexa nr. 1 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

1. Caseta "Perioada de raportare":

În rubrica "Lună" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

" Anul" pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2011).

2. Caseta "Declarație rectificativă" - se bifează cu X în situația în care declarația este rectificativă.

Rectificarea declarației

2.1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.

2.2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:

- corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;

- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru situația când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări;

- corectarea altor informații prevăzute de formular.

2.3. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.

2.4. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

2.5. În cazul veniturilor din salarii și/sau al diferențelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează și se reține în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor de aplicare a acestuia.

2.6. Pentru contribuțiile sociale, în situațiile în care au fost acordate drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, precum și în situațiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni.

2.7. Declarația rectificativă întocmită conform prezentei proceduri se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

2.8. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declarații rectificative potrivit legislației specifice în vigoare în perioada la care se referă.

Atenție! Sumele înscrise în declarație nu cuprind diferențele de impozite și contribuții sociale stabilite prin actele de control.

Secțiunea " Date de identificare a plătitorului"

Caseta "Cod de identificare fiscală" - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.

Caseta "Denumire" - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de impozite și contribuții.

Caseta "Adresă domiciliu fiscal" - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea " Creanțe fiscale"

Pentru impozitul pe venit și pentru fiecare contribuție prevăzute în Nomenclatorul "Creanțe fiscale", datorate în perioada de raportare, se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd.1-rd.3) sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit și/sau contribuțiile cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din această secțiune pentru impozitul pe venit sau contribuția pentru care există obligație declarativă potrivit legii echivalează cu nedeclararea obligației respective.

Coloana "Denumire creanță fiscală" - se înscrie denumirea obligației de plată conform Nomenclatorului "Creanțe fiscale", datorată în perioada de raportare.

Coloana "Suma":

- Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuția datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.

- Rândul 2 "Suma deductibilă" - se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuțiile sociale datorate de angajatori, conform legislației specifice privind contribuțiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

- Rândul 3 "Suma de plată (rd.1-rd.2)" - se înscrie suma de la rândul 1 sau, după caz, diferența între suma de la rândul 1 și cea de la rândul 2.

- Rândul "Total obligații de plată" - se înscrie totalul obligațiilor de plată, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".

Suma înscrisă la rândul "Total obligații de plată" se plătește în contul unic corespunzător.

Pentru impozitul pe venit și contribuțiile prevăzute la pozițiile 1-4, 7-13, 16, 18-29 din Nomenclatorul "Creanțe fiscale", formularul se completează de către angajatori sau entități asimilate acestora, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației specifice privind contribuțiile sociale.

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuția datorat/datorată în perioada de raportare, conform legislației specifice.

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

La poziția 1 din Nomenclatorul "Creanțe fiscale" se declară impozitul pe venitul din salarii reținut de către contribuabil, inclusiv pentru sediile secundare care au obligația înregistrării fiscale, potrivit legii.

La pozițiile 28 și 29 din Nomenclatorul "Creanțe fiscale" se declară impozitul pe veniturile din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv impozitul pe veniturile din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil, pentru care obligația declarării, calculării, reținerii și plății revine plătitorului de venit, în conformitate cu prevederile art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare.

Pentru contribuțiile sociale datorate de angajatori, prevăzute la pozițiile 5, 6, 14, 15 și 17 din Nomenclatorul "Creanțe fiscale", formularul se completează de către angajatori sau entități asimilate acestora, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației specifice privind contribuțiile sociale astfel:

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma datorată de angajatori în perioada de raportare, conform prevederilor legale specifice contribuțiilor sociale.

Rândul 2 "Suma deductibilă" - se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuțiile sociale datorate de angajatori, conform legislației specifice privind contribuțiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

La rândul "Suma deductibilă" se înscriu, cu respectarea condiției prevăzute mai sus, sumele reprezentând:

a) facilități/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice;

b) deduceri efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (contribuția asigurărilor sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale);

c) indemnizațiile care se calculează și se plătesc de către angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, și ale Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale;

d) pentru pozițiile 14 și 15 din Nomenclatorul "Creanțe fiscale" se completează indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, care se calculează și se plătesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferența dintre suma datorată și cea deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2.

Pentru contribuțiile sociale prevăzute la pozițiile 14 și 15 din Nomenclatorul "Creanțe fiscale", sumele reprezentând indemnizații plătite de către angajatori asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceștia în luna respectivă, respectiv suma care se regăsește la rândul C.2.-13 se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu aceasta destinație, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

B. Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator"

SECȚIUNEA A - Alte date de identificare a plătitorului

Caseta "Număr de ordine în registrul comerțului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerțului.

Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al plătitorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităților economice la nivel național.

Caseta "Adresă sediu social" - se completează adresa sediului social al plătitorului.

Caseta "Casa de asigurări de sănătate angajator" - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență angajatorul.

Caseta "Tarif de risc" - se înscrie procentul contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, care este în funcție de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN).

Caseta "Datorează contribuție de accidente de muncă D/N" - se înscrie:

" D" - dacă se datorează contribuție de accidente de muncă și boli profesionale;

" N" - dacă nu se datorează contribuție de accidente de muncă și boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002, republicată).

SECȚIUNEA B - Indicatori statistici

Rândul 1 "Număr de asigurați șomaj" - se completează cu numărul de asigurați obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asigurați din "Anexa asigurat" pentru care atât asiguratul, cât și angajatorul acestuia datorează contribuții de asigurări sociale de șomaj. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta "Asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj" = "1", iar în secțiunea A sau/și B.1 din "Anexa asigurat", rubrica "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" = "1 - salariat" sau "3 - alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu (nu este salariat)". În situația asiguraților cu mai multe contracte de muncă încheiate cu respectivul angajator, aceștia vor fi numărați o singură dată.

Rândul 2 "Număr de asigurați concedii și indemnizații" - se completează cu numărul efectiv de angajați (asigurați) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmește declarația și pentru care angajatorul datorează contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Rândul 3 "Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează CAS" - se completează cu numărul de asigurați pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.

Rândul 4 "Total fond de salarii brute" - se completează cu suma câștigurilor brute realizate de asigurații înscriși la "rândul 2" (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum și sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicată) și nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților din luna pentru care se calculează contribuția pentru concedii și indemnizații și valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe țară garantate în plată.

SECȚIUNEA C

C.1 Condiții de muncă

Secțiunea C.1. " Condiții de muncă" conține informații despre angajatorii care au condiții diferite de muncă.

Coloana "Total venit realizat" se completează astfel:

- Rândul 1 "Condiții normale - total venit realizat" (C1_11) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în "Anexa asigurat", exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 2 "Condiții deosebite - total venit realizat" (C1_21) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși în "Anexa asigurat", exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 3 "Condiții speciale - total venit realizat" (C1_31) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții speciale de muncă de asigurații înscriși în "Anexa asigurat", exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 4 "Total venit realizat" (C1_T1) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în "Anexa asigurat", exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

Coloana "Total bază de calcul a contribuției la BASS aferentă indemnizației, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare", se completează astfel:

- Rândul 1 "Condiții normale" (C1_12) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 2 "Condiții deosebite" (C1_22) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 3 "Condiții speciale" (C1_32) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 4 "Total bază de calcul a contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare" (C1_T2) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.

Coloana "Scutiri angajator" se completează astfel:

- Rândul 1 "Condiții normale - scutiri angajator" (C1_13) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire în condiții normale de muncă, pentru asigurații înscriși în "Anexa asigurat".

