Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 2213/2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 187.339 din 9 noiembrie 2010 al Direcției generale păduri,

în temeiul prevederilor art. 5 și 53 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 în 14 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 "Centralizatorul fondurilor de vânătoare la nivel de țară", pozițiile nr. 9, 26 și rubrica "TOTAL" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Județul Numărul fondurilor de vânătoare Suprafața totală (ha)
"0 1 2 3
... ... ... ...
9. Brașov 45 509.932
... ... ... ...
26. Maramureș 53 584.146
... ... ... ...
TOTAL: 2.151 22.047.623"

2. La anexa nr. 2, centralizatoarele fondurilor de vânătoare constituite în județele Maramureș și Brașov se modifică și se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 3, schițele fondurilor de vânătoare împreună cu fișele fondurilor de vânătoare nr. 32, denumit Baia Mare, și nr. 45, denumit Lăpușel, din județul Maramureș, precum și schița fondului de vânătoare împreună cu fișa fondului de vânătoare nr. 22, denumit Urlători, din județul Brașov, se modifică și se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 4, hărțile fondurilor de vânătoare din județele Maramureș și Brașov se modifică și se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa nr. 3.

5. Anexa nr. 5 - harta fondurilor de vânătoare la nivel de țară se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4.

Art. II. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Cluj, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Brașov, gestionarii fondurilor de vânătoare nr. 32, denumit Săsar, din județul Maramureș, și nr. 22, denumit Urlători, și nr. 45, denumit Dălghiu, din județul Brașov, întocmesc în 3 exemplare fișele fondurilor de vânătoare, iar un exemplar al acestora se depune la Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor.

Art. III. -

Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Cluj, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Brașov și gestionarii fondurilor de vânătoare răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin, iar acestea se comunică sau, după caz, se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului și pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat

București, 9 decembrie 2010.

Nr. 2.213.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...