Jurisdicția asigurărilor sociale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VII Răspunderea juridică CAPITOLUL IX Dispoziții tranzitorii

CAPITOLUL VIII Jurisdicția asigurărilor sociale

Art. 149. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (7), Practică judiciară (51), Reviste (18), Hotărâri judecătorești

(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații, respectiv la comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (4), Practică judiciară (29), Reviste (7), Hotărâri judecătorești

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Comisia Centrală de Contestații funcționează în cadrul CNPP. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (2)

Art. 150. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Hotărâri judecătorești

(1) Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații sunt organisme de verificare, care examinează și hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale și urmăresc aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice. Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(2) Organizarea, funcționarea și structura Comisiei Centrale de Contestații, respectiv a comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, ministrului apărării naționale, ministrului administrației și internelor și directorului Serviciului Român de Informații, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (4)

(3) În soluționarea contestațiilor, Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații adoptă hotărâri. Practică judiciară (2), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(4) Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. Practică judiciară (9), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Art. 151. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (6), Hotărâri judecătorești

(1) Hotărârile Comisiei Centrale de Contestații, respectiv ale comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații se comunică persoanelor în cauză și caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(2) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanța judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (6), Hotărâri judecătorești

(3) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instanțele judecătorești în termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Art. 152. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (117), Reviste (11), Hotărâri judecătorești

Jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apel. Practică judiciară (11), Caută hotărâri judecătorești

Art. 153. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (276), Reviste (13), Hotărâri judecătorești

Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind: Caută hotărâri judecătorești

a) modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări sociale; Modificări (1), Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) modul de stabilire a dobânzilor și penalităților de întârziere; Modificări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) înregistrarea, evidența și certificarea contribuției de asigurări sociale; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestații și ale comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații privind deciziile de pensie; Modificări (1), Practică judiciară (10), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

e) deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații date în soluționarea contestațiilor privind deciziile medicale asupra capacității de muncă; Modificări (1), Practică judiciară (53), Reviste (1), Doctrină (1)

f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale; Jurisprudență (1), Practică judiciară (77), Reviste (2), Doctrină (1)

g) modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale; Modificări (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (101), Reviste (2)

h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza prezentei legi; Practică judiciară (2)

i) contestațiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi; Jurisprudență (1), Practică judiciară (40), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

j) alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi. Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

Art. 154. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (467), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori sediul reclamantul. Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (556), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Celelalte cereri se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul pârâtul. Practică judiciară (132), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 155. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (54), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

(1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârile curților de apel, precum și hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive și irevocabile. Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 156. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (168), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicția asigurărilor sociale, se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Caută hotărâri judecătorești

Art. 157. - Practică judiciară (118), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Cererile în fața oricăror organe sau instanțe, precum și toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...