- Rândul 2 "Condiții deosebite - scutiri angajator" (C1_23) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire în condiții deosebite de muncă, pentru asigurații înscriși în "Anexa asigurat".

- Rândul 3 "Condiții speciale - scutiri angajator" (C1_33) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire în condiții speciale de muncă, pentru asigurații înscriși în "Anexa asigurat".

- Rândul 4 "Total scutiri angajator" (C1_T) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.

Coloana "Contribuție CAS angajator" se completează astfel:

- Rândul 4 "Total Contribuție CAS angajator" - conține totalul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator (C1_T3).

Varianta I

Dacă baza de calcul angajator nu depășește baza de calcul plafonată:

Dacă (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) < = BCP->

C1_T3 = (C1_11 + C1_12 - C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + C1_22 - C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 - C1_33) * CotaAngS

Varianta II

Dacă baza de calcul angajator depășește baza de calcul plafonată:

Dacă (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) > BCP->

C1_T3 = [(C1_11 + C1_12 - C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + C1_22 - C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 - C1_33) * Cota AngS] * BCP/(C1_T1 + C1_T2 - C1_T),

unde:

BCP (baza de calcul plafonată) = produsul dintre numărul de asigurați pentru care angajatorul datorează contribuții de asigurări sociale din luna pentru care se calculează contribuția și valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut.
Baza de calcul angajator (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) = totalul câștigurilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în "Anexa asigurat" + totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces - totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.
CotaAngN = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții normale de muncă.
CotaAngD = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții deosebite de muncă.
CotaAngS = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții speciale de muncă.

- Rândul 5 "Bază calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar de scutire" - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe țară garantate în plată, proporționale cu numărul de zile de șomaj tehnic.

- Rândul 6 "Total sumă de recuperat de angajator de la BASS, aferentă lunii de raportare" - se completează cu suma reprezentând ajutorul de deces care se recuperează de către angajator de la bugetul asigurărilor sociale de stat, în situația în care ajutorul de deces depășește contribuția de asigurări sociale datorată de acesta.

- Rândul 7 "Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferentă lunii de raportare" - se completează cu suma reprezentând cuantumul prestațiilor de asigurări sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă și boli profesionale conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și contribuția pentru concedii și indemnizații conform art. 6 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care se recuperează de către angajator din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, în cazul în care aceasta depășește contribuția de accidente de muncă și boli profesionale datorată de acesta.

C2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare)

Coloana "Număr cazuri" se completează astfel:

- Rândul 1 "Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Număr cazuri pentru sarcină și lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie.

- Rândul 4 "Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Număr cazuri pentru risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana "Total zile prestații" se completează astfel:

- Rândul 1 "Total zile prestații pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Total zile prestații pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Total zile prestații pentru sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

- Rândul 4 "Total zile prestații pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Total zile prestații pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana "Zile prestații suportate de angajator" se completează astfel:

- Rândul 1 "Zile prestații suportate de angajator pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

Coloana "Zile prestații suportate din FNUASS" se completează astfel:

- Rândul 1 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

- Rândul 4 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana "Suma suportată de angajator" se completează astfel:

- Rândul 1 "Suma suportată de angajator pentru incapacitate temporară de muncă"- se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:

- Rândul 1 "Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Suma suportată din FNUASS pentru sarcină și lăuzie" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

- Rândul 4 "Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

- Rândul 6 "Total suma suportată din FNUASS" - se completează cu suma totală a indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 7 "Total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la fond salarii" - se completează cu suma care reprezintă total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la fond salarii (Fondul de salarii se regăsește înscris la secțiunea B, rândul 4).

- Rândul 8 "Total contribuții pentru concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din FAAMBP" - se completează cu suma care reprezintă contribuțiile pentru concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 9 "Total contribuții datorate pentru concedii și indemnizații" - se completează cu suma dintre total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la fond salarii (rândul 7) și total contribuții pentru concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (rândul 8).

- Rândul 10 "Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

- Rândul 11 "Total sumă recuperată de angajator din contribuția lunii curente" - se completează cu suma recuperată de angajator din contribuția lunii curente. Suma recuperată de angajator nu poate depăși suma reprezentând contribuția datorată, în luna curentă, pentru concedii și indemnizații, înscrisă la rândul 9.

- Rândul 12 "Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total sumă de virat la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

- Rândul 13 "Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

C.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale

Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

Coloana "Zile prestații" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana "Sumă totală accidente de muncă" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 5 "Total" - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

Coloana "Suma suportată din FAAMBP" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 5 "Total sumă suportată din FAAMBP" - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Caseta "Ajutoare de deces"

- " Număr cazuri" - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de unitate.

- " Sumă" - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

C.4. Sumă scutită din contribuția la șomaj a angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare

Se completează cu suma reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, pentru care angajatorul este scutit de plata acestei contribuții în temeiul prevederilor legale în vigoare, în situația în care pentru acordarea acestei scutiri nu se prevede potrivit dispozițiilor legale încheierea unui act juridic sau aprobarea unei solicitări de a beneficia de scutire.

Se calculează prin însumarea produsului dintre suma prevăzută la secțiunea B.1.1. poziția 2 "Angajator - Suma pentru care se beneficiază de scutire" din "Anexa asigurat" și cota de contribuție datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzută de lege.

C.5. Subvenții/Scutiri/Reduceri (conform Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare)

" Subvenție/scutire/reducere" - se completează prin selectarea din Nomenclatorul "Subvenții/scutiri/reduceri" a tipului de subvenție, scutire și/sau reducere, după caz, de care beneficiază angajatorul respectiv, potrivit legislației în vigoare, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

" Suma de recuperat din contribuția datorată" - se completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenție, scutire și/sau reducere selectat, de recuperat prin deducere din totalul contribuției datorate de angajator, diminuată cu scutirea de la plată de care angajatorul este scutit în temeiul prevederilor legale în vigoare (prevăzută la cap. C.4.).

La completarea creanței fiscale "Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator" prevăzută în secțiunea "Creanțe fiscale", totalul sumelor de recuperat din contribuția datorată, prevăzute la C.5., se înscrie ca sumă deductibilă, cu respectarea condiției ca nivelul sumei deductibile să nu depășească nivelul sumei datorate.

" Sumă de restituit de la AJOFM/AMOFM" - se completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenție, scutire și/sau reducere selectat, de restituit de către agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București. Se completează numai în situația în care suma deductibilă din "Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator" din Nomenclatorul "Creanțe fiscale" este egală cu suma datorată.

C.6. Contribuție șomaj datorată de angajator

" Bază de calcul" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin însumarea bazelor lunare de calcul a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

" Contribuție" - se completează cu suma reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj asupra sumei bazelor de calcul ale contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

C.7. Contribuție fond de garantare datorată de angajator

" Baza de calcul" - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuției datorate de angajator, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

" Contribuție" - se completează cu suma reprezentând contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

SECȚIUNEA D - Indicatori statistici

Se completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați, conform Nomenclatorului "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului".

Rândul 1 "Număr de asigurați șomaj" - se completează cu numărul de asigurați în sistemul asigurărilor pentru șomaj, raportați de angajatori asimilați.

Se calculează prin însumarea asiguraților pentru care în "Anexa asigurat" caseta "Asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj" = "1" iar rubrica "Tip asigurat alte entități asimilate" din secțiunea C din "Anexa asigurat" = "17 - Drepturi de autor" sau/și "18 - Convenții civile".

