Art 1 Dispoziții generale | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9)

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Reglementări comune
Art 6 Reglementări comune
Art 7 Reglementări comune
Art 8 Reglementări comune
Art 9 Elementele sistemului de salarizare
Art 10 Elementele sistemului de salarizare
Art 11 Elementele sistemului de salarizare
Reviste:
Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016
Conflict de muncă. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Instituție publică finanțată din venituri proprii. Grila de salarizare emisă în conformitate cu dispozițiile legale în materia salarizării unitare
Solicitare restituire sumă reprezentând decontare prestații de odihnă și tratament. Respingere cerere de obligare a reclamantului la plata cheltuieli de judecată
Din nou despre inechități. Salarizarea magistraților
Decizia Curții de Conturi nu lipsește de efecte clauzele unui CCM în baza cărora au fost stabilite și plătite nelegal drepturi dacă o instanță de judecată nu a constatat nulitatea clauzelor
23. Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016 în dosarul nr. 20/2016
13. Modificarea contractului individual de muncă sub aspectul salariului. Instituție publică finanțată integral din venituri proprii
Componența salariului. Sume compensatorii echivalente titlului științific de doctor solicitate până la apariția Legii nr. 71/2015/The structure of salary. Compensatory amounts equivalent to the scientific title of doctor requested until the appearance of Law no. 71/2015
Posibilitatea constatării nulității unor clauze ale contractelor colective de muncă încheiate la nivelul întreprinderilor finanțate integral din venituri proprii versus răspunderea juridică a persoanelor cu atribuții decizionale angajată pe baza actelor de control efectuate de către Curtea de Conturi
;
se încarcă...