Președintele României

Decretul nr. 1245/2010 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Ofițer

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului,

dorind a marca cei 160 de ani de funcționare, pentru rezultatele de excepție obținute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generații, demonstrând astfel calitatea învățământului preuniversitar românesc - premisă incontestabilă a modernizării țării noastre,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Ofițer Colegiului Național "Moise Nicoară" din Arad.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

București, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.245.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...