Parlamentul României

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011 până la 30 iunie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 153/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 20

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier pentru afaceri europene*) S 63 4,62

*) Pentru funcția de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adaugă încă 6 clase de salarizare succesive suplimentare.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

6. FUNCȚII SPECIFICE DIN APARATUL PROPRIU ȘI DIN UNITĂȚILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Casier trezorier I M 31 2,10
Casier trezorier II M; G 18 1,52
Casier trezorier; debutant M; G 8 1,19
2. Agent fiscal, operator rol, numărător bani I M; G 18 1,52
debutant M; G 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Național al Audiovizualului, Agenției Naționale de Presă AGERPRES, Consiliului Economic și Social, Autorității Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.

**) Instituția prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor județene, al primarului general al municipiului București, al primarilor sectoarelor municipiului București, al primarilor municipiilor reședință de județ, precum și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv municipiilor reședință de județ, instituțiile cu atribuții în domeniul administrării, gestionării, expertizării și restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului și al serviciilor Parlamentului Modificări (1)

Salarii de bază pentru funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director de cabinet S 79 6,86
2. Șef birou senatorial, șef cabinet S 48 3,19
3. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 46 3,04
4. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 44 2,89
5. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 39 2,56
6. Consilier S 68 5,23
7. Expert S 65 4,86
8. Consultant S 48 3,19
9. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 25 1,81

1 Se utilizează și pentru cancelaria prefectului, cabinetul președintelui consiliului județean și cabinetul primarului general al municipiului București.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

C. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general S 76 6,37 79 6,86
2. Director general adjunct S 74 6,07 78 6,70
3. Director S 74 6,07 78 6,70
4. Director adjunct, contabil-șef, inginer- șef, redactor-șef, inspector-șef S 73 5,92 77 6,53
5. Șef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I, redactor șef adjunct, președinte federație, șef centru S 70 5,50 75 6,22
6. Șef birou, șef atelier, șef stație, șef sector, șef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federație S 67 5,10 72 5,77
7. Președinte club S 58 4,09 61 4,40
8. Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivă S 54 3,70 57 3,99

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor gradul I S 53 3,61
gradul II S 43 2,82
2. Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
gradul III S 33 2,20
debutant S 24 1,77
3. Inginer, economist; specialist I A S 48 3,19
gradul I S 38 2,49
gradul II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
4. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician- economist; I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
5. Consilier juridic gradul IA S 48 3,19
gradul I S 38 2,49
gradul II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 22 1,68
I M 18 1,52
II M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 48 3,19
I S 38 2,49
II S 33 2,20

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
debutant S 33 2,20
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Instructor I M 22 1,68
II M 18 1,52
III M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTE:

1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
gradul III S 33 2,20
debutant S 24 1,77
2. Subinginer cartograf I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Tehnician proiectant I M 22 1,68
II*) M 18 1,52
III*) M 14 1,38
debutant*) M 8 1,19

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 48 3,19
I S 38 2,49
II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
2. Informatician, conductor tehnic; I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Analist (programator) ajutor IA M 22 1,68
I M 18 1,52
II M 14 1,38
debutant M 8 1,19
4. Operator, controlor date; I M 22 1,68
II M 18 1,52
III M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

VI. Administrația publică locală

a) Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor județene și locale

Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile publice de salvamont

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Salvator montan gradul I 42 2,75
gradul II 34 2,26
gradul III 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

b) Servicii voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale

Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile voluntare pentru situații de urgență

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență M 50 3,35
2. Șef compartiment pentru prevenire M 48 3,19
3. Șef formație intervenție, salvare și prim ajutor M 46 3,04
4. Specialist pentru prevenire 42 2,75
5. Servant pompier 27 1,90
6. Șef grupă intervenție 40 2,62
7. Șef echipă specializată 40 2,62
8. Mecanic utilaj 27 1,90
9. Conducător autospecială 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

D. Alte funcții comune din sectorul bugetar

Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef formație muncitori 25 1,81 30 2,05

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 15 1,41
I M; G 12 1,31
debutant M; G 8 1,19
2. Secretar M; G 12 1,31
3. Secretar debutant M; G 8 1,19
4. Administrator I M 15 1,41
II M 12 1,31
5. Șef depozit I M 15 1,41
II M 12 1,31
6. Casier, magaziner; funcționar, arhivar M; G 13 1,35
7. Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant M; G 8 1,19
8. Șef formație pază/pompieri 15 1,41
9. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 12 1,31
10. Maistru I 17 1,49
II 14 1,38
11. Șofer I 15 1,41
II 12 1,31
12. Muncitor calificat I 15 1,41
II 12 1,31
III 10 1,25
IV 8 1,19
13. Muncitor necalificat I 5 1,10
II - fără sporuri 1 1,00

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

NOTE:

1. În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama de importanța activității și de autovehiculul pe care îl deservesc.

2. Personalul salarizat potrivit prezentei anexe care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 6 clase de salarizare succesive.

E. Unități sportive

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I A 45 2,96
gradul I 43 2,82
gradul II 38 2,49
gradul III 31 2,10
gradul IV 29 2,00
2. Instructor sportiv gradul I 31 2,10
gradul II 29 2,00
debutant 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Instructor sportiv, referent; I 29 2,00
II 23 1,72
III 19 1,56
debutant 12 1,31

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1. Expert sportiv gradul I A 45 2,96
gradul I 43 2,82
gradul II 38 2,49
2. Referent sportiv gradul III 33 2,20
gradul IV 31 2,10
debutant 12 1,31
3. Antrenor categoria I 43 2,82
categoria II 38 2,49
categoria III 33 2,20
categoria IV 31 2,10
categoria V 29 2,00
debutant 12 1,31

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

F. Unități de navigație

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

1. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef grup scafandri M; G 57 3,99

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Comandant instructor S 71 5,63
2. Șef mecanic instructor S 62 4,51
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 69 5,36
4. Șef mecanic S 67 5,10
5. Pilot maritim I S 63 4,62
6. Pilot maritim II S 63 4,62
7. Ofițer punte secund, pilot maritim aspirant S 60 4,29
8. Ofițer mecanic secund, șef electrician S 59 4,19
9. Ofițer maritim punte S, M 46 3,04
10. Ofițer mecanic maritim, ofițer electrician maritim S 56 3,89
11. Ofițer punte aspirant M 24 1,77
12. Ofițer maritim mecanic, electrician aspirant M 24 1,77
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
13. Căpitan maritim-portuar, ofițer punte maritim-portuar SSD, M 39 2,56
14. Șef mecanic maritim-portuar, ofițer mecanic maritim- portuar, ofițer electrician maritim-portuar SSD, M 44 2,89
15. Ofițer mecanic, ofițer electrician; aspirant M 18 1,52
16. Ofițer punte aspirant M 18 1,52
17. Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B M 49 3,27
18. Șef mecanic fluvial M 49 3,27
19. Timonier fluvial M, G 44 2,89
20. Mecanic M 44 2,89
21. Marinar stagiar G 18 1,52
22. Mecanic stagiar G 17 1,49
c) Funcții de execuție comune pe nave
23. Șef echipaj M; G 42 2,75
24. Conducător șalupă, timonier maritim M, G 39 2,56
25. Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu M; G 19 1,56
26. Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare M; G 27 1,90
27. Scafandru autonom M; G 45 2,96
28. Scafandru greu M; G 41 2,69
29. Scafandru debutant M; G 16 1,45

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Alte drepturi

Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizație de 50 lei/ora de scufundare.

G. Aviația sportivă


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...