Pensia pentru limită de vârstă | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii -
SECȚIUNEA 1
Pensia pentru limită de vârstă Jurisprudență

Art. 52. - Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (11)

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență

Art. 53. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (16)

(1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 54. - Reviste (1)

(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 6.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim de cotizare în specialitate este de 20 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare în specialitate, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 6. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 6. Puneri în aplicare (1)

Art. 55. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (15)

(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (10)

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
6 1 -
8 1 6
10 2 -
12 2 6
14 3 -
16 3 6
18 4 -
20 4 6
22 5 -
24 5 6
26 6 -
28 6 6
30 7 -
32 7 6
35 8 -

b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiții de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) și în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1); Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Tabelul nr. 2 Modificări (2)

Stagiul de cotizare realizat în condiții speciale (ani împliniți) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
2 1 -
3 1 6
4 2 -
5 2 6
6 3 -
7 3 6
8 4 -
9 4 6
10 5 -
11 5 6
12 6 -
13 6 6
14 7 -
15 7 6
16 8 -
17 8 6
18 9 -
19 9 6
20 10 -
21 10 6
22 11 -
23 11 6
24 12 -
25 12 6
26 de ani și peste 13 -

Modificări (1)

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) -c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat. Reviste (4)

(2) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiază de reducerile prevăzute la alin. (1), dacă au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 56. - Modificări (1), Referințe (1), Reviste (3)

(1) Fac excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) și f). Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), reducerea vârstei standard de pensionare este de:

a) 20 de ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);

b) 15 ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f).

(3) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mică de 45 de ani.

(4) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu excepția balerinilor și acrobaților pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați.

(5) Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 30 de ani. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 57. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Fac excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) și persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani în zona I de expunere la radiații sau de cel puțin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiații, în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b). Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă. Reviste (2)

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 22 ani și 6 luni, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona I de expunere la radiații, respectiv de 25 de ani și 6 luni, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona a II-a de expunere la radiații. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 58. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (20)

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcție de gradul de handicap, după cum urmează: Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Comentarii expert (1)

a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare; Reviste (4)

b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare; Jurisprudență, Reviste (5)

c) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, stagiul complet de cotizare. Reviste (4)

Art. 59. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8)

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare.

Art. 60. - Modificări (1)

(1) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Vârstele de pensionare reduse în condițiile alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c). Modificări (1)

Art. 61. - Reviste (3)

(1) În situația personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai în condițiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviația civilă în condiții speciale de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații.

(3) Activitățile din anexa nr. 2, avizate în condiții speciale de muncă, realizate în unitățile din anexa nr. 3 se consideră în condiții speciale de muncă numai dacă acestea se desfășoară pe durata programului normal de lucru dintr-o lună. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat ÎCCJ din 20 inauarie 2020 - Decizia nr.2 în dosarul nr.897/1/2019 - respingere HP - Marian Orzață
În ședința din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.2 în dosarul nr.897/1/2019, a respins sesizarea formulată Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă, în dosarul nr. 8211/118/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
„Dacă, în interpretarea art. 57 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 30 alin. (1) lit. b) din aceeași lege și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații, toți angajații care au desfășurat cel puțin 15 ani de activitate încadrată în categoria de risc radiologic IV și III trebuie considerați ca desfășurând activități în locurile de muncă din zona I de expunere la radiații, urmând a beneficia de reducerea stagiului complet de cotizare conform acestui articol, sau numai aceia care au desfășurat efectiv activități în locurile de muncă prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 și art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010.”
[ Mai mult... ]

Neconstituționalitatea art.58 din Legea nr.263/2010 din Legea privind sistemul unitar de pensii - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 09.10.2018, “Curtea Constituțională….. cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma ”preexistent calității de asigurat” cuprinsă în art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este neconstituțională.
Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței de judecată care a sesizat CCR, respectiv Curtea de Apel Cluj – Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
§1 Principiile, caracterele și condițiile răspunderii civile 

   10. Principiile răspunderii civile. Principiile reprezintă ideile călăuzitoare care generează reglementările legale în materia răspunderii civile și care îi îndrumă pe cei care le aplică. 
    Doctrina a oscilat în determinarea acestor principii. Într-o opinie, s-a considerat că, alături de principiul reparării integrale a prejudiciului, operează principiul legalității răspunderii pentru culpă[2]. Dimpotrivă, alți autori asociază principiul reparării în natură și prompte a prejudiciului cu acela al reparării integrale a acestuia[3]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Pensia pentru limită de vârstă
Pensia anticipată
Pensia anticipată parțială
Pensia de invaliditate
Pensia de urmaș
Calculul pensiilor
Stabilirea și plata pensiilor
Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectoriale
Atribuțiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale
Infracțiuni
Contravenții
Reviste:
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Trebuie să înceteze de drept CIM-ul când se împlinesc condițiile pentru pensionare?
Dreptul la pensie și comunicarea deciziei de pensionare către angajator
Reducerea vârstei standard de pensionare ca urmare a încadrării în grupa a II-a de muncă
Legea aplicabilă la pensionare
Cumul de drepturi la stabilirea pensiei (I)
Modificări privind dreptul la pensie al persoanelor cu handicap
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
De când se calculează dreptul la pensie?
Doctrină:
Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 22/2015 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Pitești - Secția I civilă în Dosarul nr. 3.738/90/2013 și Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarele nr. 30.398/3/2013 și nr. 27.255/3/2013
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 632/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, și anume stabilirea înțelesului termenului "nevăzător"
;
se încarcă...