Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Civilă

Decizia nr. 1983/2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 1964 din 23 iunie 2015 Tribunalul Specializat Cluj a admis în parte acțiunea formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâții B., Societatea de Asigurare Reasigurare C. SA și SC D. SRL a obligat în solidar pârâții să plătească reclamantului suma de 30.000 euro, în echivalent în RON la data plății, cu titlu de despăgubiri pentru daune morale și 105 RON cu titlu de despăgubiri materiale, a obligat pârâta Societatea de Asigurare Reasigurare C. SA să plătească reclamantului penalități de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere, începând cu data de 16 martie 2015 și până la data plății efective, a respins cererea pârâtei SC D. SRL de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel pârâtele Societatea de Asigurare Reasigurare C. SA și SC D. SRL.

Prin încheierea de ședință din 19 ianuarie 2016, Curtea de Apel Cluj, secția a II-a civilă, a dispus suspendarea judecării apelurilor în raport de dispozițiile art. 262 alin. (4) coroborat cu art. 75 din Legea nr. 85/2014, față de împrejurarea că prin încheierea din 03 decembrie 2015 pronunțată de Tribunalul București, secția a VII-a civilă, în Dosar nr. x/3/2015, a fost deschisă procedura falimentului împotriva debitoarei Societatea de Asigurare Reasigurare C. SA.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamantul A.

În motivarea recursului său, recurentul a susținut că măsura suspendării este nelegală întrucât în speță sunt aplicabile dispozițiile art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora nu sunt supuse suspendării căile de atac promovate de debitor împotriva acțiunilor începute înaintea deschiderii procedurii.

Învestită cu soluționarea căii de atac la data de 5 mai 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, a procedat la comunicarea cererii de recurs.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...