Parlamentul României

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011 până la 30 iunie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 153/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 20 din 20

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Salariile de bază ale funcțiilor de conducere din instituțiile publice prevăzute la art. 2 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade, astfel:

Funcția Clasa Coeficient de ierarhizare
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Director general 78 82 6,70 7,39
Director general adjunct 76 80 6,37 7,03
Director 76 80 6,37 7,03
Director adjunct, inginer-șef, contabil-șef 74 78 6,07 6,70
Șef serviciu, șef secție, șef filială 72 76 5,77 6,37
Șef birou, șef atelier, șef oficiu, șef sector 70 74 5,50 6,07

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

Art. 5. -

Salariile de bază ale conducătorilor din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului se stabilesc de către persoanele împuternicite să numească aceste persoane, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de ministru și, respectiv, a funcției de secretar de stat din ministere.

Art. 6. -

(1) Salariile de bază ale conducătorilor din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administrației publice locale, se stabilesc de către persoanele împuternicite să numească aceste persoane, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de vicepreședinte al consiliului județean și, respectiv, a funcției de viceprimar.

(2) În cazul municipiului București, salariile de bază prevăzute la alin. (1) nu vor depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar al municipiului București.

Art. 7. -

Pentru personalul de execuție, nivelul individual al salariilor de bază se stabilește de către conducătorul autorității și instituției publice finanțate integral din venituri proprii, pe baza criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale, stabilite de către acesta.

Art. 8. -

Echivalarea funcțiilor specifice utilizate în prezentul capitol cu funcțiile prevăzute în anexele la prezenta lege se va face de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL II Sporuri și alte drepturi

Art. 9. -

Personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază de sporurile aplicabile funcționarilor publici.

Art. 10. -

Personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază suplimentar și de sporuri specifice pentru condiții de muncă, după cum urmează:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 10% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; Reviste (1)

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; Reviste (1)

c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază;

d) pentru consemn la domiciliu, un spor de până la 15% din salariul de bază;

e) pentru siguranța navigației, un spor de până la 20% din salariul de bază.

Art. 11. -

Personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază și de celelalte drepturi aplicabile funcționarilor publici din administrația publică centrală, respectiv locală, în funcție de subordonare.

Art. 12. -

Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri și cheltuieli.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...