FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE" | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr I -
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE"

CAPITOLUL I

A. Salarizarea funcționarilor publici

a) Funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Funcții publice de stat*)
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Prefect S 90 9,00 94 9,94
2. Secretar general S 88 8,57 92 9,46
3. Subprefect/șef departament S 87 8,36 91 9,23
4. Secretar general adjunct S 86 8,16 90 9,00
5. Inspector guvernamental/comisar general S 86 8,16 90 9,00

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții publice de conducere Reviste (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar al județului, respectiv al municipiului București S - - 85 7,96 91 9,23 - -
2. Secretar al municipiului reședință de județ cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului București S - - 83 7,58 87 8,36 - -
3. Secretar al municipiului reședință de județ cu până la 150.000 locuitori S - - 81 7,21 85 7,96 - -
4. Secretar al unității administrativ-teritoriale
- municipiu categoria I S - - - - 76 6,37 80 7,03
- municipiu categoria II S - - - - 75 6,22 79 6,86
- oraș categoria I S - - - - 74 6,07 78 6,70
- oraș categoria II S - - - - 72 5,77 76 6,37
- oraș categoria III S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (cu peste 7.000 locuitori) S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (între 3000-7000 locuitori) S - - - - 68 5,23 72 5,77
- comună (până la 3000 locuitori) S - - - - 66 4,98 70 5,50
5. Director general1), inspector șef de stat, inspector general de stat S 86 8,16 90 9,00 78 6,70 82 7,39 74 6,07 76 6,37
6. Arhitect-șef2) S - - 77 6,53 81 7,21 73 5,92 75 6,22
7. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
8. Director, șef compartiment, inspector șef, comisar șef divizie, șef sector la Consiliul Legislativ, comisar șef secție, director executiv S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
9. Director adjunct, contabil-șef, inginer- șef, inspector-șef adjunct, șef sector, comisar-șef adjunct, comisar-șef secție divizie, director executiv adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
10. Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș, arhitect șef la nivel de oraș S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
11. Șef birou, șef oficiu, șef administrație financiară - nivel comună S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23

1) Funcția publică locală se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

2) Funcția publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Funcții publice generale de execuție

Nr. crt. Funcția, gradul profesional Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor, grad profesional superior S 70 5,50 55 3,79 49 3,27
grad profesional principal S 54 3,70 42 2,75 38 2,49
grad profesional asistent S 49 3,27 37 2,43 32 2,15
2. Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 44 2,89
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 33 2,20
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 27 1,90
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
3. Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 35 2,32
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 22 1,68
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 16 1,45
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
4. Referent; grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 21 1,64
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 17 1,49
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 13 1,35
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19

NOTE:

1. Pentru funcția de consilier juridic din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, precum și cei implicați în finalizarea procesului legislativ, se adaugă încă 9 clase de salarizare succesive suplimentare.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

d) Funcții publice specifice de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 70 5,50 - -
2. Expert parlamentar S 67 5,10 - -
3. Consultant parlamentar S 54 3,70 - -
4. Șef cabinet S 50 3,35 - -
5. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) SSD 48 3,19 - -
6. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) PL 46 3,04 - -
7. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) M 41 2,69 - -
8. Controlor delegat al Ministerului Finanțelor Publice, grad profesional superior S 67 5,10 - -
9. Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
10. Comisar, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
11. Comisar, grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 -
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 -
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 -
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 -
12. Comisar, grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 -
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 -
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 -
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 -
13. Consilier evaluare-examinare, expert evaluare-examinare; grad profesional superior S 63 4,62 - -
grad profesional principal S 47 3,11 - -
grad profesional asistent S 42 2,75 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -
14. Analist evaluare-examinare; grad profesional superior S 61 4,40 - -
grad profesional principal S 45 2,96 - -
grad profesional asistent S 40 2,62 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -

NOTE:

1. În Compartimentul inspecție și pază ecologică al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" va fi utilizată funcția de inspector ecolog în locul funcției de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcția de agent ecolog în locul funcției de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizați în mod corespunzător la nivelul funcției înlocuite.

2. Salariul de bază al persoanei cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții la nivel de comună se majorează cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilități.

3. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

e) Funcții publice specifice de manager public

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager public, grad profesional superior S 82 7,39
grad profesional principal S 80 7,03
grad profesional asistent S 77 6,53

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecției Muncii, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului.

**) Funcții publice teritoriale stabilite și avizate potrivit legii din cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și pentru funcțiile publice locale stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor județene, al primarului general al municipiului București, al primarilor sectoarelor municipiului București, al primarilor municipiilor reședință de județ, precum și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv municipiilor reședință de județ.

***) Funcții publice locale, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

B. Reglementări specifice funcționarilor publici Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 1. -

(1) Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților funcționarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 2. -

Funcționarii publici care, în condițiile legii, exercită temporar o funcție publică de conducere sau o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcției publice pe care o exercită cu caracter temporar.

