Comisia Europeană

Decizia nr. 2393/2016 privind ajutorul de stat SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) acordat de Spania pentru Real Madrid CF [notificată cu numărul C(2016) 4080] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D2393

În vigoare de la 29 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu articolul 108 alineatul (2) din tratat (1) și având în vedere observațiile acestora,

(1) JO C 69, 7.3.2014.

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) În octombrie și noiembrie 2011, relatările din presă și informațiile transmise de cetățeni au atras atenția Comisiei cu privire la presupusul ajutor de stat acordat în favoarea Real Madrid Club de Futbol (denumit în continuare "Real Madrid"), sub forma unui transfer de proprietate avantajos. Ca urmare a invitației din 20 decembrie 2011, Spania și-a prezentat observațiile cu privire la aceste informații la 23 decembrie 2011 și la 20 februarie 2012. În urma unei noi solicitări de informații din partea Comisiei din 2 aprilie 2012, Spania a furnizat informații suplimentare la 18 iunie 2012.

(2) Prin scrisoarea din 18 decembrie 2013, Comisia a informat Spania că a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din tratat cu privire la ajutorul de stat. Prin scrisoarea din 16 ianuarie 2014, Spania a prezentat observații cu privire la această decizie.

(3) Decizia Comisiei de a iniția procedura (denumită în continuare "decizia de inițiere a procedurii") a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a invitat părțile interesate să prezinte observații cu privire la această măsură.

(2) A se vedea nota de subsol 1.

(4) Comisia a primit observații de la părțile interesate. Aceste observații au fost comunicate Spaniei, căreia i s-a dat posibilitatea de a răspunde. Observațiile Spaniei au fost primite de Comisie prin scrisoarea din 17 noiembrie 2014. La 4 noiembrie 2015 și la 14 martie 2016, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanții clubului Real Madrid. La 6 noiembrie 2015, Comisia a organizat o conferință telefonică cu reprezentanții municipalității Madrid. La 9 martie 2016, Spania a transmis informații suplimentare.

(5) La 22 aprilie 2015, Comisia a transmis Spaniei studiul de evaluare a terenului pe care îl solicitase biroului independent de evaluare a terenurilor CEIAM Cabre Alegret (denumit în continuare "CEIAM") în vederea pregătirii unor eventuale observații. Prin scrisoarea din 15 iunie 2015, Spania a transmis observații cu privire la acest studiu. Prin scrisoarea din 9 iulie 2015, Real Madrid a transmis observații cu privire la studiu.

2. DESCRIEREA DETALIATĂ A MĂSURII CONTESTATE

(6) La 29 iulie 2011, Consiliul municipal al orașului Madrid (Ayuntamiento de Madrid) și clubul Real Madrid au semnat un acord de soluționare a unui litigiu existent între ele în legătură cu un acord din anul 1991 și cu un schimb de bunuri imobile care a făcut obiectul unor acorduri ulterioare încheiate între ele în 1996 și, respectiv, în 1998 (denumit în continuare "acordul de soluționare din 2011" sau "măsura în cauză").

(7) La 20 decembrie 1991, Consiliul municipal al orașului Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo și Real Madrid au încheiat un acord privind reamenajarea stadionului clubului Real Madrid, Santiago Bernabéu (denumit în continuare "acordul din 1991"). Prin acest acord, Real Madrid s-a angajat să construiască o parcare subterană. Real Madrid nu a respectat această obligație.

(8) La 29 noiembrie 1996, Real Madrid și guvernul regional din Madrid (Comunidad de Madrid) au încheiat un acord privind un schimb de terenuri (convenio de permuta de suelo) (denumit în continuare "acordul de schimb din 1996"). Prin acest acord, Real Madrid s-a angajat să transfere Comunității Madrid și Consiliului municipal al orașului Madrid o parcelă de teren de 30 000 de metri pătrați situată în zona "Ciudad Deportiva". La rândul său, Consiliul municipal al orașului Madrid s-a angajat să ofere în schimb clubului Real Madrid câteva parcele de teren aflate în proprietate publică, precum și drepturi asupra altor parcele de teren public. Parcelele și drepturile care trebuiau să fie transferate de Consiliul municipal al orașului Madrid urmau să fie identificate la o dată ulterioară. Părțile au stabilit valoarea tranzacției de schimb la 27 de milioane EUR.

(9) La 29 mai 1998, Real Madrid și Consiliul municipal al orașului Madrid au încheiat un nou acord în vederea punerii în aplicare a schimbului care a făcut obiectul acordului de schimb din 1996 (denumit în continuare "acordul de punere în aplicare din 1998"). Acordul stipula faptul că jumătate din parcela de teren Ciudad Deportiva (15 000 de metri pătrați) urma să fie preluată de Comunitatea Madrid și restul de 15 000 de metri pătrați de Consiliul municipal al orașului Madrid. Prin urmare, Real Madrid a transferat aceste terenuri pe care le deținea în zona Ciudad Deportiva. În schimb, Consiliul municipal al orașului Madrid s-a angajat să ofere clubului Real Madrid terenuri care ar corespunde obligațiilor sale față de club, și anume un transfer de parcele de teren în valoare de aproximativ 13 500 000 EUR. În acest scop, parcelele situate în zona Julian Camarillo Sur (parcelele 33 și 34) și parcela B-32 din zona Las Tablas (parcela B-32) urmau să fie transferate clubului Real Madrid. Parcela B-32 are o suprafață de 70 815 metri pătrați.

(10) În ceea ce privește acest schimb, în 1998, serviciile tehnice din cadrul administrației municipale din Madrid au estimat valoarea parcelei B-32 la 595 194 EUR. Această evaluare a fost realizată în conformitate cu legislația de stabilire a metodologiei pentru determinarea valorii bunurilor imobile urbane (Real Decreto 1020/1993 (3)). Potrivit Spaniei, în 1998, serviciile tehnice din cadrul administrației municipale din Madrid au luat în considerare, la evaluarea parcelei B-32, nivelul și potențialul de dezvoltare a zonei. Serviciile tehnice au avut în special în vedere faptul că, pentru zona respectivă, s-a realizat numai planul urbanistic, dar nu și dezvoltarea urbană, precum și faptul că încă nu fusese demarată nicio lucrare de construcție.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...