Art 7 | Lege 285/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 7. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (9)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizațiilor lunare de încadrare și a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite. Referințe în jurisprudență (7)

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. Referințe în jurisprudență (3)

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Referințe în jurisprudență (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 285/2010:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Reviste:
23. Decizia nr. 9 din 29 mai 2017 în dosarul nr. 1/2017
Este recursul grațios un parcurs procedural obligatoriu în litigiile privind plata salariilor cuvenite personalului remunerat din fonduri publice în cazul modificării legislației salarizării?
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Admitere recurs în interesul legii. Jurisdicția muncii. Drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă
Definiția sintagmei "salarizat la același nivel"
Emiterea unei decizii de asimilare a funcțiilor
Este recursul grațios un parcurs procedural obligatoriu în litigiile privind plata salariilor cuvenite personalului remunerat din fonduri publice în cazul modificării legislației salarizării?
Procedură prealabilă. Drepturi salariale ale funcționarilor publici/Prior procedure. Public employees' salary rights
Funcționari publici. Drepturi salariale (sporuri). Prescripția dreptului la acțiunea în despăgubiri
;
se încarcă...