Rândul 2 "Număr de asigurați (concedii și indemnizații)" - se completează cu numărul efectiv de asigurați din luna pentru care se întocmește declarația, pentru care instituția asimilată datorează contribuția pentru concedii și indemnizații.

Rândul 3 "Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează CAS" - se completează cu numărul de asigurați pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.

Rândul 4 "Total indemnizații de șomaj" - se completează suma indemnizațiilor de șomaj pentru care instituția asimilată plătește contribuția pentru concedii și indemnizații.

SECȚIUNEA E

Se completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați.

E.1 Condiții de muncă

Secțiunea E.1 " Condiții de muncă" conține informații despre entitățile asimilate angajatorului care au condiții normale de muncă.

Coloana "Total venit realizat" se completează pentru "Condiții normale de muncă" (E1_venit) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în "Anexa asigurat" (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15, 17 și 18 din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului").

Coloana "Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare" se completează pentru "Condiții normale de muncă" (E1_baza) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13 și 14 din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului").

Coloana "Contribuție CAS - angajator" - conține total contribuția de asigurări sociale datorată de entitatea asimilată angajatorului (E1_ct).

Varianta I

Dacă baza de calcul angajator nu depășește baza de calcul plafonată

Dacă [(E1_venit - S_plcomp-S_oug58)+ E1_baza] <= BCP-> E1_ct = (E1_venit-S_plcomp-S_oug58) * CotaAngN + E1_baza * CotaAngN

Varianta II

Dacă baza de calcul angajator depășește baza de calcul plafonată

Dacă [(E1_venit - S_plcomp-S_oug58) + E1_baza] > BCP-> E1_ct = (E1_venit-S_plcom-S_oug58)*CotaAngN + E1_baza * CotaAngN) * BCP / [(E1_venit - S_plcom-S_oug58)+ E1_baza]

Unde:

S_plcomp = total câștig brut realizat de asigurat, exceptat din calculul CAS angajator pentru tip asigurat = 15 din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"

S_oug58 = total câștig brut realizat de asigurat, exceptat din calculul CAS angajator pentru tip asigurat = 17 și 18 din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"

BCP = baza de calcul plafonată = produsul dintre numărul asiguraților din lună pentru care se calculează contribuția și valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.

CotaAngN = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții normale de muncă.

În baza de calcul CAS angajator nu se includ sumele reprezentând plăți compensatorii plătite din bugetul asigurărilor de șomaj, precum și veniturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare.

În cazul persoanelor beneficiare de indemnizație de șomaj, cota CAS folosită este cota totală CAS pentru condiții normale de muncă (Cipens + CotaAngN), unde Cipens = cota de contribuție individuală de asigurări sociale reținută de la asigurat.

E.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare)

Coloana "Număr cazuri" se completează astfel:

- Rândul 1 "Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Număr cazuri pentru sarcină și lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie.

- Rândul 4 "Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Număr cazuri pentru risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana "Total zile prestații" se completează astfel:

- Rândul 1 "Total zile prestații pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Total zile prestații pentru prevenire îmbolnăvire"- se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Total zile prestații pentru sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

- Rândul 4 "Total zile prestații pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Total zile prestații pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana "Zile prestații suportate din FNUASS" se completează astfel:

- Rândul 1 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

- Rândul 4 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:

- Rândul 1 "Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Suma suportată din FNUASS pentru sarcină și lăuzie" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

- Rândul 4 "Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

- Rândul 6 "Total sumă suportată din FNUASS" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 7 "Total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la total indemnizații" - se completează cu suma care reprezintă total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la total indemnizații.

- Rândul 8 "Total contribuții pentru concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din FAAMBP" - se completează cu suma care reprezintă contribuțiile pentru concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 9 "Total contribuții datorate pentru concedii și indemnizații" - se completează cu suma dintre total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la total indemnizații și total contribuții pentru concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 10 "Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

- Rândul 11 "Total sumă recuperată de instituția asimilată angajatorului din contribuția lunii curente" - se completează cu suma recuperată de instituția asimilată angajatorului din contribuția lunii curente. Suma recuperată de instituția asimilată angajatorului nu poate depăși suma reprezentând contribuția datorată, în luna curentă, pentru concedii și indemnizații înscrisă la rândul 9.

- Rândul 12 "Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total sumă de virat la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

- Rândul 13 "Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

E.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale

Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

Coloana "Zile prestații" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana "Suma totală accidente de muncă" (pe total se poate verifica cu Cuantum prestații de asigurări sociale suportate de Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale + Cuantum prestații de asigurări sociale suportate de angajator, conform Legii nr. 346/2002, republicată) se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 5 "Total" cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, pentru entitățile asimilate angajatorului.

Coloana "Suma suportată din FAAMBP" (pe total se poate verifica cu Cuantum prestații de asigurări sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale) se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 5 "Total sumă suportată din FAAMBP" - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Caseta "Ajutoare de deces"

" Număr cazuri" - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces la nivel de unitate.

" Sumă" - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

SECȚIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundare

F1. Sediul principal

Rândul "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.

F2. Sedii secundare

Se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Coloana "Cod de înregistrare fiscală sediu secundar" - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligații de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

Coloana "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.

C. Anexa nr.1.2 "Anexa asigurat"

Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligația declarării, conform legii.

Secțiunea " Date de identificare a asiguratului"

1. Caseta "CNP/NIF" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2. Caseta "CNP/NIF anterior" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declarația anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (Se completează numai în cazul declarațiilor rectificative.).

3. Caseta "Nume" și caseta "Prenume" - se înscrie numele, respectiv prenumele asiguratului.

4. Caseta "Nume anterior" și caseta "Prenume anterior" - se completează numai în cazul declarațiilor rectificative - se înscrie numele, respectiv prenumele asiguratului anterior celui actual (din declarația anterioară).

5. Caseta "Data angajare" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscrie data de la care asigurații încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată.

6. Caseta "Data plecare" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscrie data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată angajatorului.

Caseta "Data angajare" și caseta "Data plecare", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmește declarația.

7. Caseta "Casa de asigurări de sănătate a asiguratului" - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență asigurații, în funcție de opțiunea acestora, și cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde două caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul București, _A este AOPSNAJ, _T este CASMTCT. Pentru restul județelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.

8. Caseta "Asigurat/neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate" - se înscriu persoanele asigurate pentru care există obligația plății contribuției pentru concedii și indemnizații în luna de raportare, potrivit legii, respectiv persoanele neasigurate pentru care nu există obligația plății contribuției pentru concedii și indemnizații și se completează astfel:

" 1" - persoanele pentru care se plătește contribuția (de exemplu, persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariului, în luna de raportare, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum și din orice alte activități dependente etc.);

" 2" - persoanele pentru care nu se plătește contribuția (de exemplu, dacă sunt numai cenzori, membri în consiliul de administrație sau dacă sunt cadre militare în activitate și funcționari publici cu statut special care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională etc.).

9. Caseta "Asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj" (1/0) - se completează pentru a se evidenția dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:

" 1" - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare;

" 2" - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare.

Secțiunea " Detalii coasigurați"

Se înscriu coasigurații sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- CNP coasigurat;

- Nume coasigurat;

- Prenume coasigurat;

- Tip coasigurat, care se completează astfel:

S - soț/soție;

P - părinte (mamă, tată).

Atenție! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secțiunile A, B sau C, după caz.

SECȚIUNEA A

Se înscriu datele pentru asigurații care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii și asimilate salariilor și care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiții deosebite/speciale și nu au beneficiat de indemnizații de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.

Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" - se înscrie tipul de asigurat, conform Nomenclatorului "Tip asigurat".

Pentru asigurații în sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din Nomenclatorul "Tip asigurat" "1 - Salariat" sau "3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu (nu este salariat)".

Rândul 2 "Pensionar" - se completează cu "1" în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și "0" pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 "Pensionar" cu cifra "1", se completează obligatoriu și rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă".

Rândul 3 "Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru" - se completează cu:

- " N" - pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore); sau

- " Pn" (parțial P1, P2 ... P7), unde "n" reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.

Rândul 4 "Ore normă zilnică contract" - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase ori alin. (2) din art. 109 din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

Rândul 5 "Ore lucrate efectiv în lună" - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator din fondul de salarii sunt considerate ore efectiv lucrate).

Rândul 6 "Ore suspendate lună" - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator din fondul de salarii.

Rândul 7 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 8 "Venit brut realizat" - se înscrie câștigul brut neplafonat realizat de asigurat. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale.

Rândul 9 "Bază Contribuție individuală ȘOMAJ" - se completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligația de a reține și de a vira contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Rândul 10 "Contribuție individuală ȘOMAJ"- se completează cu suma reprezentând contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj asupra bazei de calcul a contribuției individuale de șomaj.

Rândul 11 "Bază Contribuție individuală SĂNĂTATE" - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuția de asigurări de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii.

Rândul 12 "Contribuție individuală SĂNĂTATE" - se înscrie suma reprezentând contribuția individuală datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii.

Rândul 13 "Baza Contribuție individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată" - se înscrie câștigul brut care constituie bază de calcul pentru contribuția individuală de asigurări sociale, plafonat conform legilor în vigoare.

Rândul 14 "Contribuție individuală ASIGURĂRI SOCIALE" - se înscrie contribuția individuală de asigurări sociale datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii.

Rândul 15 "Baza de calcul pentru contribuția la fondul de garantare" - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția la fondul de garantare și "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.

SECȚIUNEA B

Se completează numai dacă salariatul nu se încadrează la Secțiunea A (a avut mai multe contracte de muncă la același angajator sau a avut concedii medicale ori a lucrat în condiții diferite de muncă sau a beneficiat de indemnizații ori de motive de scutire).

B.1. Contract/Contracte de muncă sau/și șomaj tehnic beneficiar de scutire

În situația în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv, sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:

Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" - se completează cu tipul de asigurat, conform Nomenclatorului "Tip asigurat".

Pentru asigurații în sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din Nomenclatorul "Tip asigurat" "1 - Salariat" sau "3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de muncă sau raport de servicii (nu este salariat)".

Rândul 2 "Pensionar" - se completează cu "1" în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și "0" pentru celelalte situații. În cazul în care se completează Rândul 2 "Pensionar" cu cifra "1" se completează obligatoriu și Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă".

Rândul 3 "Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru" - se completează cu N (norma întreagă 6, 7, 8) sau Pn (parțial P1, P2, ..., P7) unde n reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.

Rândul 4 "Ore normă zilnică contract" - se completează cu programul normal de lucru - specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore, stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 ori alin. (2) din art. 109 din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

Rândul 5 "Ore lucrate efectiv în lună" - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).

Rândul 6 "Ore suspendate lună" - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).

Rândul 7 "Din care ore șomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire" - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în condițiile legii. Se completează numai în situația în care salariații și angajatorul sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul prevederilor legale în vigoare; în caz contrar se completează cu zero.

Rândul 8 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 9 "Zile șomaj tehnic beneficiare de scutire" - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale potrivit legii.

Rândul 10 "Baza de calcul la contribuția individuală ȘOMAJ" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Rândul 11 "Baza de calcul pentru contribuția la fondul de garantare" - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale în situația în care pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția la fondul de garantare și "0" în situația în care pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.

B.1.1. Scutiri la plată

Se completează, după caz, pentru fiecare asigurat care beneficiază, în mod direct sau prin angajatorul său, de prevederi legale care prevăd scutiri, totale sau parțiale, de la plata contribuțiilor sociale.

- Rândul 1 "Motiv scutire" - se completează, prin selectarea din "Lista de valori" a motivului/temeiului legal potrivit căruia angajatorul sau/și asiguratul beneficiază de scutire sau/și reducere de la plata contribuțiilor sociale. "Lista de valori" se actualizează în funcție de actele normative care vor fi în vigoare începând cu anul 2011, atribuindu-se câte o valoare distinctă pentru fiecare act normativ.

- Rândul 2 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ȘOMAJ" - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției de asigurări pentru șomaj datorate de angajator.

- Rândul 3 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE" - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției de asigurări pentru sănătate datorate de angajator.

- Rândul 4 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE ȘI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE în condiții normale de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuției de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției de asigurări sociale datorate de angajator în condiții normale de muncă.

- Rândul 5 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE ȘI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE în condiții deosebite de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuției de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției de asigurări sociale datorate de angajator în condiții deosebite de muncă.

- Rândul 6 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE ȘI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE în condiții speciale de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuției de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției de asigurări sociale datorate de angajator în condiții speciale de muncă.

- Rândul 7 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ȘOMAJ" - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției individuale de asigurări pentru șomaj.

- Rândul 8 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE" - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției individuale de asigurări pentru sănătate.

- Rândul 9 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiții normale de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuției de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale în condiții normale de muncă. În cazul în care nu se datorează contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția asigurat se completează cu "0".

- Rândul 10 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiții deosebite de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuției de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale în condiții deosebite de muncă. În cazul în care nu se datorează contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția asigurat se completează cu "0".

- Rândul 11 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiții speciale de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuției de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale în condiții speciale de muncă. În cazul în care nu se datorează contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția asigurat se completează cu "0".

B.2. C.N.P.A.S. - Condiții de muncă

Se completează pe tipuri de condiții de muncă: normale, deosebite sau speciale.

- Rândul 1 "Indicativ condiții speciale" - conține temeiul legal al încadrării în condiții speciale de muncă (se completează conform Nomenclatorului "Indicativ condiții speciale")

- Rândul 2 "Zile lucrate în condiții normale" - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiții normale de muncă.

- Rândul 3 "Zile lucrate în condiții deosebite" - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiții deosebite de muncă.

- Rândul 4 "Zile lucrate în condiții speciale" - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiții speciale de muncă.

- Rândul 5 "Venit brut realizat în condiții normale" - se înscrie câștigul brut realizat de asigurat în condiții normale de muncă.

- Rândul 6 "Venit brut realizat în condiții deosebite" - se înscrie câștigul brut realizat de asigurat în condiții deosebite de muncă.

- Rândul 7 "Venit brut realizat în condiții speciale" - se înscrie câștigul brut realizat de asigurat în condiții speciale de muncă.

B.3. Indemnizații asigurări sociale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau prestații conform Legii nr. 346/2002, republicată

Se completează dacă există în luna de raportare indemnizații de asigurări sociale sau concedii medicale.

- Rândul 1 "Zile indemnizații în condiții normale" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de prestații prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată (număr total de zile lucrătoare aferente prestației și/sau indemnizației acordate).

- Rândul 2 "Zile indemnizații în condiții deosebite" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă.

Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, care sunt corespunzătoare, în aceste situații, condițiilor normale de muncă.

- Rândul 3 "Zile indemnizații în condiții speciale" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă.

Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale de muncă.

- Rândul 4 "Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare)" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.

- Rândul 5 "Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată).

