Pensia de urmaș | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii -
SECȚIUNEA a 5-a
Pensia de urmaș Reviste (1)

Art. 83. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Art. 84. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Copiii au dreptul la pensie de urmaș: Jurisprudență

a) până la vârsta de 16 ani; Jurisprudență, Reviste (3)

b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b). Reviste (2)

Art. 85. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Art. 86. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5). Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 87. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 85 și la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5). Modificări (1)

Art. 88. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5). Modificări (1)

Art. 89. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din: Jurisprudență

a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat; Jurisprudență

b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Jurisprudență

(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel: Jurisprudență

a) 50% - pentru un singur urmaș; Jurisprudență

b) 75% - pentru 2 urmași; Jurisprudență

c) 100% - pentru 3 sau mai mulți urmași.

Art. 90. - Jurisprudență

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.

Art. 91. -

În cazul modificării numărului de urmași, pensia se recalculează în conformitate cu dispozițiile art. 89 alin. (2). Jurisprudență

Art. 92. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

Art. 93. - Jurisprudență

Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) și la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical și au obligația de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate. Referințe (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce privește cuantumul prestației lunare, trebuie să se țină cont că aceasta nu este opensie de întreținere, ci odespăgubire și, prin urmare, criteriul stării materiale aplătitorului nu poate fi reținut. Prin urmare, autorul prejudiciului urmează să acopere prestațiile pe care le primea victima, indiferent de starea sa materială603. S-a mai statuat că, pentru determinarea corectă adespăgubirilor cuvenite copiilor minori ai victimei s-a decis că trebuie avute în vedere, pe lângă salariul realizat de victimă și veniturile realizate după programul de lucru din munci ocazionale și din cultivarea unui teren agricol, venituri cu care victima contribuia la întreținerea familiei.604 În legătură cu durata în timp aprestațiilor, în situația în care beneficiarul este opersoană minoră, problema este aceea avârstei până la care va beneficia de aceste prestații. Astfel, potrivit art. 84 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice605, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, dar fără adepăși vârsta de 26 de ani. De asemenea art. 13 alin. (1) Codul muncii606 prevede: „persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani”. 
    603 C.S.J., dec. nr. 1720/1991, Dreptul nr. 6/1992, p. 88. 
    604 C.S.J., dec. nr. 251/1992, Dreptul nr. 12/1992, p. 88. 
    605 M.Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010. 
    606 Prin Legea nr. 53/2003 a intrat în vigoare Codul muncii, republicat M.Of. nr. 345 din18 mai 2011.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Pensia pentru limită de vârstă
Pensia anticipată
Pensia anticipată parțială
Pensia de invaliditate
Pensia de urmaș
Calculul pensiilor
Stabilirea și plata pensiilor
Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectoriale
Atribuțiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale
Infracțiuni
Contravenții
Reviste:
Pensia de urmaș a soțului supraviețuitor - ce trebuie să știm?
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispozițiile art. 114 și art. 116 din același act normativ, în sensul stabilirii dacă legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este sau nu condiționată de suspendarea sau sistarea (anterioară ori concomitentă) pensiei printr-o decizie emisă de casele teritoriale/sectoriale de pensii
Pierzi pensia de urmaș dacă te angajezi?
În ce condiții se suspendă plata pensiei?
Stabilire pensie de urmaș. Declararea decesului asiguratului prin hotărâre judecătorească. Admitere apel
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 94 din Legea nr. 7/2006. Pensia de serviciu reglementată de prevederile art. 73 ind. 1. Personalul Autorității Electorale Permanente
Întrebări și răspunsuri - dreptul securității sociale
Data suspendării plății pensiei, pentru cazul în care pensionarul beneficiar al unei pensii de invaliditate gr. I sau II se regăsește în una dintre situațiile prevăzute de art.6 alin.1 pct. IV din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice
Posibilitatea cumulului pensiei anticipate parțiale cu veniturile rezultate din prestarea unei activități profesionale
MEMENTO: Pensia de urmaș - cine are dreptul la ea, cuantumul și actele necesare
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...