Art. 3. - Jurisprudență

Funcționarii publici care ocupă o altă funcție publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcției publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.

Art. 4. - Reviste (1)

(1) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcție publică de conducere sau, după caz, de execuție vacantă pentru care îndeplinesc condițiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi numiți.

(2) Funcționarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcții publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuție au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi numiți. Reviste (1)

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Funcționarii publici care absolvă studii universitare de licență în domeniul de activitate al autorității sau instituției publice, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condițiile legii, într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.

(2) În situația în care salariul de bază stabilit în condițiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcționarul public își menține salariul de bază avut anterior promovării în clasă.

Art. 6. -

(1) Funcționarii publici redistribuiți au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi redistribuiți.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici reintegrați, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă nu se prevede altfel.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Funcționarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:

a) indemnizațiile stabilite pentru activități suplimentare la care sunt desemnați să participe în cadrul unor comisii organizate în condițiile legii;

b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condițiile legii.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile și limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.

CAPITOLUL II

A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală - consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

1. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii**) Administrația publică locală Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 86 8,16 90 9,00 - - - -
2. Secretar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 - - - -
3. Șef departament S 85 7,96 89 8,78 - - - -
4. Director general, inspector de stat șef, inspector general S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
5. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
6. Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
7. Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
8. Șef serviciu, șef secție, președinte federație S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23
9. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu, secretar general federație S 76 6,37 80 7,03 68 5,23 72 5,77 64 4,74 66 4,98

NOTE:

1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute pentru administrația publică centrală de specialitate se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii**) Administrația publică locală Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor gradul I A S 67 5,10 53 3,61 45 2,96
gradul I S 52 3,52 43 2,82 36 2,37
gradul II S 46 3,04 33 2,20 31 2,10
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
3. Consilier juridic gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
4. Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 42 2,75 37 2,43 32 2,15
gradul I SSD 32 2,15 26 1,86 20 1,60
gradul II SSD 20 1,60 17 1,49 14 1,38
debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
5. Referent IA M 31 2,10 21 1,64 19 1,56
I M 22 1,68 17 1,49 15 1,41
II M 18 1,52 13 1,35 11 1,28
debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19
6. Agent agricol I M - - 20 1,60
II M; G - - 13 1,35
debutant M; G - - 8 1,19

NOTE:

1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizează și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor, iar pentru funcțiile de la cabinetul primarului municipiului reședință de județ și de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului București se utilizează salariul de bază prevăzut pentru gradul/treapta IA al/a funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

2. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la administrația publică locală se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al/a funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

3. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

4. Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația primarului, a președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, după caz.

5. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

6. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Salarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economice

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general cu rang de ministru consilier S 89 8,78 91 9,23
2. Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier economic S 88 8,57 90 9,00
3. Director cu rang de secretar economic I S 88 8,57 90 9,00
4. Director adjunct cu rang de secretar economic I S 84 7,76 86 8,16
5. Șef serviciu cu rang de secretar economic II S 80 7,03 82 7,39
6. Șef birou cu rang de secretar economic II S 75 6,22 77 6,53

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Ministru consilier S 80 7,03
2. Consilier economic S 79 6,86
3. Secretar economic I S 76 6,37
II S 68 5,23
III S 65 4,86
4. Atașat economic S 63 4,62
5. Referent transmitere I M 42 2,75
II M 38 2,49
III M 34 2,26
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 42 2,75
gradul II SSD 32 2,15
gradul III SSD 20 1,60
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

3. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

1. Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 61 4,40
gradul I S 46 3,04
gradul II S 40 2,62
debutant S 24 1,77
2. Arhivist gradul IA SSD 42 2,75
gradul I SSD 32 2,15
gradul II SSD 20 1,60
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Arhivar IA M 31 2,10
I M 22 1,68
II M 18 1,52
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții specifice Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general S 97 10,70 101 11,81
2. Director general adjunct S 94 9,94 99 11,25
3. Director oficiu S 92 9,46 97 10,70
4. Director S 92 9,46 97 10,70
5. Șef serviciu S 82 7,39 93 9,70
6. Șef birou S 80 7,03 90 9,00