- Rândul 6 "Zile prestații suportate din FAAMBP" - se înscrie numărul de zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 7 "Zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri" - se înscrie numărul de zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului, conform art. 61 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 după primele 3 nașteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Atenție!

- Rândul 7 "Zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri" nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) și raportate de agențiile de prestații sociale județene și a municipiului București.

- Rândul 8 "Baza de calcul a CAS aferentă indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare) - asigurat" - conține suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în cazul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională și a ajutorului de deces.

- Rândul 9 "Sumă prestații de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002, republicată)" - se înscrie totalul sumelor reprezentând prestații de asigurări sociale de suportat de către angajator.

- Rândul 10 "Sumă prestații de asigurări sociale suportată din FAAMBP" - se înscrie totalul sumelor reprezentând prestații de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

- Rândul 11 "Total venit asigurat din indemnizații/prestații" - conține cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat aferente indemnizațiilor conform art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 12 "Total indemnizație sănătate suportată de angajator" - conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

- Rândul 13 "Total indemnizație sănătate suportată din FNUASS" - conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

B.4. Centralizator asigurat

Se completează obligatoriu.

Se înscriu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:

- Rândul 1 "Total zile lucrate" - se înscrie numărul de zile lucrate în condiții de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăși numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.

- Rândul 2 "Total zile șomaj tehnic beneficiare de scutire" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale potrivit legii.

- Rândul 3 "Baza contribuție individuală ȘOMAJ" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul ale contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

- Rândul 4 "Contribuție individuală ȘOMAJ" - se completează cu suma reprezentând contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, cumulată pentru toate contractele încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. Se calculează prin însumarea contribuțiilor individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

- Rândul 5 "Baza contribuție individuală SĂNĂTATE" - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuția individuală pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

- Rândul 6 "Contribuție individuală SĂNĂTATE" - se înscrie contribuția datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 7 "Baza Contribuție individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată" - se înscrie câștigul brut care constituie baza de calcul pentru contribuția individuală de asigurări sociale, plafonată, conform legilor în vigoare.

- Rândul 8 "Contribuție individuală ASIGURĂRI SOCIALE" - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra câștigului bază de calcul CAS.

- Rândul 9 "Baza de calcul pentru contribuția la fondul de garantare" - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuția angajatorului la fondul de garantare, cumulat pentru toate contractele încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

SECȚIUNEA C - Raportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatorului

Se completează numai pentru categorii de asigurați din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului", astfel:

- Rândul 1 "Tip asigurat alte entități asimilate" - se completează conform Nomenclatorului "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului".

Pentru asigurații în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor pentru șomaj care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe sau pentru cei care realizează venituri în baza convențiilor/contractelor încheiate potrivit ~Codului~ civil se va selecta din nomenclator "17 - Drepturi de autor", respectiv "18 - Convenții civile".

- Rândul 2 "Zile" - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creșterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.

- Rândul 3 "Total zile concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare)" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

- Rândul 4 "Zile concediu medical pentru accidente de muncă" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată).

- Rândul 5 "Zile prestații suportate din FAAMBP" - se înscrie numărul de zile lucrătoare de prestații de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 6 "Venit brut realizat" - se înscrie câștigul brut realizat de asigurat.

- Rândul 7 "Prestații pentru accidente de muncă" - se înscrie suma prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată.

- Rândul 8 "Sumă prestații de asigurări sociale suportată din FAAMBP" - conține suma prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- Rândul 9 "Bază contribuție individuală ȘOMAJ" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare, în situația asiguraților în sistemul asigurărilor pentru șomaj pentru care rândul 1 "Tip asigurat alte entități asimilate" = "17 - Drepturi de autor" sau/și "18 - Convenții civile".

- Rândul 10 "Contribuție individuală ȘOMAJ" - se completează cu suma reprezentând contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj datorată de asigurat și reținută de entitatea asimilată angajatorului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj asupra bazei de calcul a contribuției individuale de șomaj, în situația asiguraților în sistemul asigurărilor pentru șomaj pentru care rândul 1 "Tip asigurat alte entități asimilate" = "17 - Drepturi de autor" sau/și "18 - Convenții civile".

- Rândul 11 "Baza contribuție individuală SĂNĂTATE" - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuția individuală pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

- Rândul 12 "Contribuție individuală SĂNĂTATE" - se completează cu contribuția individuală de asigurări pentru sănătate datorată pentru asigurat de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.

- Rândul 13 "Baza contribuție individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată" - se completează cu suma câștigurilor care constituie baza individuală de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare.

- Rândul 14 "Contribuție individuală ASIGURĂRI SOCIALE" - se înscrie contribuția individuală de asigurări sociale.

SECȚIUNEA D - Concedii medicale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare

Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical astfel:

- Rândul 1 "Seria certificatului de concediu medical" - se completează cu seria certificatului de concediu medical.

- Rândul 2 "Numărul certificatului de concediu medical" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.

- Rândul 3 "Seria certificatului de concediu medical inițial" - se completează cu seria certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.

- Rândul 4 "Numărul certificatului de concediu medical inițial" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.

- Rândul 5 "Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)" - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

- Rândul 6 "Data început valabilitate concediu medical" - se completează data începerii valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

- Rândul 7 "Data încetare valabilitate concediu medical" - se completează data încetării valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

- Rândul 8 "Codul numeric personal al copilului" - se înscrie codul numeric personal al copilului pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizație "09".

- Rândul 9 "Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical" - se înscrie codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.

- Rândul 10 "Locul de prescriere a certificatului medical" - se completează cu:

" 1" - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie;

" 2" - când certificatul a fost eliberat de spital;

" 3" - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;

" 4" - când certificatul a fost eliberat de Casa de asigurări de sănătate (numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare.

- Rândul 11 "Cod de urgență medico-chirurgicală"- se completează codul de urgență medico-chirurgicală care este înscris în certificat.

- Rândul 12 "Cod boală infectocontagioasă grupa A" - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.

- Rândul 13 "Numărul avizului medicului expert" - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.

- Rândul 14 "Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator" - se completează numărul de zile de prestații (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.

- Rândul 15 "Zile prestații (zile lucrătoare) suportate din FNUASS" - se completează numărul de zile prestații (zile lucrătoare), suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 16 "Total zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical" - se completează numărul total de zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.

- Rândul 17 "Suma veniturilor din ultimele 6 luni" - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

- Rândul 18 "Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni" - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

- Rândul 19 "Media zilnică a bazei de calcul" - se completează cu media zilnică a bazei de calcul a indemnizațiilor și se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni și numărul total de zile aferente celor 6 luni.

- Rândul 20 "Indemnizație sănătate suportată de angajator" - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajator.

