CAPITOLUL I | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr II - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" -
CAPITOLUL I

A. Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ

1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Rector*) S 92 9,46 94 9,94
2. Prorector*) S 90 9,00 92 9,46
3. Secretar științific al senatului universitar*) S 89 8,78 91 9,23
4. Decan*) S 87 8,36 89 8,78
5. Prodecan*) S 86 8,16 88 8,57
6. Director de departament S 86 8,16 88 8,57
7. Secretar științific al consiliului facultății*) S 86 8,16 88 8,57
8. Șef de catedră*) S 86 8,16 88 8,57

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

2. Funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector școlar general*) S 78 6,70 80 7,03
2. Inspector școlar general adjunct*) S 74 6,07 76 6,37
3. Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*) S 70 5,50 72 5,77
4. Director unitate de învățământ*) S 70 5,50 72 5,77
5. Director adjunct unitate de învățământ*) S 68 5,23 70 5,50
6. Director casa corpului didactic*) S 68 5,23 70 5,50

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
Învățământ superior
1. Director general administrativ al universității*)1 S 80 7,03 82 7,39
2. Director, contabil-șef (administrator financiar/ patrimoniu)*) S 76 6,37 78 6,70
3. Secretar-șef universitate*) S 72 5,77 74 6,07
4. Administrator-șef al facultății*) S 68 5,23 70 5,50
5. Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 66 4,98 68 5,23
6. Secretar-șef facultate*) S 66 4,98 68 5,23
7. Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 62 4,51 64 4,74
Învățământ preuniversitar
1. Contabil-șef (administrator financiar)*) S 60 4,29 62 4,51
2. Secretar-șef unitate de învățământ*) S 58 4,09 60 4,29
3. Contabil-șef (administrator financiar)*) M 50 3,35 52 3,52
4. Secretar-șef unitate de învățământ*) M 48 3,19 50 3,35

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.

1 Se utilizează în cadrul instituțiilor de învățământ superior la care numărul studenților este mai mic de 10.000, precum și pentru salarizarea funcției de director, contabil-șef (administrator financiar patrimoniu) din cadrul instituțiilor de învățământ superior la care numărul studenților este de cel puțin 10.000.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

4. Salarii de bază învățământ universitar

Nr. crt. Funcția*) Vechimea în învățământ Clasa și coeficientul de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Profesor universitar peste 40 ani 86 8,16
35-40 ani 85 7,96
30-35 ani 83 7,58
25-30 ani 81 7,21
20-25 ani 79 6,86
15-20 ani 76 6,37 77 6,53
10-15 ani 71 5,63 73 5,92 74 6,07 75 6,22
2. Conferențiar universitar peste 40 ani 74 6,07
35-40 ani 72 5,77
30-35 ani 70 5,50
25-30 ani 68 5,23
20-25 ani 66 4,98
15-20 ani 63 4,62 64 4,74
10-15 ani 60 4,29 61 4,40 62 4,51
6-10 ani 56 3,89 58 4,09 59 4,19 60 4,29
3. Șef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 61 4,40
30-35 ani 59 4,19
25-30 ani 58 4,09
20-25 ani 57 3,99
15-20 ani 55 3,79 56 3,89
10-15 ani 52 3,52 53 3,61 54 3,70
6-10 ani 48 3,19 50 3,35 51 3,44 52 3,52
3-6 ani 41 2,69 44 2,89 46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
4. Asistent universitar 35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 57 3,99
25-30 ani 56 3,89
20-25 ani 55 3,79
15-20 ani 53 3,61 54 3,70
10-15 ani 50 3,35 51 3,44 52 3,52
6-10 ani 46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
3-6 ani 39 2,56 42 2,75 44 2,89 46 3,04 47 3,11 48 3,19
până la 3 ani 37 2,43 40 2,62 42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
5. Preparator universitar 6-10 ani**) 43 2,82 45 2,96 46 3,04 47 3,11
3-6 ani**) 36 2,37 39 2,56 41 2,69 43 2,82 44 2,89 45 2,96
până la 3 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

NOTĂ:

