Parlamentul României

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011 până la 30 iunie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 153/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 20

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar al județului, respectiv al municipiului București S - - 85 7,96 91 9,23 - -
2. Secretar al municipiului reședință de județ cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului București S - - 83 7,58 87 8,36 - -
3. Secretar al municipiului reședință de județ cu până la 150.000 locuitori S - - 81 7,21 85 7,96 - -
4. Secretar al unității administrativ-teritoriale
- municipiu categoria I S - - - - 76 6,37 80 7,03
- municipiu categoria II S - - - - 75 6,22 79 6,86
- oraș categoria I S - - - - 74 6,07 78 6,70
- oraș categoria II S - - - - 72 5,77 76 6,37
- oraș categoria III S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (cu peste 7.000 locuitori) S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (între 3000-7000 locuitori) S - - - - 68 5,23 72 5,77
- comună (până la 3000 locuitori) S - - - - 66 4,98 70 5,50
5. Director general1), inspector șef de stat, inspector general de stat S 86 8,16 90 9,00 78 6,70 82 7,39 74 6,07 76 6,37
6. Arhitect-șef2) S - - 77 6,53 81 7,21 73 5,92 75 6,22
7. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
8. Director, șef compartiment, inspector șef, comisar șef divizie, șef sector la Consiliul Legislativ, comisar șef secție, director executiv S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
9. Director adjunct, contabil-șef, inginer- șef, inspector-șef adjunct, șef sector, comisar-șef adjunct, comisar-șef secție divizie, director executiv adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
10. Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș, arhitect șef la nivel de oraș S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
11. Șef birou, șef oficiu, șef administrație financiară - nivel comună S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23

1) Funcția publică locală se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

2) Funcția publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Funcții publice generale de execuție

Nr. crt. Funcția, gradul profesional Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor, grad profesional superior S 70 5,50 55 3,79 49 3,27
grad profesional principal S 54 3,70 42 2,75 38 2,49
grad profesional asistent S 49 3,27 37 2,43 32 2,15
2. Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 44 2,89
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 33 2,20
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 27 1,90
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
3. Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 35 2,32
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 22 1,68
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 16 1,45
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
4. Referent; grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 21 1,64
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 17 1,49
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 13 1,35
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19

NOTE:

1. Pentru funcția de consilier juridic din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, precum și cei implicați în finalizarea procesului legislativ, se adaugă încă 9 clase de salarizare succesive suplimentare.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

d) Funcții publice specifice de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 70 5,50 - -
2. Expert parlamentar S 67 5,10 - -
3. Consultant parlamentar S 54 3,70 - -
4. Șef cabinet S 50 3,35 - -
5. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) SSD 48 3,19 - -
6. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) PL 46 3,04 - -
7. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) M 41 2,69 - -
8. Controlor delegat al Ministerului Finanțelor Publice, grad profesional superior S 67 5,10 - -
9. Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
10. Comisar, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
11. Comisar, grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 -
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 -
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 -
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 -
12. Comisar, grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 -
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 -
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 -
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 -
13. Consilier evaluare-examinare, expert evaluare-examinare; grad profesional superior S 63 4,62 - -
grad profesional principal S 47 3,11 - -
grad profesional asistent S 42 2,75 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -
14. Analist evaluare-examinare; grad profesional superior S 61 4,40 - -
grad profesional principal S 45 2,96 - -
grad profesional asistent S 40 2,62 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -

NOTE:

1. În Compartimentul inspecție și pază ecologică al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" va fi utilizată funcția de inspector ecolog în locul funcției de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcția de agent ecolog în locul funcției de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizați în mod corespunzător la nivelul funcției înlocuite.

2. Salariul de bază al persoanei cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții la nivel de comună se majorează cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilități.

3. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

e) Funcții publice specifice de manager public

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager public, grad profesional superior S 82 7,39
grad profesional principal S 80 7,03
grad profesional asistent S 77 6,53

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecției Muncii, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului.

**) Funcții publice teritoriale stabilite și avizate potrivit legii din cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și pentru funcțiile publice locale stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor județene, al primarului general al municipiului București, al primarilor sectoarelor municipiului București, al primarilor municipiilor reședință de județ, precum și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv municipiilor reședință de județ.

***) Funcții publice locale, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

B. Reglementări specifice funcționarilor publici

Art. 1. -

(1) Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților funcționarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 2. -

Funcționarii publici care, în condițiile legii, exercită temporar o funcție publică de conducere sau o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcției publice pe care o exercită cu caracter temporar.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Funcționarii publici care ocupă o altă funcție publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcției publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.

Art. 4. -

(1) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcție publică de conducere sau, după caz, de execuție vacantă pentru care îndeplinesc condițiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi numiți.

(2) Funcționarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcții publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuție au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi numiți.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Funcționarii publici care absolvă studii universitare de licență în domeniul de activitate al autorității sau instituției publice, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condițiile legii, într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.

(2) În situația în care salariul de bază stabilit în condițiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcționarul public își menține salariul de bază avut anterior promovării în clasă.

