Calculul pensiilor | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii -
SECȚIUNEA a 6-a
Calculul pensiilor

Art. 94. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) și a cuantumului indemnizației pentru însoțitor prevăzute la art. 77 alin. (2), fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului. Jurisprudență

Art. 95. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În situația persoanelor prevăzute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situații, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situațiile respective.

(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual și a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.

Art. 96. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(3) În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuția datorată la sistemul public de pensii și contribuția prevăzută de lege pentru condiții normale de lucru. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică încă nu a comunicat câștigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câștig salarial mediu brut comunicat. Jurisprudență

Art. 97. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează: Jurisprudență

a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situația prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. a); Jurisprudență

b) 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c), f) și g); Modificări (1), Jurisprudență

c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e). Jurisprudență

(2) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) și care, în aceeași perioadă, obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, aceste venituri și cele stabilite pentru perioadele asimilate. Jurisprudență

Art. 98. - Jurisprudență

(1) Pentru stagiul potențial, acordat persoanelor în drept să obțină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de: Jurisprudență, Reviste (2)

a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate; Jurisprudență

c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

(2) Pentru perioadele în care persoana a fost șomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale. Reviste (3)

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) persoanele care beneficiază de plăți compensatorii, pentru care s-a achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj. În acest caz, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută în urma aplicării asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiții normale. Modificări (1)

(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V, la determinarea punctajului lunar se utilizează cuantumul ajutorului lunar care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

(5) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. VI, care au achitat numai contribuția individuală de asigurări sociale, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută în urma aplicării asupra venitului care a constituit bază de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locuri de muncă în condiții normale. Modificări (1)

Art. 99. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pentru asigurații care au realizat stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%. Jurisprudență

(2) Pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), care au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate și care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 6, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%.

(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin. (1) și (2) nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială. Modificări (1)

Art. 100. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează: Jurisprudență

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii; Jurisprudență, Reviste (1)

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii; Reviste (1)

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în alte condiții de muncă, potrivit legii.

Art. 101. - Jurisprudență

CNPP și casele de pensii sectoriale comunică asiguraților punctajul anual și punctajul cumulat pentru perioadele de cotizare, în condițiile art. 50. Jurisprudență

Art. 102. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei. Modificări (8), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (5), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În situația în care unul dintre indicatorii prevăzuți la alin. (2), realizați pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă. Modificări (1)

(4) În situația în care indicatorii prevăzuți la alin. (2), realizați pe anul precedent, au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie. Modificări (1)

(5) Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflației, la care se adaugă 45% din creșterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din creșterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an. Reviste (1)

(6) Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflației realizată pe anul precedent. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Calcul punct de pensie - Denisa Pătrașcu
Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale 437/2013 pentru pensionarii intrați în sistemin perioada 1 ianuarie 2011-23 ianuarie 2013, la punctajul mediu anual se va adăuga un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent și valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată, care se raportează la câștigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent, aducând un plus la pensie. Prin OUG nr. 1/2013, Guvernul a stabilit acest indice la 1,06, calculându-l după datele actualizate în ianuarie 2013 și nu l-a raportat la cele din ianuarie 2011. În felul acesta, cei retrași din activitate în perioada 2011-23.01.2013 au pierdut în condițiile în care până la 1 ianuarie 2013 prevederea legată de corecție a fost prorogată, iar ulterior s-a aplicat un indice mai mic. Astfel, în 2012, valoarea punctului de pensie era de 732,8 lei, câștigul salarial mediu brut din anul precedent era de 1.910 lei, iar punctajul mediu anual era, de exemplu, 1,02941, în urma aplicării indicelui de corecție punctajul asiguratului, la momentul înscrierii la pensie, devenea 1,1618 puncte. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Pensia pentru limită de vârstă
Pensia anticipată
Pensia anticipată parțială
Pensia de invaliditate
Pensia de urmaș
Calculul pensiilor
Stabilirea și plata pensiilor
Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectoriale
Atribuțiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale
Infracțiuni
Contravenții
Reviste:
Care este modalitatea de calcul a pensiei?
Calcularea pensiilor. Beneficiul majorării punctajului lunar pentru stagiul de cotizare realizat în anumite condiții. Sinteză de practică judiciară
Admitere excepție de neconstituționalitate.Sintagma "la înscrierea inițială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Acte de venituri în vederea calculării pensiei (II)
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010, în sensul stabilirii dacă indicele de corecție se aplică persoanelor al căror drept inițial la pensie s-a născut anterior intrării în vigoare a legii
Cumulul beneficiilor acordate persoanelor cu handicap cu cele acordate pentru prestarea muncii în condiții deosebite la stabilirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă/Le cumul des avantages accordés aux personnes handicapées avec les avantages accordés pour la prestation du travail sous conditions spéciales lorsqu’on établit les conditions de retraite pour des raisons d’âge/Cumulating the benefits granted to disabled people with the benefits granted for the performance of work under special conditions upon establishing the retirement conditions on grounds of age
Principiul neretroactivității legii noi în operația de recalculare a dreptului la pensie deschis în baza unei legi abrogate
Principiul contributivității. Posibilitatea valorificării la stabilirea și recalcularea pensiei a formelor de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1, lit. a din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 22/2015 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Pitești - Secția I civilă în Dosarul nr. 3.738/90/2013 și Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarele nr. 30.398/3/2013 și nr. 27.255/3/2013
;
se încarcă...