FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE" | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr III -
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE"

CAPITOLUL I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere Jurisprudență

Nr. crt. Funcția Nivel studii Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager S 88 8,57 90 9,00 87 8,36 88 8,57
2. Manager general S 88 8,57 90 9,00
3. Director medical S 87 8,36 89 8,78 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
4. Director de cercetare-dezvoltare S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
5. Director financiar-contabil S 80 7,03 84 7,76 76 6,37 79 6,86
6. Director economic S 78 6,70 81 7,21
7. Director tehnic S 77 6,53 79 6,86
8. Director de îngrijiri S, SSD, PL 75 6,22 77 6,53 74 6,07 76 6,37
9. Alți directori S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
10. Asistent-șef PL 73 5,92 75 6,22
Nr. crt. Funcția Nivel studii Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină județene
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare
1. Director S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16 84 7,76 85 7,96 84 7,76 85 7,96
2. Director adjunct științific S 85 7,96 86 8,16
3. Director adjunct financiar-contabilitate S 75 6,22 79 6,86
4. Director resurse umane S 73 5,92 77 6,53
5. Contabil-șef S 73 5,92 75 6,22 70 5,50 72 5,77 68 5,23 70 5,50
Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivel studii Grad I Grad II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general*) S 88 8,57 90 9,00
2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 87 8,36 89 8,78
3. Director adjunct*) S 85 7,96 87 8,36
4. Director adjunct financiar-contabil*) S 77 6,53 80 7,03
5. Contabil-șef*) S 73 5,92 79 6,86
6. Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 85 7,96 86 8,16
7. Șef serviciu S 70 5,50 76 6,37
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 69 5,36 73 5,92
9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare S 85 7,96 86 8,16
10. Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 70 5,50 73 5,92
11. Șef formație muncitori 41 2,69 46 3,04

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu o clasă a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu o clasă a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu două clase a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu două clase a salariului de bază avut.

5. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază avut, după cum urmează:

Nr. crt. Funcția Număr clase acordate suplimentar
1. Director program de rezidențiat medicină de urgență 5
2. Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 4
3. Farmacist șef serviciu 3
4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 4
5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 2
6. Spălătoreasă cu gestiune 1
7. Șef echipă 1
8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcția de sănătate publică 5

I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinită, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico- legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale Jurisprudență

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice Anatomie patologică și medicină legală Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Medic primar S 72 5,77 99 11,25 75 6,22 63 4,62
2. Medic specialist S 62 4,51 90 9,00 65 4,86 58 4,09
3. Medic rezident anii VI-VII S 57 3,99
4. Medic rezident anii IV-V S 56 3,89 84 7,76 59 4,19
5. Medic rezident anul III S 55 3,79 83 7,58 58 4,09
6. Medic rezident anul II S 54 3,70 82 7,39 57 3,99
7. Medic rezident anul I S 52 3,52 80 7,03 56 3,89
8. Medic S 53 3,61 81 7,21 56 3,89 53 3,61
9. Medic stagiar S 31 2,10 59 4,19 33 2,20 31 2,10
10. Farmacist primar*1) S 57 3,99 85 7,96 62 4,51 55 3,79
11. Farmacist specialist S 55 3,79 83 7,58 57 3,99 54 3,70
12. Farmacist S 52 3,52 80 7,03 56 3,89 52 3,52
13. Farmacist rezident anul III S 54 3,70
14. Farmacist rezident anul II S 52 3,52
15. Farmacist rezident anul I S 50 3,35
16. Farmacist stagiar S 31 2,10 59 4,19 31 2,10
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 54 3,70 53 3,61
18. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 51 3,44 50 3,35
19. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 49 3,27 48 3,19
20. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 24 1,77 24 1,77
21. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal S 51 3,44 79 6,86 56 3,89 48 3,19
22. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă S 46 3,04 74 6,07 50 3,35 44 2,89
23. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofizio- kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant S 24 1,77 52 3,52 25 1,81 24 1,77
24. Dentist principal SSD 45 2,96 50 3,35 42 2,75
25. Dentist SSD 44 2,89 49 3,27 41 2,69
26. Dentist debutant SSD 14 1,38 22 1,68 14 1,38
27. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 48 3,19 76 6,37 55 3,79 46 3,04
28. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokineto- terapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 44 2,89 72 5,77 50 3,35 42 2,75
29. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 14 1,38 42 2,75 26 1,86 14 1,38
30. Asistent medical principal*2) PL 46 3,04 74 6,07 52 3,52 43 2,82
31. Asistent medical*2) PL 44 2,89 72 5,77 49 3,27 41 2,69
32. Asistent medical debutant*2) PL 12 1,31 40 2,62 25 1,81 12 1,31
33. Asistent medical principal*2) M 44 2,89 72 5,77 50 3,35 41 2,69
34. Asistent medical*2) M 42 2,75 70 5,50 47 3,11 39 2,56
35. Asistent medical debutant*2) M 10 1,25 38 2,49 24 1,77 10 1,25
36. Tehnician dentar principal*3) M 44 2,89 49 3,27 41 2,69
37. Tehnician dentar*3) M 42 2,75 46 3,04 39 2,56
38. Tehnician dentar debutant*3) M 10 1,25 23 1,72 10 1,25
39. Soră medicală principală*4) M 41 2,69 69 5,36 43 2,82 40 2,62
40. Soră medicală*4) M 39 2,56 67 5,10 42 2,75 38 2,49
41. Soră medicală debutant*4) M 10 1,25 38 2,49 24 1,77 10 1,25
42. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 41 2,69 43 2,82 40 2,62
43. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 39 2,56 42 2,75 38 2,49
44. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 10 1,25 20 1,60 10 1,25