- Rândul 21 "Indemnizație sănătate suportată din FNUASS" - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate, suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

ANEXA Nr. 8*)

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

CONDIȚIILE
ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a declarațiilor de la art. 1

Nr. crt. Tag/atribut Denumire câmp Tip și lung. câmp Câmp oblig.
<Declarație>
1 luna_r Perioada de raportare - Luna N(2) DA
2 an_r Perioada de raportare - An N(4) DA
3 d_rec Declarație Rectificativă N(1)
3b nume_declar Nume declarant C(75) DA
3bb prenume_declar Prenume declarant C(75) DA
3bbb Funcție_declar Funcție declarant C(50) DA
<Angajator> 1 apariție
4 cif Cod de identificare fiscală N(13) DA
5 rgCom Nr. Înmatriculare la Registrul Comerțului C(14)
6 caen Cod CAEN N(4) DA
7 den Denumire sau Nume și prenume C(200) DA
8 adrSoc Adresa sediu social C(1000)
9 telSoc Telefon sediu social C(15)
10 faxSoc Fax sediu social C(15)
11 mailSoc E-mail sediu social C(200)
12 adrFisc Adresă domiciliu fiscal C(1000)
13 telFisc Telefon domiciliu fiscal C(15)
14 faxFisc Fax domiciliu fiscal C(15)
15 mailFisc E-mail domiciliu fiscal C(200)
16 casaAng Casă de asigurare de sănătate angajator C(2) DA
17 tRisc Tarif de risc N(1.3)
18 dat Datorează D/N (tarif de risc) N(1)
19 totalPlata_A Total obligații de plată N(15) DA
<angajatorA> 1-28 apariții
20 A_codOblig Cod obligație N(3) DA
20b A_codBugetar Cod bugetar C(10) DA
21 A_datorat 1. Sumă Datorată N(15) DA
22 A_deductibil 2. Sumă Deductibilă N(15)
23 A_plata 3. Sumă De plată (rd. 1 - rd. 2) N(15) DA
</angajatorA>
<angajatorB> 1 apariție
24 B_cnp Număr de asigurați șomaj N(6) DA
25 B_sănătate Număr de asigurați concedii și indemnizații N(6) DA
26 B_pensie Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează contribuții de asigurări sociale N(5) DA
28 B_brutSalarii Total fond de salarii brute N(15) DA
</angajatorB>
<angajatorC1> 0-1 apariții
29 C1_11 Total venit realizat - condiții de muncă normale N(15)
30 C1_12 Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizației cf. OUG nr. 158/2005 - condiții de muncă normale N(15)
30B C1_13 Total scutire angajator aferentă condițiilor normale de muncă N(15)
31 C1_21 Total venit realizat - condiții de muncă deosebite N(15)
32 C1_22 Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizației cf. OUG nr. 158/2005 - condiții de muncă deosebite N(15)
32B C1_23 Total scutire angajator aferentă condițiilor deosebite de muncă N(15)
33 C1_31 Total venit realizat - condiții de muncă speciale N(15)
34 C1_32 Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizației cf. OUG nr. 153/2005 - condiții de muncă speciale N(15)
34B C1_33 Total scutire angajator aferentă condițiilor speciale de muncă N(15)
35 C1_T1 Total - Total venit realizat N(15)
36 C1_T2 Total - Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizației cf OUG nr. 158/2005 N(15)
36B C1_T Total scutire angajator N(15)
37 C1_T3 Contribuție CAS - angajator N(15)
38 C1_5 Bază calcul punctaj șomaj tehnic beneficiare de scutire N(15)
39 C1_6 Total sumă de recuperat de angajator de la BASS aferentă lunii de raportare N(15)
39b C1_7 Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP aferentă lunii de raportare N(15)
</angajatorC1>
<angajatorC2> 0-1 apariții
40 C2_11 Nr. Cazuri - Incapacitate temporară N(6)
41 C2_12 Total zile prestații - Incapacitate temporară N(5)
42 C2_13 Zile prestații suportate de angajator - Incapacitate temporară N(5)
43 C2_14 Zile prestații suportate din FNUASS - Incapacitate temporară N(5)
44 C2_15 Sumă suportată de angajator - Incapacitate temporară N(15)
45 C2_16 Sumă suportată de FNUASS - Incapacitate temporară N(15)
46 C2_21 Nr. Cazuri - Prevenire îmbolnăvire N(6)
47 C2_22 Total zile prestații - Prevenire îmbolnăvire N(5)
48 C2_24 Zile prestații suportate din FNUASS - Prevenire îmbolnăvire N(5)
49 C2_26 Sumă suportată de FNUASS - Prevenire îmbolnăvire N(15)
50 C2_31 Nr. Cazuri - Sarcină și lăuzie N(6)
51 C2_32 Total zile prestații - Sarcină și lăuzie N(5)
52 C2_34 Zile prestații suportate din FNUASS - Sarcină și lăuzie N(5)
53 C2_36 Sumă suportată de FNUASS - Sarcină și lăuzie N(15)
54 C2_41 Nr. Cazuri - Îngrijire copil bolnav N(6)
55 C2_42 Total zile prestații - Îngrijire copil bolnav N(5)
56 C2_44 Zile prestații suportate din FNUASS - Îngrijire copil bolnav N(5)
57 C2_46 Sumă suportată de FNUASS - Îngrijire copil bolnav N(15)
58 C2_51 Nr. Cazuri - Risc maternal N(6)
59 C2_52 Total zile prestații - Risc maternal N(5)
60 C2_54 Zile prestații suportate din FNUASS - Risc maternal N(5)
61 C2_56 Sumă suportată de FNUASS - Risc maternal N(15)
63 C2_T6 Total - Sumă suportată de angajator FNUASS N(15)
64 C2_7 Total contribuții pentru concedii, indemnizații calculate la fond salarii N(15)
65 C2_8 Total contribuții concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate de FAAMBP N(15)
66 C2_9 Total contribuții datorate pentru concedii și indemnizații N(15)
67 C2_10 Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații N(15)
68 C2_110 Total sumă recuperată de angajator din contribuția lunii curente N(15)
69 C2_120 Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizații N(15)
70 C2_130 Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații N(15)
</angajatorC2>
<angajatorC3> 0-1 apariții
71 C3_11 Număr cazuri - Incapacitate temporară N(6)
72 C3_12 Zile prestații - Incapacitate temporară N(5)
73 C3_13 Sumă totală accidente de muncă - Incapacitate temporară N(15)
74 C3_14 Sumă suportată din FAAMPB - Incapacitate temporară N(15)
75 C3_21 Număr cazuri - Trecerea la alt loc de muncă N(6)
76 C3_22 Zile prestații - Trecerea la alt loc de muncă N(5)
77 C3_23 Sumă totală accidente de muncă - Trecerea la alt loc de muncă N(15)
78 C3_24 Sumă suportată din FAAMPB - Trecerea la alt loc de muncă N(15)
79 C3_31 Număr cazuri - Reducerea timpului de lucru N(6)
80 C3_32 Zile prestații - Reducerea timpului de lucru N(5)
81 C3_33 Sumă totală accidente de muncă - Reducerea timpului de lucru N(15)
82 C3_34 Sumă suportată din FAAMPB - Reducerea timpului de lucru N(15)
83 C3_41 Număr cazuri - Cursuri de calificare/reconversie N(6)
84 C3_42 Zile prestații - Cursuri de calificare/reconversie N(5)
85 C3_43 Sumă totală accidente de muncă - Cursuri de calificare/reconversie N(15)
86 C3_44 Sumă suportată din FAAMPB - Cursuri de calificare/reconversie N(15)
87 C3_total Total - Sumă totală accidente de muncă N(15)
88 C3_Sumă Total - Sumă suportată din FAAMPB N(15)
89 C3_aj_nr Număr cazuri - Ajutoare de deces N(6)
90 C3_aj_Sumă Sumă - Ajutoare de deces N(15)
</angajatorC3>
<angajatorC4> 0-1 apariții