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1 Consilier al directorului general S 80 7,03
2 Registrator de carte funciară gr. IA S 80 7,03
3 Registrator de carte funciară gr. I S 76 6,37
4 Registrator de carte funciară gr. II S 72 5,77
5 Asistent registrator principal gr. IA S 68 5,23
6 Asistent registrator principal gr. I S 61 4,40
7 Asistent registrator principal gr. II S 57 3,99
8 Asistent registrator principal debutant S 33 2,20
9 Specialist GIS/IT IA S 80 7,03
10 Specialist GIS/IT I S 76 6,37
11 Specialist GIS/IT II S 72 5,77
12 Specialist GIS/IT debutant S 40 2,62
13 Consilier cadastru gr. IA S 80 7,03
14 Consilier cadastru gr. I S 76 6,37
15 Consilier cadastru gr. II S 72 5,77
16 Consilier cadastru debutant S 40 2,62
17 Subinginer cadastru gr. IA SSD 58 4,09
18 Subinginer cadastru gr. I SSD 54 3,70
19 Subinginer cadastru gr. II SSD 50 3,35
20 Subinginer cadastru debutant SSD 30 2,05
21 Asistent registrator tr. IA M 44 2,89
22 Asistent registrator tr. I M 40 2,62
23 Asistent registrator tr. II M 36 2,37
24 Asistent registrator debutant M 26 1,86
25 Tehnician cadastru tr. IA M 44 2,89
26 Tehnician cadastru tr. I M 40 2,62
27 Tehnician cadastru tr. II M 36 2,37
28 Tehnician cadastru debutant M 26 1,86

NOTĂ:

Pentru funcțiile de execuție la clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

4. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Asistent-șef S 61 4,40
2. Asistent-șef SSD 56 3,89
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Asistent-șef PL 53 3,61
4. Asistent-șef M 51 3,44

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

5. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier pentru afaceri europene*) S 63 4,62

*) Pentru funcția de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adaugă încă 6 clase de salarizare succesive suplimentare.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

6. FUNCȚII SPECIFICE DIN APARATUL PROPRIU ȘI DIN UNITĂȚILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Casier trezorier I M 31 2,10
Casier trezorier II M; G 18 1,52
Casier trezorier; debutant M; G 8 1,19
2. Agent fiscal, operator rol, numărător bani I M; G 18 1,52
debutant M; G 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Național al Audiovizualului, Agenției Naționale de Presă AGERPRES, Consiliului Economic și Social, Autorității Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.

**) Instituția prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor județene, al primarului general al municipiului București, al primarilor sectoarelor municipiului București, al primarilor municipiilor reședință de județ, precum și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv municipiilor reședință de județ, instituțiile cu atribuții în domeniul administrării, gestionării, expertizării și restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului și al serviciilor Parlamentului Modificări (1)

Salarii de bază pentru funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director de cabinet S 79 6,86
2. Șef birou senatorial, șef cabinet S 48 3,19
3. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 46 3,04
4. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 44 2,89
5. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 39 2,56
6. Consilier S 68 5,23
7. Expert S 65 4,86
8. Consultant S 48 3,19
9. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 25 1,81

1 Se utilizează și pentru cancelaria prefectului, cabinetul președintelui consiliului județean și cabinetul primarului general al municipiului București.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

C. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general S 76 6,37 79 6,86
2. Director general adjunct S 74 6,07 78 6,70
3. Director S 74 6,07 78 6,70
4. Director adjunct, contabil-șef, inginer- șef, redactor-șef, inspector-șef S 73 5,92 77 6,53
5. Șef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I, redactor șef adjunct, președinte federație, șef centru S 70 5,50 75 6,22
6. Șef birou, șef atelier, șef stație, șef sector, șef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federație S 67 5,10 72 5,77
7. Președinte club S 58 4,09 61 4,40
8. Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivă S 54 3,70 57 3,99

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor gradul I S 53 3,61
gradul II S 43 2,82
2. Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
gradul III S 33 2,20
debutant S 24 1,77
3. Inginer, economist; specialist I A S 48 3,19
gradul I S 38 2,49
gradul II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
4. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician- economist; I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
5. Consilier juridic gradul IA S 48 3,19
gradul I S 38 2,49
gradul II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 22 1,68
I M 18 1,52
II M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 48 3,19
I S 38 2,49
II S 33 2,20

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
debutant S 33 2,20
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Instructor I M 22 1,68
II M 18 1,52
III M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTE:

1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
gradul III S 33 2,20
debutant S 24 1,77
2. Subinginer cartograf I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Tehnician proiectant I M 22 1,68
II*) M 18 1,52
III*) M 14 1,38
debutant*) M 8 1,19

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 48 3,19
I S 38 2,49
II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
2. Informatician, conductor tehnic; I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Analist (programator) ajutor IA M 22 1,68
I M 18 1,52
II M 14 1,38
debutant M 8 1,19
4. Operator, controlor date; I M 22 1,68
II M 18 1,52
III M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

VI. Administrația publică locală

a) Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor județene și locale

Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile publice de salvamont

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Salvator montan gradul I 42 2,75
gradul II 34 2,26
gradul III 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

b) Servicii voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale

Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile voluntare pentru situații de urgență

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență M 50 3,35
2. Șef compartiment pentru prevenire M 48 3,19
3. Șef formație intervenție, salvare și prim ajutor M 46 3,04
4. Specialist pentru prevenire 42 2,75
5. Servant pompier 27 1,90
6. Șef grupă intervenție 40 2,62
7. Șef echipă specializată 40 2,62
8. Mecanic utilaj 27 1,90
9. Conducător autospecială 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