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice Anatomie patologică și medicină legală Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
45. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 54 3,70 82 7,39 53 3,61
46. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 51 3,44 79 6,86 50 3,35
47. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 48 3,19 76 6,37 48 3,19
48. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 24 1,77 52 3,52 24 1,77
49. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 51 3,44 53 3,61 51 3,44
50. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 45 2,96 51 3,44 45 2,96
51. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
52. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 47 3,11 48 3,19 44 2,89
53. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 45 2,96 46 3,04 42 2,75
54. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 14 1,38 18 1,52 14 1,38
55. Psiholog principal S 56 3,89 52 3,52
56. Psiholog specialist S 51 3,44 47 3,11
57. Psiholog practicant S 44 2,89 44 2,89
58. Psiholog stagiar S 27 1,90 27 1,90

c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice Anatomie patologică și medicină legală Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
59. Infirmieră, agent DDD M; G 14 1,38 16 1,45 14 1,38
60. Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 10 1,25 15 1,41 10 1,25
61. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 12 1,31 40 2,62 15 1,41 12 1,31
62. Ambulanțier*6) M 43 2,82
63. Șofer autosanitară I*7) M 34 2,26
64. Șofer autosanitară II*7) M 18 1,52 30 2,05 18 1,52
65. Șofer autosanitară III*7) M; G 16 1,45 16 1,45

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral ori fără frecvență.

*6) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar cu o vechime de minimum 5 ani și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier, potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri, în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București - Ilfov, și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

NOTE:

1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual din direcțiile de sănătate publică.

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. A nr. crt. 1-7, nr. crt. 10-11, nr. crt. 13-15 și lit. B nr. crt. 45, 46, 49, 55.

3. Nivelul de studii (M) pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.

4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
1. Director S 72 5,77 74 6,07
2. Contabil-șef S 70 5,50 72 5,77
b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
3. Șef centru S 70 5,50 72 5,77
4. Coordonator personal de specialitate S; SSD; PL 66 4,98 71 5,63

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Asistent social principal S 51 3,44
Asistent social specialist S 44 2,89
Asistent social practicant S 42 2,75
Asistent social debutant S 24 1,77
2. Psiholog principal S 52 3,52
Psiholog specialist S 47 3,11
Psiholog practicant S 44 2,89
Psiholog stagiar S 27 1,90
3. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico- gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog; principal S 51 3,44
4. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog S 45 2,96
5. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog; debutant S 24 1,77
6. Fiziokinetoterapeut principal S 53 3,61
7. Fiziokinetoterapeut specialist S 50 3,35
8. Fiziokinetoterapeut S 48 3,19
9. Fiziokinetoterapeut debutant S 24 1,77
10. Educator principal S 48 3,19
11. Educator S 38 2,49
12. Educator debutant S 24 1,77
13. Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal S 48 3,19
14. Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă S 44 2,89
15. Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant S 24 1,77
16. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal*1) SSD 37 2,43
17. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) SSD 25 1,81
18. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1) SSD 12 1,31
19. Educator, educator puericultor, asistent medical; principal PL 43 2,82
20. Educator, educator puericultor, asistent medical PL 41 2,69
21. Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant PL 12 1,31
22. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal M 34 2,26
23. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical M 24 1,77
24. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant M 8 1,19
25. Profesor CFM, interpret în limbaj mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 34 2,26
26. Instructor de educație, instructor CFM; principal M 24 1,77
27. Instructor de educație, instructor CFM M 20 1,60
28. Instructor de educație, instructor CFM; debutant M 8 1,19
29. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; principal PL 35 2,32
30. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare PL 23 1,72
31. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; debutant PL 10 1,25
32. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; principal M 34 2,26
33. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare M 24 1,77
34. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; debutant M 8 1,19
35. Soră medicală, masor; principal M 34 2,26
36. Soră medicală, masor M 24 1,77
37. Soră medicală, masor; debutant M 8 1,19
38. Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal, asistent personal profesionist M, G 14 1,38
39. Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 34 2,26
40. Agent informare privind cariera M, PL 34 2,26

