Guvernul României

Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29 decembrie 2010.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 45 alin. (2) din Legea poliției locale nr. 155/2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepția art. 3.

Art. 3. -

În cazul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la nivelul cărora poliția comunitară este organizată până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea deliberativă a acestora, la propunerea autorității executive respective, aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale, până la data de 31 decembrie 2010, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2005.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.332.

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a poliției locale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...