D. Alte funcții comune din sectorul bugetar

Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef formație muncitori 25 1,81 30 2,05

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 15 1,41
I M; G 12 1,31
debutant M; G 8 1,19
2. Secretar M; G 12 1,31
3. Secretar debutant M; G 8 1,19
4. Administrator I M 15 1,41
II M 12 1,31
5. Șef depozit I M 15 1,41
II M 12 1,31
6. Casier, magaziner; funcționar, arhivar M; G 13 1,35
7. Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant M; G 8 1,19
8. Șef formație pază/pompieri 15 1,41
9. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 12 1,31
10. Maistru I 17 1,49
II 14 1,38
11. Șofer I 15 1,41
II 12 1,31
12. Muncitor calificat I 15 1,41
II 12 1,31
III 10 1,25
IV 8 1,19
13. Muncitor necalificat I 5 1,10
II - fără sporuri 1 1,00

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

NOTE:

1. În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama de importanța activității și de autovehiculul pe care îl deservesc.

2. Personalul salarizat potrivit prezentei anexe care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 6 clase de salarizare succesive.

E. Unități sportive

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I A 45 2,96
gradul I 43 2,82
gradul II 38 2,49
gradul III 31 2,10
gradul IV 29 2,00
2. Instructor sportiv gradul I 31 2,10
gradul II 29 2,00
debutant 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Instructor sportiv, referent; I 29 2,00
II 23 1,72
III 19 1,56
debutant 12 1,31

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1. Expert sportiv gradul I A 45 2,96
gradul I 43 2,82
gradul II 38 2,49
2. Referent sportiv gradul III 33 2,20
gradul IV 31 2,10
debutant 12 1,31
3. Antrenor categoria I 43 2,82
categoria II 38 2,49
categoria III 33 2,20
categoria IV 31 2,10
categoria V 29 2,00
debutant 12 1,31

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

F. Unități de navigație

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

1. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef grup scafandri M; G 57 3,99

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Comandant instructor S 71 5,63
2. Șef mecanic instructor S 62 4,51
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 69 5,36
4. Șef mecanic S 67 5,10
5. Pilot maritim I S 63 4,62
6. Pilot maritim II S 63 4,62
7. Ofițer punte secund, pilot maritim aspirant S 60 4,29
8. Ofițer mecanic secund, șef electrician S 59 4,19
9. Ofițer maritim punte S, M 46 3,04
10. Ofițer mecanic maritim, ofițer electrician maritim S 56 3,89
11. Ofițer punte aspirant M 24 1,77
12. Ofițer maritim mecanic, electrician aspirant M 24 1,77
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
13. Căpitan maritim-portuar, ofițer punte maritim-portuar SSD, M 39 2,56
14. Șef mecanic maritim-portuar, ofițer mecanic maritim- portuar, ofițer electrician maritim-portuar SSD, M 44 2,89
15. Ofițer mecanic, ofițer electrician; aspirant M 18 1,52
16. Ofițer punte aspirant M 18 1,52
17. Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B M 49 3,27
18. Șef mecanic fluvial M 49 3,27
19. Timonier fluvial M, G 44 2,89
20. Mecanic M 44 2,89
21. Marinar stagiar G 18 1,52
22. Mecanic stagiar G 17 1,49
c) Funcții de execuție comune pe nave
23. Șef echipaj M; G 42 2,75
24. Conducător șalupă, timonier maritim M, G 39 2,56
25. Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu M; G 19 1,56
26. Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare M; G 27 1,90
27. Scafandru autonom M; G 45 2,96
28. Scafandru greu M; G 41 2,69
29. Scafandru debutant M; G 16 1,45

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Alte drepturi

Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizație de 50 lei/ora de scufundare.

G. Aviația sportivă

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general Aeroclubul României S 82 7,39
2. Director general adjunct Aeroclubul României S 81 7,21
1) Funcțiile de conducere specifice activității de zbor
1. Comandant detașament de zbor 80 7,03
2. Comandant aeroclub teritorial 80 7,03
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 74 6,07
4. Șef zbor aeroclub teritorial 70 5,50
2) Funcțiile de conducere specifice activității tehnic-aeronautice
1. Șef grupă lucrări - reparații (LR) 74 6,07
2. Șef sector tehnic 70 5,50
3) Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice
1. Director zbor 77 6,53
2. Director tehnic 77 6,53
3. Șef serviciu informare zbor-navigație, șef serviciu certificare personal aeronautic, șef serviciu aeronave ultraușoare 74 6,07

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Pilot recepție și control, parașutist recepție și control, inginer recepție și control 59 4,19
2. Pilot instructor, parașutist instructor 44 2,89
3. Pilot comandant, mecanic navigant instructor 37 2,43
4. Copilot, mecanic navigant 35 2,32
5. Pilot în pregătire, parașutist în pregătire 24 1,77

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

NOTE:

1. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor de sol.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
6. Inginer de aviație S + Licență
clasa I 59 4,19
clasa a II-a 52 3,52
clasa a III-a 45 2,96
clasa a IV-a 42 2,75
debutant 24 1,77
7. Tehnician de aviație M + Licență
clasa I 42 2,75
clasa a II-a 35 2,32
clasa a III-a 30 2,05
clasa a IV-a 26 1,86
debutant 16 1,45
8. Mecanic de aviație M + Licență sau Școală profesională + Licență
clasa I 42 2,75
clasa a II-a 35 2,32
clasa a III-a 30 2,05
clasa a IV-a 26 1,86
debutant 16 1,45
9. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la Școală zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, profesională + deltaplanism) Licență
clasa I 40 2,62
clasa a II-a 34 2,26
clasa a III-a 31 2,10
clasa a IV-a 27 1,90
debutant 16 1,45
10. Maistru de aviație Școală maiștri + Licență
clasa I 49 3,27
clasa a II-a 45 2,96
clasa a III-a 22 1,68

3. Personal operativ aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
11. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 52 3,52
gradul II 46 3,04
gradul III 39 2,56
gradul IV 35 2,32
debutant 24 1,77
12. Meteorolog aeronautic M + Curs de calificare
treapta I 43 2,82
treapta II 35 2,32
debutant 16 1,45
13. Dispecer operațiuni zbor M + Curs de calificare + Licență
treapta I 42 2,75
treapta II 35 2,32
treapta III 30 2,05
debutant 16 1,45

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Sporuri și alte drepturi

Criteriile de încadrare și de avansare în clase, grade și trepte a personalului navigant și tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic și operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Nr. crt. Indemnizații de zbor pentru personalul navigant și tehnic navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă Indemnizația - limită maximă
1. Misiuni prevăzute în ~Codul~ aerian 73 lei/oră/zbor
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 57 lei/start sau tur de pistă
3. Salturi cu parașuta 141 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 9,5 lei/lansare sau aterizare

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

- o oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal;

- o oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal.

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depășească alocația bugetară pe anul în curs.

H. Agricultură

Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calității semințelor și materialului săditor; laboratoarele pentru controlul calității și igienei vinului

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

1. Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inginer*), chimist/biolog; expert S 47 3,11
Inginer*), chimist/biolog; gradul I S 42 2,75
Inginer*), chimist/biolog; gradul II S 35 2,32
Inginer*), chimist/biolog; debutant S 24 1,77
2. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul I SSD 35 2,32
gradul II SSD 29 2,00
gradul III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician**), IA M 32 2,15
Tehnician**), I M 20 1,60
Tehnician**), II M 12 1,31
Tehnician**), debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

NOTĂ:

Pentru lucrările agricole, horticole și zootehnice, prezidiul ASAS stabilește tarifele de lucru pentru munca organizată în acord, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

I. Activitatea de cadastru de la consiliile locale

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

1. Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inginer cadastru gradul IA S 47 3,11
gradul I S 42 2,75
gradul II S 35 2,32
debutant S 24 1,77
2. Subinginer cadastru gradul I SSD 35 2,32
gradul II SSD 29 2,00
gradul III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician cadastru IA M 32 2,15
I M 20 1,60
II M 12 1,31
debutant M 8 1,19
4. Operator cadastru I M; G 19 1,56
II M; G 17 1,49
debutant M; G 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

J. Protecția mediului

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector de specialitate, expert, inginer; expert*) S 47 3,11
gradul I S 42 2,75
gradul II S 35 2,32
gradul III S 28 1,95
debutant S 24 1,77
2. Subinginer I SSD 35 2,32
II SSD 29 2,00
III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician, observator condiții mediu; I A**) M 32 2,15
I**) M 20 1,60
II**) M 12 1,31
debutant**) M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

K. Administrația publică sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor

Funcții specifice din aparatul propriu al administrației publice centrale, instituții subordonate și alte instituții din acest sistem

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar S 70 5,50
2. Medic veterinar gradul II S 60 4,29
3. Medic veterinar gradul III S 53 3,61
4. Medic veterinar debutant S 27 1,90
5. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul IA/expert S 63 4,62
6. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I S 57 3,99
7. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II S 53 3,61
8. Inginer*), medic, chimist/biolog debutant S 24 1,77
9. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I A SSD 42 2,75
10. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I SSD 32 2,15
11. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II SSD 20 1,60
12. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate debutant SSD 12 1,31
13. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent IA M 39 2,56
14. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent I M 28 1,95
15. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent II M 20 1,60
16. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent debutant M 8 1,19
17. Șoferi I - ambulanțe veterinare, autolaboratoare, mașini de dezinfecție, mașini de intervenție și alte mașini 23 1,72
18. Șoferi II - ambulanțe veterinare, autolaboratoare, mașini de dezinfecție, mașini de intervenție și alte mașini 18 1,52
19. Agent veterinar, îngrijitor animale de experiența I M; G 12 1,31
20. Agent veterinar debutant M; G 8 1,19
21. Îngrijitor animale de experiența II M; G 7 1,16

