Parlamentul României

Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 2010 până la 01 iulie 2011, fiind înlocuit prin Lege 131/2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2010, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2011, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe și economie:

1. modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor, aprobată prin Legea nr. 274/2005;

2. completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

5. aprobarea compensării datoriilor Societății Comerciale "Șantierul Naval Mangalia" - S.A., operator economic din sectorul industriei de apărare, către Ministerul Apărării Naționale, prin livrarea de piese de schimb și echipamente;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 557/2003;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității;

8. modificarea și completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.;

9. modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor, elevilor, studenților și altor categorii de utilizatori aprobate prin legi speciale;

10. reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier;

11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

12. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare.

II. Sănătate:

1. modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare;

2. producerea, importul și comercializarea suplimentelor alimentare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

III. Cercetare:

- modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Mediu:

- reglementări pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000.

V. Urbanism și autorizarea construcțiilor:

- modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Protecția consumatorului:

- reglementări privind protecția consumatorilor la încheierea, executarea și revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată asupra unuia sau a mai multor spații de cazare și a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, precum și la încheierea și executarea contractelor de schimb.

VII. Prorogarea sau modificarea unor termene de aplicare prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 24 decembrie 2010.

Nr. 274.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...