Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" - Culte -
C.
Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică Modificări (1), Referințe (1)

Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează
1. Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 40 ani
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ între 22 și 25 ani
3. Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 719 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 14 ani
4. Stareț, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 2 și 6 ani

Modificări (4)

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ
Reglementări specifice personalului didactic din învățământ
Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare
Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor recunoscute și a unităților centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică
Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică
Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România
Reglementări specifice personalului clerical, care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii
;
se încarcă...