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Sporuri și alte drepturi

Personalul din instituțiile publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor care este încadrat și își desfășoară activitatea în specialitatea funcțiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de următoarele categorii de sporuri și drepturi:

a) Sporuri:

1. Spor pentru condiții vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire și/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condițiilor specifice de desfășurare a activității - de la 25% până la 35%;

2. Sporul pentru condiții deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze și alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii și medicină legală, corespunzător activității efective desfășurate în aceste condiții, precum și corespunzător activității specifice din laboratoarele sanitare și pentru siguranța alimentelor - de la 25% până la 75%;

3. Sporul de izolare și pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activității desfășurate în localități amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în punctele de frontieră amplasate în afara localităților ori de activitatea desfășurată în condiții de radiații și altele asemenea, stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de până la 20%.

4. Sporurile prevăzute la pct. 1 și în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

5. Sporurile prevăzute la pct. 2 și în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

6. Sporurile prevăzute la pct. 3 și în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

7. Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct. 2, și în anexa nr. I cap. I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

8. Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

b) Alte drepturi:

1. Indemnizație de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzătoare funcției și gradului profesional în care urmează a fi încadrat pentru acele localități unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate

2. Indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției și gradului profesional în care urmează a fi încadrat la încadrarea într-o instituție publică din rețeaua sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor din altă localitate

3.

(1) Personalul care își desfășoară activitatea în instituții sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte instituții decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituții sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(2) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1), cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate și vacante.

(3) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, își pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unitățile sanitar-veterinare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

4. Prevederile art. 2 din anexa nr. III cap. II se aplică și personalului sanitar-veterinar.

5. Personalul din cadrul administrației publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor beneficiază de sporurile și de drepturile specifice domeniului de activitate, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții ca și personalul salarizat potrivit prezentei anexe.

6. Pentru efectuarea prestațiilor în cadrul campaniilor de prevenire și combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave și altele asemenea, stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, instituțiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.

7. Personalul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor care își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control sau au atribuții în controlul oficial, respectiv de inspector al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5 clase de salarizare succesive celei stabilite potrivit legii.

L. Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administrația publică

Art. 1. -

(1) Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A-E din prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 2. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit cap. II lit. F-K din prezenta anexă, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 3. -

Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare și care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în cap. II lit. C-K din prezenta anexă, care cuprind salariile de bază pentru personalul din unitățile bugetare din aceste domenii.

Art. 4. -

(1) Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an și vor fi promovate, pe bază de examen, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

(2) Absolvenții învățământului superior de lungă și scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai în măsura în care atribuțiile din fișa postului au fost modificate în mod corespunzător, păstrându-și gradația avută la data promovării.

CAPITOLUL III Autorități publice

A1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curții de Conturi

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director S 98 10,97 101 11,81
2. Director adjunct S 97 10,70 100 11,53
3. Șef serviciu/Șef oficiu regional de audit S 96 10,44 99 11,25
4. Șef birou S 95 10,19 98 10,97

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, superior S I 86 8,16
II 85 7,96
Vechimea minimă în specialitate 12 ani
III 84 7,76
2. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, principal consilier al președintelui Curții de Conturi a României S I 83 7,58
II 82 7,39
Vechimea minimă în specialitate 8 ani
III 81 7,21
3. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern S I 80 7,03
II 79 6,86
Vechimea minimă în specialitate 5 ani
III 78 6,70

NOTĂ:

1. Prin vechime în specialitate se înțelege vechimea în funcții economice, juridice și de altă specialitate, cu studii superioare, necesară încadrării la Curtea de Conturi și în cadrul Autorității de Audit.

2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul și jumătate din vechimea avută în funcții economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.

3. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

A2. Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curții de Conturi

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 1. -

Salarizarea membrilor Curții de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilați auditorilor publici externi și a specialiștilor în informatică asimilați auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curții de Conturi, se face pe baza claselor de salarizare și a coeficienților de ierarhizare prevăzuți în anexele la prezenta lege.

Art. 2. -

Prin sintagma auditor public extern se înțelege atât funcția de auditor public extern, cât și funcțiile de conducere de director, director adjunct, șef serviciu/șef oficiu regional și șef birou din structurile de control ale Curții de Conturi și ale Autorității de Audit.

Art. 3. -

Perioada mandatului membrilor Curții de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcției de auditor public extern.

Art. 4. -

(1) Promovarea personalului de specialitate în funcții și grade profesionale se face, de regulă, o dată pe an, cu respectarea condițiilor de vechime minimă în specialitate prevăzute în anexă.

(2) Condițiile de încadrare și promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curții de Conturi.

Art. 5. -

(1) Auditorii publici externi numiți temporar într-o funcție de conducere vacantă, până la ocuparea acesteia prin concurs, sau în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de indemnizație în perioada respectivă au dreptul la indemnizația lunară de încadrare corespunzătoare funcției pe care o preiau.