91 C4_scutitaSo Sumă scutită din contribuția la șomaj a angajatorului N(15)
</angajatorC4>
<angajatorC5> 0-10 apariții
92 C5_subv Subvenție/scutire/reducere (poziție din nomenclator) N(2)
93 C5_recuperat Sumă de recuperat din contribuția datorată N(15)
94 C5_restituit Sumă de restituit de la AJOFM/AMOFM N(15)
</angajatorC5>
<angajatorC6> 1 apariție
95 C6_baza Bază de calcul - Contribuție ȘOMAJ datorată de angajator N(15) DA
96 C6_ct Contribuție - Contribuție ȘOMAJ datorată de angajator N(15) DA
</angajatorC6>
<angajatorC7> 0-1 apariții
97 C7_baza Bază de calcul - Contribuție fond de garantare datorată de angajator N(15)
98 C7_ct Contribuție - Contribuție fond de garantare datorată de angajator N(15)
</angajatorC7>
<angajatorD> 0-1 apariții
99 D1 Număr de asigurați șomaj N(6) DA
100 D2 Număr de asigurați (concedii și indemnizații) N(6)
101 D3 Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează contribuții de asigurări sociale N(5)
102 D4 Total indemnizații șomaj N(15)
</angajatorD>
<angajatorE1> 0-1 apariții
103 E1_venit Total venit realizat - în condiții de muncă normale N(15)
104 E1_baza Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizației of. OUG nr. 159/2005 - în condiții de muncă normale N(15)
105 E1_ct Contribuție CAS - angajator - în condiții de muncă normale N(15)
</angajatorE1>
<angajatorE2> 0-1 apariții
106 E2_11 Nr. Cazuri - Incapacitate temporară N(6)
107 E2_12 Total zile prestații - Incapacitate temporară N(5)
108 E2_14 Zile prestații suportate din FNUASS - Incapacitate temporară N(5)
109 E2_16 Sumă suportată de FNUASS - Incapacitate temporară N(15)
110 E2_21 Nr. Cazuri - Prevenire îmbolnăvire N(6)
111 E2_22 Total zile prestații - Prevenire îmbolnăvire N(5)
112 E2_24 Zile prestații suportate din FNUASS - Prevenire îmbolnăvire N(5)
113 E2_26 Sumă suportată de FNUASS - Prevenire îmbolnăvire N(15)
114 E2_31 Nr. Cazuri - Sarcină și lăuzie N(6)
115 E2_32 Total zile prestații - Sarcină și lăuzie N(5)
116 E2_34 Zile prestații suportate din FNUASS - Sarcină și lăuzie N(5)
117 E2_36 Sumă suportată de FNUASS - Sarcină și lăuzie N(15)
118 E2_41 Nr. Cazuri - Îngrijire copil bolnav N(6)
119 E2_42 Total zile prestații - Îngrijire copil bolnav N(5)
120 E2_44 Zile prestații suportate din FNUASS - Îngrijire copil bolnav N(5)
121 E2_46 Sumă suportată de FNUASS - Îngrijire copil bolnav N(15)
122 E2_51 Nr. Cazuri - Risc maternal N(6)
123 E2_52 Total zile prestații - Risc maternal N(5)
124 E2_54 Zile prestații suportate din FNUASS - Risc maternal N(5)
125 E2_56 Sums suportată de FNUASS - Risc maternal N(15)
126 E2_66 Total - Sumă suportată de FNUASS N(15)
127 E2_7 Total contribuții pentru concedii, Indemnizații calculate la total indemnizații N(15)
128 E2_8 Total contribuții concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate de FAAMBP N(15)
129 E2_9 Total contribuții datorate pentru concedii și indemnizații N(15)
130 E2_10 Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații N(15)
131 E2_110 Total sumă recuperată de instituția asimilată angajatorului din contribuția lunii curente N(15)
132 E2_120 Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizații N(15)
133 E2_130 Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații N(15)
</angajatorE2>
<angajatorE3> 0-1 apariții
134 E3_11 Număr cazuri - Incapacitate temporară N(6)
135 E3_12 Zile prestații - Incapacitate temporară N(5)
136 E3_13 Sumă totală accidente de muncă - Incapacitate temporară N(15)
137 E3_14 Sumă suportată din FAAMPB - Incapacitate temporară N(15)
138 E3_21 Număr cazuri - Trecerea la alt loc de muncă N(6)
139 E3_22 Zile prestații - Trecerea la alt loc de muncă N(5)
140 E3_23 Sumă totală accidente de muncă - Trecerea la alt loc de muncă N(15)
141 E3_24 Sumă suportată din FAAMPB - Trecerea la alt loc de muncă N(15)
142 E3_31 Număr cazuri - Reducerea timpului de lucru N(6)
143 E3_32 Zile prestații - Reducerea timpului de lucru N(5)
144 E3_33 Sumă totală accidente de muncă - Reducerea timpului de lucru N(15)
145 E3_34 Sumă suportată din FAAMPB - Reducerea timpului de lucru N(15)
146 E3_41 Număr cazuri - Cursuri de calificare/reconversie N(6)
147 E3_42 Zile prestații - Cursuri de calificare/reconversie N(5)
148 E3_43 Sumă totală accidente de muncă - Cursuri de calificare/reconversie N(15)
149 E3_44 Sumă suportată din FAAMPB - Cursuri de calificare/reconversie N(15)
150 E3_total Total - Sumă totală accidente de muncă N(15)
151 E3_Sumă TOtal - Sumă suportată din FAAMPB N(15)
</angajatorE3>
<angajatorE4> 0-1 apariții
154 E4_aj_nr Număr cazuri - Ajutoare de deces N(6)
155 E4_aj_Sumă Sumă - Ajutoare de deces N(15)
</anga]atorE4>
<angajatorF1> 0-1 apariții
156 F1_Sumă Sumă de plată sediu principal (impozit pe venit) N(15)
</angajatorF1>
<angajatorF2> 0-1000 apariții
157 F2_cif Cod de înregistrare Fiscală sediu secundar N(10) DA
157b F2_id Nr. crt. sediu secundar N(5) DA
158 F2_Sumă Sumă de plată sediu secundar (impozit pe venit) N(15) DA
</angajatorF2>
</Angajator>
<Asigurat> 0-n apariții
1 cnpAsig CNP/NIF N(13) DA
1b idAsig Nr. crt. N(6) DA
2 numeAsig Nume C(75)
3 prenAsig Prenume C(75)
4 cnpAnt CNP/NIF anterior N(13)
5 numeAnt Nume anterior C(75)
6 prenAnt Prenume anterior C(75)
7 dataAng Data angajare D(10)
8 dataSf Data plecare D(10)
9 casaSn Casa de asigurare de sănătate C(2)
9b asigCI Asigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate N(1) DA
9bb asigSO Asigurat în sistemul de asigurări pentru șomaj N(1) DA
<CoAsigurati> 0-3 apariții
10 tip Tip asigurat C(1) DA
11 cnp CNP N(13) DA
12 nume Nume C(75) DA
13 prenume Prenume C(75) DA
</CoAsigurati>
<asiguratA> 0-1 apariții
14 A_1 Tip asigurat dpdv contract de muncă N(1) DA
15 A_2 Pensionar N(1) DA
16 A_3 Tip contract de muncă dpdv timp de lucru C(2) DA
17 A_4 Ore normă zilnică contract N(1) DA
18 A_5 Bază de calcul pentru plata fondului de garantare N(15)
19 A_6 Ore lucrate efectiv în lună N(3)
20 A_7 Ore suspendate în lună N(3)
21 A_8 Total zile lucrate N(5)
22 A_9 Baza Contribuție Individuală ȘOMAJ N(15)
23 A_10 Contribuție Individuală ȘOMAJ N(15)
24 A_11 Baza Contribuție Individuală SĂNĂTATE N(15) DA
25 A_12 Contribuție Individuală SĂNĂTATE N(15) DA
26 A_13 Baza Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată N(15) DA
27 A_14 Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE N(15) DA
28 A_20 Venit brut realizat N(15) DA
</asiguratA>
<asiguratB1> 0-5 apariții
29 B1_1 Tip asigurat dpdv contract de muncă N(2) DA
30 B1_2 Pensionar N(1) DA
31 B1_3 Tip Contract Muncă dpdv timp de lucru C(2) DA
32 B1_4 Ore normă zilnică contract N(1) DA
33 B1_5 Baza de calcul pentru plată fondului de garantare N(15)
34 B1_6 Ore lucrate efectiv în lună N(3)
