Art 2 Dispoziții generale | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică: Jurisprudență

a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, cât și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; Jurisprudență, Reviste (8)

c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii; Jurisprudență, Reviste (1)

d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Jurisprudență

(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Reglementări comune
Art 6 Reglementări comune
Art 7 Reglementări comune
Art 8 Reglementări comune
Art 9 Elementele sistemului de salarizare
Art 10 Elementele sistemului de salarizare
Art 11 Elementele sistemului de salarizare
Art 12 Elementele sistemului de salarizare
Reviste:
Drepturi bănești. Egalizarea la nivelul maxim salarial aflat în plată, în cadrul instituțiilor sau autorităților publice, se face la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Conflict de muncă. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Instituție publică finanțată din venituri proprii. Grila de salarizare emisă în conformitate cu dispozițiile legale în materia salarizării unitare
25. Decizia nr. 23 din 26 septembrie 2016 în dosarul nr. 1733/1/2016
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea art. 1 alin. (1), (2) și (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, în sensul de a se lămuri dacă sintagma "salarizat la același nivel" din conținutul alin. (51) vizează ansamblul textului imediat precedent, respectiv "personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și din celelalte instituții și autorități publice", precum și textul "la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014" din cuprinsul alin. (1), și textul "la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014" din cuprinsul alin. (2)
Spor pentru condiții vătămătoare. Angajat al unei unități de învățământ
39. Decizia nr. 54 din 3 iulie 2017 în dosarul nr. 591/1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Acordare de ajutor în caz de deces al personalului didactic
;
se încarcă...