Art 26 " | Lege 246/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 în 26 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări: - 21. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art 19^1 "
Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 în 26 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări: - 27. La articolul 29, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art 29 "

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 în 26 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări: - 26. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 26.
-

(1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoțional privind activitățile și jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(2) Desfășurarea activităților de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activități cu caracter promoțional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) ori activitățile și serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul României, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei."

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...