Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr II - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" -
CAPITOLUL II
Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare

Salarii de bază

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite) S 87 8,36 88 8,57
2. Director general adjunct institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite) S 86 8,16 87 8,36
3. Director institut de cercetare) (ordonator terțiar de credite) S 86 8,16 87 8,36
4. Director adjunct institut de cercetare (ordonator terțiar de credite) S 85 7,96 86 8,16
5. Director centru de cercetare; director stațiune de cercetare (ordonator terțiar de credite) S 84 7,76 85 7,96
6. Secretar științific institut de cercetare, secretar științific secție ASAS (ordonator terțiar de credite) S 84 7,76 85 7,96
7. Director adjunct centru de cercetare; director adjunct stațiune de cercetare (ordonator terțiar de credite) S 83 7,58 84 7,76
8. Secretar științific centru de cercetare; secretar științific stațiune de cercetare (ordonator terțiar de stație) S 82 7,39 83 7,58
9. Șef laborator cercetare S 81 7,21 82 7,39

*) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite.

NOTE:

1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Pentru funcțiile de conducere din cadrul Academiei Române se acordă 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Cercetător științific I S 72 5,77
2. Cercetător științific II S 59 4,19
3. Cercetător științific III S 53 3,61
4. Cercetător științific S 47 3,11
5. Asistent de cercetare științifică S 39 2,56
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 31 2,10
7. Asistent I M 24 1,77
8. Asistent II M 12 1,31
9. Asistent stagiar M 9 1,22

NOTE:

1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

3. Pentru funcțiile de execuție de cercetare științifică fundamentală din cadrul Academiei Române se acordă 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
Autorități publice
Funcții de demnitate publică
CAPITOLUL I
CAPITOLUL I
Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
Culte
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și din alte instituții de spectacole ori concerte
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură și cămine culturale din România
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
;
se încarcă...