Art 70 Pensia de invaliditate | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii - Pensia de invaliditate -
Art. 70.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz, cu avizul Ministerului Sănătății, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat. Reviste (1)

(2) CNPP și casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Or, după cum bine aobservat judecătorul de la Curtea de Apel, sunt incidente dispozițiile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care stabilesc competențele pârâtului Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare aCapacității de Muncă în activitatea de expertiză medicală și recuperare acapacității de muncă, precum și cele cuprinse în art. 71 din același act normativ, care identifică procedura (condițiile și termenele) de contestare adeciziei medicale asupra capacității de muncă la organul emitent și, ulterior, la instanțele judecătorești. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 60 Pensia pentru limită de vârstă
Art 61 Pensia pentru limită de vârstă
Art 62 Pensia anticipată
Art 63 Pensia anticipată
Art 64 Pensia anticipată
Art 65 Pensia anticipată parțială
Art 66 Pensia anticipată parțială
Art 67 Pensia anticipată parțială
Art 68 Pensia de invaliditate
Art 69 Pensia de invaliditate
Art 70 Pensia de invaliditate
Art 71 Pensia de invaliditate
Art 72 Pensia de invaliditate
Art 73 Pensia de invaliditate
Art 74 Pensia de invaliditate
Art 75 Pensia de invaliditate
Art 76 Pensia de invaliditate
Art 77 Pensia de invaliditate
Art 78 Pensia de invaliditate
Art 79 Pensia de invaliditate
Art 80 Pensia de invaliditate
Reviste:
Asigurări sociale. Contestarea deciziilor comisiilor medicale de contestații
Considerații privind expertiza tehnică judiciară de evaluare a capacității de muncă
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...