Pensia de urmaș | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 4 a Pensia de invaliditate SECȚIUNEA a 6 a Calculul pensiilor

CAPITOLUL IV Pensii -
SECȚIUNEA a 5-a
Pensia de urmaș Reviste (1)

Art. 83. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (7), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Caută hotărâri judecătorești

Art. 84. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (18), Reviste (4), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Copiii au dreptul la pensie de urmaș: Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

a) până la vârsta de 16 ani; Practică judiciară (1), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; Practică judiciară (17), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b). Practică judiciară (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 85. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 86. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (3), Hotărâri judecătorești

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an. Practică judiciară (4), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5). Modificări (2), Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 87. - Modificări (1), Practică judiciară (5), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 85 și la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5). Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 88. - Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5). Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 89. - Practică judiciară (10), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din: Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat; Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel: Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

a) 50% - pentru un singur urmaș; Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

b) 75% - pentru 2 urmași; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

c) 100% - pentru 3 sau mai mulți urmași. Caută hotărâri judecătorești

Art. 90. - Practică judiciară (1)

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.

Art. 91. -

În cazul modificării numărului de urmași, pensia se recalculează în conformitate cu dispozițiile art. 89 alin. (2). Practică judiciară (1)

Art. 92. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie. Caută hotărâri judecătorești

Art. 93. - Practică judiciară (2)

Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) și la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical și au obligația de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...