3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Infirmieră G 14 1,38
2. Infirmieră debutantă G 8 1,19
3. Supraveghetor de noapte G 14 1,38
4. Supraveghetor de noapte debutant G 8 1,19
5. Îngrijitoare, spălătoreasă G 12 1,31

*1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale

Art. 1. - Reviste (1)

În unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate cele 3 ture, precum și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, prevăzut la art. 16 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture.

Art. 2. -

(1) Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite.

(2) Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 3. -

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. Jurisprudență

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25%.

(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 50%.

(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) și (3) se aprobă trimestrial de comitetul director.

(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă și care la nivelul acestei unități desfășoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și vor beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabilește pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă și se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.

(6) Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcție de 40% din tariful orar aferent salariului de bază și numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.

Art. 4. -

Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcție de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază va beneficia de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexă; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcției de execuție stabilit pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă.

Art. 5. -

În situația în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistență medicală de urgență la nivelul unității sanitare publice și nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancționat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfășoară activitate integrată în unitățile sanitare în care funcționează catedra sau disciplina didactică.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare este integrat în unitățile sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate și vacante.

(4) La încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani își pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unitățile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Art. 7. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale salarizat potrivit prezentei anexe, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru activitățile care se desfășoară în unitățile de urgență neurovasculare, în secții și compartimente de neurologie și neurochirurgie și care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum și pentru personalul din unități, secții și compartimente de boli infecțioase, neonatologie, săli de naștere și din laboratoarele de analize medicale, care își desfășoară activitatea în condiții periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;

b) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular și neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanță și structurile de primire a urgențelor UPU - SMURD, UPU și CPU, secții și compartimente de ATI și de terapie intensivă, secții și compartimente de îngrijiri paleative, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervențională, în laboratoarele de endoscopie intervențională, precum și medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de 45-85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli; Modificări (1)

c) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

d) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generator de radiații, un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a și 30% la categoria a IV-a;

f) pentru unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de până la 15% din salariul de bază;

g) pentru personalul care lucrează în unități sanitare aflate în localități izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;

h) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

(2) Localitățile prevăzute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și h) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

(5) Personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică poate beneficia, în raport cu condițiile de muncă, de sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e), dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții cu personalul care beneficiază de aceste sporuri.

(6) Pentru unități sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și pentru cele al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale, pentru anumite categorii de personal depășirea procentului de 30% reprezentând suma sporurilor, compensațiilor și indemnizațiilor acordate individual, pe ordonator principal de credite, din suma salariilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare prevăzut la art. 22 din lege se poate aproba prin hotărâre a Guvernului, inițiată de ordonatorul principal de credite pentru unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății, iar pentru unitățile sanitare al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor.

Art. 8. -

Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 9. -

Salariile de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcții, grade și trepte profesionale corespunzător vechimii în muncă.

Art. 10. -

(1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere și nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcții, grade și trepte profesionale, stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute pentru unități clinice.

(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asigurați sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă poate dispune încadrarea cu fracțiuni de normă.

Art. 11. -

(1) În unitățile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(2) Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, de comun acord cu organizațiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 12. -

Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și a indemnizației pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 13. -

Medicii angajați ai unităților de asistență socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare și ai serviciilor publice de asistență socială care administrează servicii sociale sunt salarizați la nivelul de salarizare din unitățile sanitare, altele decât cele clinice.

Art. 14. -

Personalul din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără cazare se încadrează pe bază de contract individual de muncă.

Art. 15. -

(1) În unitățile de asistență socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții deosebit de periculoase, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) pentru personalul care lucrează în unități de asistență socială aflate în localități izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;

d) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "CULTURĂ"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "DIPLOMAȚIE"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "JUSTIȚIE"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ"
REGLEMENTĂRI SPECIFICE personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cele aflate în coordonarea primului ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului
Reviste:
Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă
;
se încarcă...