Art. 6. -

(1) Funcționarii publici redistribuiți au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi redistribuiți.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici reintegrați, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă nu se prevede altfel.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) Funcționarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:

a) indemnizațiile stabilite pentru activități suplimentare la care sunt desemnați să participe în cadrul unor comisii organizate în condițiile legii;

b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condițiile legii.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile și limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.

CAPITOLUL II

A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală - consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

1. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii**) Administrația publică locală Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 86 8,16 90 9,00 - - - -
2. Secretar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 - - - -
3. Șef departament S 85 7,96 89 8,78 - - - -
4. Director general, inspector de stat șef, inspector general S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
5. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
6. Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
7. Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
8. Șef serviciu, șef secție, președinte federație S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23
9. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu, secretar general federație S 76 6,37 80 7,03 68 5,23 72 5,77 64 4,74 66 4,98

NOTE:

1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute pentru administrația publică centrală de specialitate se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii**) Administrația publică locală Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor gradul I A S 67 5,10 53 3,61 45 2,96
gradul I S 52 3,52 43 2,82 36 2,37
gradul II S 46 3,04 33 2,20 31 2,10
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
3. Consilier juridic gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
4. Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 42 2,75 37 2,43 32 2,15
gradul I SSD 32 2,15 26 1,86 20 1,60
gradul II SSD 20 1,60 17 1,49 14 1,38
debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
5. Referent IA M 31 2,10 21 1,64 19 1,56
I M 22 1,68 17 1,49 15 1,41
II M 18 1,52 13 1,35 11 1,28
debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19
6. Agent agricol I M - - 20 1,60
II M; G - - 13 1,35
debutant M; G - - 8 1,19

NOTE:

1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizează și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor, iar pentru funcțiile de la cabinetul primarului municipiului reședință de județ și de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului București se utilizează salariul de bază prevăzut pentru gradul/treapta IA al/a funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

2. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la administrația publică locală se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al/a funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

3. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

4. Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația primarului, a președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, după caz.

5. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

6. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Salarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economice

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general cu rang de ministru consilier S 89 8,78 91 9,23
2. Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier economic S 88 8,57 90 9,00
3. Director cu rang de secretar economic I S 88 8,57 90 9,00
4. Director adjunct cu rang de secretar economic I S 84 7,76 86 8,16
5. Șef serviciu cu rang de secretar economic II S 80 7,03 82 7,39
6. Șef birou cu rang de secretar economic II S 75 6,22 77 6,53

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Ministru consilier S 80 7,03
2. Consilier economic S 79 6,86
3. Secretar economic I S 76 6,37
II S 68 5,23
III S 65 4,86
4. Atașat economic S 63 4,62
5. Referent transmitere I M 42 2,75
II M 38 2,49
III M 34 2,26
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 42 2,75
gradul II SSD 32 2,15
gradul III SSD 20 1,60
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

3. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

1. Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 61 4,40
gradul I S 46 3,04
gradul II S 40 2,62
debutant S 24 1,77
2. Arhivist gradul IA SSD 42 2,75
gradul I SSD 32 2,15
gradul II SSD 20 1,60
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Arhivar IA M 31 2,10
I M 22 1,68
II M 18 1,52
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții specifice Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general S 97 10,70 101 11,81
2. Director general adjunct S 94 9,94 99 11,25
3. Director oficiu S 92 9,46 97 10,70
4. Director S 92 9,46 97 10,70
5. Șef serviciu S 82 7,39 93 9,70
6. Șef birou S 80 7,03 90 9,00

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1 Consilier al directorului general S 80 7,03
2 Registrator de carte funciară gr. IA S 80 7,03
3 Registrator de carte funciară gr. I S 76 6,37
4 Registrator de carte funciară gr. II S 72 5,77
5 Asistent registrator principal gr. IA S 68 5,23
6 Asistent registrator principal gr. I S 61 4,40
7 Asistent registrator principal gr. II S 57 3,99
8 Asistent registrator principal debutant S 33 2,20
9 Specialist GIS/IT IA S 80 7,03
10 Specialist GIS/IT I S 76 6,37
11 Specialist GIS/IT II S 72 5,77
12 Specialist GIS/IT debutant S 40 2,62
13 Consilier cadastru gr. IA S 80 7,03
14 Consilier cadastru gr. I S 76 6,37
15 Consilier cadastru gr. II S 72 5,77
16 Consilier cadastru debutant S 40 2,62
17 Subinginer cadastru gr. IA SSD 58 4,09
18 Subinginer cadastru gr. I SSD 54 3,70
19 Subinginer cadastru gr. II SSD 50 3,35
20 Subinginer cadastru debutant SSD 30 2,05
21 Asistent registrator tr. IA M 44 2,89
22 Asistent registrator tr. I M 40 2,62
23 Asistent registrator tr. II M 36 2,37
24 Asistent registrator debutant M 26 1,86
25 Tehnician cadastru tr. IA M 44 2,89
26 Tehnician cadastru tr. I M 40 2,62
27 Tehnician cadastru tr. II M 36 2,37
28 Tehnician cadastru debutant M 26 1,86

NOTĂ:

Pentru funcțiile de execuție la clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

4. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Asistent-șef S 61 4,40
2. Asistent-șef SSD 56 3,89
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Asistent-șef PL 53 3,61
4. Asistent-șef M 51 3,44

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

5. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...