(2) Numirea temporară în condițiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curții, prin ordin al președintelui Curții de Conturi.

Art. 6. -

Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepția perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfășura activități pe lângă instituții sau organisme internaționale.

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri și alte drepturi

Art. 7. -

(1) Pentru condiții de muncă vătămătoare, personalului de specialitate i se acordă un spor de până la 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Personalul de specialitate, care prin natura muncii desfășoară activități de control/audit la sediul altor entități, beneficiază de sporul pentru condiții vătămătoare prevăzut la alin. (1), dacă în cadrul instituțiilor respective acest drept este recunoscut și acordat.

Art. 8. -

(1) Personalul de specialitate din cadrul Curții de Conturi, care prin natura muncii de control și audit, are acces la documente și informații care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a plenului Curții de Conturi, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

Art. 9. -

Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplasează în interesul serviciului la instanțele civile teritoriale situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii.

Art. 10. -

Membrii Curții de Conturi și personalul de specialitate, trimiși în străinătate pentru acțiuni în interesul serviciului, au drepturile și obligațiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curții de Conturi, cu excepția situațiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispozițiilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile personalului trimis în străinătate.

B. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 102 12,11
2. Director S 101 11,81
3. Director adjunct S 100 11,53
4. Șef serviciu S 99 11,25
5. Inspector de concurență superior S 96 10,44
6. Inspector de concurență principal S 94 9,94
7. Inspector de concurență asistent S 89 8,78
8. Inspector de concurență debutant S 65 4,86

NOTE:

1. Vechimea în funcție pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de inspector de concurență.

2. Personalul Consiliului Concurenței, care prin natura muncii desfășurate are acces la documente și informații care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

3. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

C. Indemnizațiile pentru președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate, precum și salarii de bază pentru funcții publice specifice din cadrul acestei autorități

a) Indemnizații

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Președinte S 103 12,41
2. Vicepreședinte S 100 11,53

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază pentru funcțiile publice de conducere specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 99 11,25
2. Director general S 97 10,70
3. Director general adjunct S 95 10,19
4. Director S 95 10,19
5. Director adjunct S 93 9,70
6. Șef serviciu S 91 9,23
7. Șef birou S 89 8,78

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Salarii de bază pentru funcții publice de execuție specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector de integritate, grad profesional superior S 75 6,22
grad profesional principal S 70 5,50
grad profesional asistent S 57 3,99
grad profesional debutant S 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

D. Salarizarea membrilor plenului și personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare Vechime în specialitate
1. Președinte S 108 14,15 10 ani în funcții economice sau juridice
2. Membru al plenului S 106 13,45 10 ani în funcții economice sau juridice
3. Consilier/Director general S 98 10,97 8 ani în funcții economice sau juridice
4. Director S 97 10,70 8 ani în funcții economice sau juridice
5. Șef serviciu S 96 10,44 8 ani în funcții economice sau juridice
6. Șef compartiment S 95 10,19 8 ani în funcții economice sau juridice
7. Analist financiar gradul I S 93 9,70 8 ani în funcții economice sau juridice
gradul II S 91 9,23 6 ani în funcții economice sau juridice
gradul III S 89 8,78 4 ani în funcții economice sau juridice
gradul IV S 65 4,86 2 ani în funcții economice sau juridice
8. Asistent analist treapta I M 57 3,99 7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
treapta II M 51 3,44 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

NOTE:

1. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Persoanele care, potrivit legii, gestionează informații clasificate beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

E. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

a) Indemnizații pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general (asimilat funcției de secretar de stat) S 103 12,41

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază pentru funcții de conducere specifice:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficienți de ierarhizare Clasa Coeficienți de ierarhizare
1. Șef departament S 88 8,57 89 8,78
2. Director general adjunct S 86 8,16 87 8,36
3. Director, Șef sector audit S 85 7,96 86 8,16
4. Director adjunct S 84 7,76 85 7,96
5. Șef serviciu S 83 7,58 84 7,76

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Salarii de bază pentru funcții de execuție specifice:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier de securitate a informațiilor S 73 5,92
2. Referent de securitate a informațiilor PL 46 3,04
3. Referent de securitate a informațiilor M 40 2,62

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

NOTE:

1. Persoanele care ocupă funcțiile de consilier și referent se consideră reîncadrate pe funcțiile de consilier de securitate a informațiilor și, respectiv, referent de securitate a informațiilor.