Pentru funcțiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

5. Salarii de bază învățământ preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*) Vechimea în învățământ Clasa și coeficientul de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 40 ani 69 5,36
35-40 ani 67 5,10
30-35 ani 65 4,86
25-30 ani 63 4,62
22-25 ani 61 4,40
18-22 ani 58 4,09 59 4,19
14-18 ani 55 3,79 56 3,89 57 3,99
10-14 ani 53 3,61 54 3,70 55 3,79
6-10 ani 49 3,27 51 3,44 52 3,52 53 3,61
2-6 ani 42 2,75 45 2,96 47 3,11 49 3,27 50 3,35 51 3,44
2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 40 ani 62 4,51
35-40 ani 60 4,29
30-35 ani 58 4,09
25-30 ani 56 3,89
22-25 ani 54 3,70
18-22 ani 51 3,44 52 3,52
14-18 ani 48 3,19 49 3,27 50 3,35
10-14 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
6-10 ani 42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
2-6 ani 35 2,32 38 2,49 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 58 4,09
35-40 ani 57 3,99
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
2-6 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75
4. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant până la 2 ani 31 2,10 34 2,26 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
5. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 40 ani 60 4,29
35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
6. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
2-6 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
7. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 54 3,70
35-40 ani 52 3,52
30-35 ani 50 3,35
25-30 ani 48 3,19
22-25 ani 46 3,04
18-22 ani 43 2,82 44 2,89
14-18 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
10-14 ani 38 2,49 39 2,56 40 2,62
6-10 ani 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
2-6 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
8. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant până la 2 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
9. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 40 ani 60 4,29
35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
2-6 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
11. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 54 3,70
35-40 ani 52 3,52
30-35 ani 50 3,35
25-30 ani 48 3,19
22-25 ani 46 3,04
18-22 ani 43 2,82 44 2,89
14-18 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
10-14 ani 38 2,49 39 2,56 40 2,62
6-10 ani 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
2-6 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
12. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant până la 2 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
13. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
14. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 40 ani 53 3,61
35-40 ani 51 3,44
30-35 ani 49 3,27
25-30 ani 47 3,11
22-25 ani 45 2,96
18-22 ani 42 2,75 43 2,82
14-18 ani 39 2,56 40 2,62 41 2,69
10-14 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
6-10 ani 33 2,20 35 2,32 36 2,37 37 2,43
2-6 ani 26 1,86 29 2,00 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
15. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 51 3,44
35-40 ani 49 3,27
30-35 ani 47 3,11
25-30 ani 45 2,96
22-25 ani 43 2,82
18-22 ani 40 2,62 41 2,69
14-18 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
10-14 ani 35 2,32 36 2,37 37 2,43
6-10 ani 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
2-6 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
16. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant până la 2 ani 22 1,68 25 1,81 27 1,90 29 2,00 30 2,05 31 2,10
17. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I peste 40 ani 55 3,79
35-40 ani 53 3,61
30-35 ani 51 3,44
25-30 ani 49 3,27
22-25 ani 47 3,11
18-22 ani 44 2,89 45 2,96
14-18 ani 41 2,69 42 2,75 43 2,82
10-14 ani 39 2,56 40 2,62 41 2,69
6-10 ani 35 2,32 37 2,43 38 2,49 39 2,56
18. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II peste 40 ani 51 3,44
35-40 ani 49 3,27
30-35 ani 47 3,11
25-30 ani 45 2,96
22-25 ani 43 2,82
18-22 ani 40 2,62 41 2,69
14-18 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
10-14 ani 35 2,32 36 2,37 37 2,43
6-10 ani 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
2-6 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
19. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv peste 40 ani 50 3,35
35-40 ani 48 3,19
30-35 ani 46 3,04
25-30 ani 44 2,89
22-25 ani 42 2,75
18-22 ani 39 2,56 40 2,62
14-18 ani 36 2,37 37 2,43 38 2,49
10-14 ani 34 2,26 35 2,32 36 2,37
6-10 ani 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
2-6 ani 23 1,72 26 1,86 28 1,95 30 2,05 31 2,10 32 2,15
20. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant 0-2 ani 21 1,64 24 1,77 26 1,86 28 1,95 29 2,00 30 2,05
21. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 35 2,32
35-40 ani 34 2,26
30-35 ani 33 2,20
25-30 ani 32 2,15
22-25 ani 31 2,10
18-22 ani 29 2,00 30 2,05
14-18 ani 27 1,90 28 1,95 29 2,00
10-14 ani 26 1,86 27 1,90 28 1,95
6-10 ani 23 1,72 25 1,81 26 1,86 27 1,90
2-6 ani 16 1,45 19 1,56 21 1,64 23 1,72 24 1,77 25 1,81
până la 2 ani 15 1,41 18 1,52 20 1,60 22 1,68 23 1,72 24 1,77