35 B1_7 Ore suspendate lună N(3)
36 B1_8 Din care ore șomaj tehnic în lună beneficiare de scutire N(3)
37 B1_9 Zile șomaj tehnic beneficiare de scutire N(2)
38 B1_10 Baza de calcul la Contribuție Individuală ȘOMAJ N(15) DA
39 B1_15 Total zile lucrate N(2)
<asiguratB11> 0-10 apariții
40 B11_1 Motiv scutire N(2)
41 B11_2 ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire ȘOMAJ N(15)
42 B11_3 ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE N(15)
43 B11_41 ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE și ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ și BOLI PROFESIONALE pentru condiții normale de muncă N(15)
43b B11_42 ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE și ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ și BOLI PROFESIONALE pentru condiții deosebite de muncă N(15)
43bb B11_43 ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE și ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ și BOLI PROFESIONALE pentru condiții speciale de muncă N(15)
44 B11_5 ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire ȘOMAJ N(15)
45 B11_6 ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire - SĂNĂTATE N(15)
46 B11_71 ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE pentru condiții normale de muncă N(15)
46b B11_72 ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE pentru condiții deosebite de muncă N(15)
46bb B11_73 ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE pentru condiții speciale de muncă N(15)
</asiguratB11>
</asiguratB1>
<asiguratB2> 0-1 apariții
47 B2_1 Indicativ condiții speciale N(1)
48 B2_2 Zile lucrate condiții normale N(2)
49 B2_3 Zile lucrate condiții deosebite N(2)
50 B2_4 Zile lucrate condiții speciale N(2)
51 B2_5 Venit brut realizat condiții normale N(15)
52 B2_6 Venit brut realizat condiții deosebite N(15)
53 B2_7 Venit brut realizat condiții speciale N(15)
</asiguratB2>
<asiguratB3> 0-1 apariții
54 B3_1 Zile indemnizații condiții normale N(2)
55 B3_2 Zile indemnizații condiții deosebite N(2)
56 B3_3 Zile indemnizații condiții speciale N(2)
57 B3_4 Zile prestații suportate din FAAMBP N(2)
58 B3_5 Zile concediu fară plată indemnizației pt. creșterea copilului după primele 3 nașteri N(2)
59 B3_6 Total zile lucrătoare concediu medical (cf. OUG nr. 158/2005) N(2)
60 B3_7 Bază calcul CAS aferentă indemnizațiilor (OUG 158/2005) - asigurat N(15)
61 B3_8 Total zile lucrătoare din concediu medical pentru accidente de muncă N(2)
62 B3_9 Sumă prestații de ASIGURĂRI sociale suportate din FAAMBP N(15)
63 B3_10 Sumă prestații de ASIGURĂRI sociale suportate de angajator (conform legii nr. 346/2002) N(15)
64 B3_11 Total venit asigurat din indemnizații/prestații N(15)
65 B3_12 Total indemnizație sănătate suportată de angajator (cf. OUG nr. 158/2005) N(15)
66 B3_13 Total indemnizație sănătate suportată din FNUASS N(15)
<asiguratB4> 1 apariție
67 B4_1 Total zile lucrate N(2)
68 B4_2 Total zile șomaj tehnic beneficiate de scutire N(2)
69 B4_3 Bază Contribuție Individuală ȘOMAJ N(15)
70 B4_4 Contribuție Individuală ȘOMAJ N(15)
71 B4_5 Bază Contribuție Individuală SĂNĂTATE N(15)
72 B4_6 Contribuție Individuală SĂNĂTATE N(15)
73 B4_7 Bază Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată N(15)
74 B4_8 Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE N(15)
75 B4_14 Bază de calcul pentru plata fondului de garantare N(15)
</asiguratB4>
<asiguratC> 0-1 apariții
76 C_1 Tip asigurat alte entități asimilate N(2) DA
77 C_2 Zile N(2)
78 C_3 Zile concediu medical pentru accidente de muncă N(2)
79 C_4 Indemnizație pentru accidente de muncă N(15)
80 C_5 Total zile concediu medical (cf. OUG nr. 158/2005) N(2)
81 C_6 Baza Contribuție Individuală ȘOMAJ N(15)
82 C_7 Contribuție Individuală ȘOMAJ N(15)
83 C_8 Baza Contribuție Individuală SĂNĂTATE N(15)
84 C_9 Contribuție Individuală SĂNĂTATE N(15)
85 C_10 Baza Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată N(15)
86 C_11 Contribuție Individuală ASIGURĂRI SOCIALE N(15)
87 C_17 Zile prestații suportate din FAAMBP N(2)
88 C_18 Sumă prestații de ASIGURĂRI sociale suportate din FAAMBP N(15)
89 C_19 Venit brut realizat N(15)
</asiguratC>
<asiguratD> 0-10 apariții
90 D_1 Seria certificatului de concediu medical C(5) DA
91 D_2 Numărul certificatului de concediu medical C(10) DA
92 D_3 Seria certificatului de concediu medical inițial C(5)
93 D_4 Numărul certificatului de concediu medical inițial C(10)
94 D_5 Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa) D(10) DA
95 D_6 Data început valabilitate CM D(10) DA
96 D_7 Data încetare valabilitate CM D(10) DA
97 D_8 Codul numeric personal al copilului N(13)
98 D_9 Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical C(2) DA
99 D_10 Locul de prescriere a certificatului medical N(2) DA
100 D_11 Cod urgență medico-chirurgicală C(3)
101 D_12 Cod boală infecto-contagioasă grupa A C(2)
102 D_13 Numărul avizului medicului expert C(10)
103 D_14 Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator N(2)
104 D_15 Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de FNUASS N(2)
105 D_16 Total Zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical N(2)
106 D_17 Sumă venituri ultimele 6 luni N(6) DA
107 D_18 Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni N(3) DA
108 D_19 Media zilnică a bazei de calcul N(6.4) DA
109 D_20 Indemnizație sănătate suportată de angajator N(15)
110 D_21 Indemnizație sănătate suportată din FNUASS N(15)
</asiguratD>
</Asigurat>
</Declarație>

OBS. Se va pune gratuit la dispoziția contribuabililor schema XSD a fișierului XML.

ANEXA Nr. 9

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE ȘI PĂSTRARE
a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Denumirea formularului: Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Cod: 14.13.01.01/d.u

Format: A4/t2

Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.

Se utilizează la:

- declararea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitului pe venit, calculate și reținute de angajator și entitățile asimilate acestuia.

Se întocmește de: angajator și entitățile asimilate acestuia.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal competent;

- formularul "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și ștampilate conform legii: un exemplar la angajator sau entitatea asimilată acestuia și un exemplar la organul fiscal competent.

Se arhivează:

- la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" însoțitor, listat, semnat și ștampilat conform legii, la dosarul fiscal al angajatorului sau al entității asimilate acestuia.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...