2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestionează informații clasificate beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate, stabilit de conducerea instituției, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV Funcții de demnitate publică

A. Funcții de demnitate publică alese

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcția Clasa Coeficient de ierarhizare
Președinția României
1. Președintele României 110 15,00
Parlamentul României
2. Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților 109 14,63
3. Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 108 14,15
4. Secretarii și chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților 107 13,90
5. Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 106 13,45
6. Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților 106 13,45
7. Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 105 13,10
8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 104 12,75
9. Senatori, deputați 103 12,41

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

B. Funcții de demnitate publică numite

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcția Clasa Coeficient de ierarhizare
Guvernul României
1. Prim-ministru 109 14,63
2. Viceprim-ministru 108 14,15
3. Ministru de stat 107 13,90
4. Ministru 106 13,45
5. Ministru delegat 106 13,45
6. Secretar de stat membru al Guvernului 105 13,10
7. Secretar de stat 103 12,41
8. Subsecretar de stat 100 11,53
Curtea Constituțională
9. Președinte 109 14,63
10. Judecător 108 14,15
Consiliul Legislativ
11. Președinte consiliu 106 13,45
12. Președinte de secție 103 12,41
Avocatul Poporului
13. Avocatul Poporului 106 13,45
14. Adjunct al Avocatului Poporului 103 12,41
Curtea de Conturi
15. Președinte 109 14,63
16. Vicepreședinte 108 14,15
17. Președinte Autoritatea de audit 108 14,15
18. Vicepreședinte Autoritatea de audit 107 13,90
19. Consilier conturi 106 13,45
Secretariatul General al Guvernului
20. Secretar general al Guvernului 106 13,45
21. Secretar general adjunct al Guvernului 103 12,41
22. Consilier de stat 103 12,41
Administrația Prezidențială
23. Consilier prezidențial 106 13,45
24. Consilier de stat 103 12,41
Parlamentul României
25. Secretar general la Camera Deputaților și la Senat 106 13,45
26. Secretar general adjunct la Camera Deputaților și la Senat 103 12,41
Consiliul Concurenței
27. Președinte 108 14,15
28. Vicepreședinte 107 13,90
29. Consilier de concurență 106 13,45
Consiliul Național al Audiovizualului
30. Președinte 106 13,45
31. Membri 103 12,41
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
32. Președinte 108 14,15
33. Vicepreședinte 105 13,10
34. Secretar al Consiliului 105 13,10
35. Membri 103 12,41

NOTE:

1.

a) Președintele Curții Constituționale este egal în grad cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar judecătorii Curții Constituționale, cu vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, beneficiind de indemnizație egală cu a acestora, majorată cu 15%, precum și de celelalte drepturi.

b) Personalul Curții Constituționale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege în care se regăsesc aceste categorii de personal, în funcție de încadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, în mod corespunzător, și de celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

C. Funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorității publice locale

Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcția Clasa Coeficient de ierarhizare
PRIMĂRII ȘI CONSILII
1. Primar general al Capitalei 106 13,45
2. Viceprimar al Capitalei 92 9,46
3. Președinte al consiliului județean 98 10,97
4. Vicepreședinte al consiliului județean 90 9,00
5. Primar de municipiu reședință de județ (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului București) 94 9,94
6. Primar de municipiu reședință de județ (până la 150.000 locuitori) 91 9,23
7. Primar de municipiu (categoria I) 89 8,78
8. Primar de municipiu (categoria II) 88 8,57
9. Viceprimar de municipiu (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului București) 89 8,78
10. Viceprimar de municipiu (până la 150.000 locuitori) 86 8,16
11. Viceprimar de municipiu (categoria I) 81 7,21
12. Viceprimar de municipiu (categoria II) 80 7,03
13. Primar de oraș (categoria I) 88 8,57
14. Primar de oraș (categoria II) 86 8,16
15. Primar de oraș (categoria III) 84 7,76
16. Viceprimar de oraș (categoria I) 79 6,86
17. Viceprimar de oraș (categoria II) 77 6,53
18. Viceprimar de oraș (categoria III) 75 6,22
19. Primar de comună (cu peste 7.000 locuitori) 80 7,03
20. Primar de comună (între 3.000-7.000 locuitori) 78 6,70
21. Primar de comună (până la 3.000 locuitori) 76 6,37
22. Viceprimar de comună (cu peste 7.000 locuitori) 75 6,22
23. Viceprimar de comună (între 3.000-7.000 locuitori) 73 5,92
24. Viceprimar de comună (până la 3.000 locuitori) 71 5,63

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

D. Funcții asimilate cu funcții de demnitate publică

Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcția Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
Instituții publice din subordinea Guvernului*)
1. Conducătorul instituției (președinte, director general, șef oficiu etc.) 94 9,94 98 10,97
2. Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct etc.) 88 8,57 92 9,46

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "CULTURĂ"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "DIPLOMAȚIE"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "JUSTIȚIE"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ"
REGLEMENTĂRI SPECIFICE personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cele aflate în coordonarea primului ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului
Reviste:
Conținutul noțiunii de "salariu de bază", prevăzută de art. 5 al 2 din Anexa 1 la Capitolul 1 litera B din Legea nr. 284/2010
Obligație de a face. Reîncadrarea pe post a reclamantei, ca urmare a absolvirii unor studii
Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului plătit din fon-duri publice
;
se încarcă...