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

Pentru funcțiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție
1 Administrator financiar grad I*) S 47 3,11
grad II*) S 38 2,49
grad III*) S 35 2,32
debutant*) S 24 1,77
2 Informatician gradul IA S 47 3,11
gradul I S 46 3,04
gradul II S 44 2,89
gradul III S 34 2,26
debutant S 24 1,77
3 Secretar I**) S 46 3,04
II**) S 44 2,89
III**) S 34 2,26
debutant**) S 24 1,77
4 Pedagog școlar, laborant IA S 42 2,75
I S 38 2,49
II S 31 2,10
debutant S 24 1,77
5 Instructor-animator, corepetitor gradul I S 33 2,20
gradul II S 27 1,90
debutant S 24 1,77
6 Administrator patrimoniu grad I***) S 45 2,96
grad II***) S 36 2,37
grad III***) S 32 2,15
debutant***) S 24 1,77
7 Administrator financiar grad I*) SSD 38 2,49
grad II*) SSD 34 2,26
grad III*) SSD 29 2,00
debutant*) SSD 12 1,31
8 Informatician gradul I SSD 39 2,56
gradul II SSD 34 2,26
gradul III SSD 29 2,00
debutant SSD 12 1,31
9 Secretar I**) SSD 40 2,62
II**) SSD 36 2,37
III**) SSD 29 2,00
debutant**) SSD 12 1,31
10 Pedagog școlar, laborant I SSD 36 2,37
II SSD 32 2,15
III SSD 26 1,86
debutant SSD 12 1,31
11 Instructor-animator, corepetitor gradul I SSD 29 2,00
gradul II SSD 24 1,77
debutant SSD 12 1,31
12 Administrator patrimoniu grad I***) SSD 37 2,43
grad II***) SSD 32 2,15
grad III***) SSD 27 1,90
debutant***) SSD 12 1,31
13 Administrator financiar treapta I*) M 32 2,15
treapta II*) M 30 2,05
treapta III*) M 22 1,68
debutant*) M 8 1,19
14 Informatician IA PL/M 33 2,20
I PL/M 30 2,05
II PL/M 25 1,81
III PL/M 19 1,56
debutant PL/M 10 1,25
15 Secretar IA**) M 33 2,20
I**) M 30 2,05
II**) M 25 1,81
III**) M 19 1,56
debutant**) M 8 1,19
16 Pedagog școlar IA M 24 1,77
I M 20 1,60
II M 18 1,52
debutant M 8 1,19
17 Instructor-animator, instructor educație extrașcolară IA M 24 1,77
I M 18 1,52
II M 16 1,45
debutant M 8 1,19
18 Corepetitor I M 18 1,52
II M 16 1,45
debutant M 8 1,19
19 Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 30 2,05
treapta II***) M 28 1,95
treapta III***) M 22 1,68
debutant***) M 8 1,19
20 Laborant I PL/M 26 1,86
II PL/M 22 1,68
debutant PL/M 10 1,25
21 Instructor, model I M 18 1,52
II M 17 1,49
debutant M 8 1,19
22 Mediator școlar I M/G 16 1,45
II M/G 14 1,38
debutant M/G 8 1,19
23 Supraveghetor noapte I G 14 1,38
II G 12 1,31

*) Se utilizează și pentru funcțiile: economist, referent și contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

**) Se utilizează și pentru funcția de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

***) Se utilizează și pentru funcțiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator și funcționar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
Autorități publice
Funcții de demnitate publică
CAPITOLUL I
CAPITOLUL I
Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
Culte
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și din alte instituții de spectacole ori concerte
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură și cămine culturale din România
;
se încarcă...