Art 69 Pensia de invaliditate | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii - Pensia de invaliditate -
Art. 69.
- Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este: Jurisprudență

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire; Jurisprudență

b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire; Jurisprudență

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 59 Pensia pentru limită de vârstă
Art 60 Pensia pentru limită de vârstă
Art 61 Pensia pentru limită de vârstă
Art 62 Pensia anticipată
Art 63 Pensia anticipată
Art 64 Pensia anticipată
Art 65 Pensia anticipată parțială
Art 66 Pensia anticipată parțială
Art 67 Pensia anticipată parțială
Art 68 Pensia de invaliditate
Art 69 Pensia de invaliditate
Art 70 Pensia de invaliditate
Art 71 Pensia de invaliditate
Art 72 Pensia de invaliditate
Art 73 Pensia de invaliditate
Art 74 Pensia de invaliditate
Art 75 Pensia de invaliditate
Art 76 Pensia de invaliditate
Art 77 Pensia de invaliditate
Art 78 Pensia de invaliditate
Art 79 Pensia de invaliditate
Reviste:
Momentul încetării contractului de muncă în cazul pensiei de invaliditate de gradul III. Continuarea raportului de muncă, cu reducerea normei de muncă, doar în baza acordului expres al părților materializat într-un act adițional la contract/The employment contract termination date in the case of the 3rd degree inability pension. Continuation of the labour relations, with the reduction of the work time, only based on the express consent of the parties materialized in an addendum to the contract
Despre neconstituționalitatea prevederilor Codului Muncii referitoare la încetarea CIM pentru beneficiarii pensiei de invaliditate grad III
15. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Pensie de invaliditate gradul III. Relevanța datei comunicării deciziei de pensie
Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore
Asigurări sociale. Contestarea deciziilor comisiilor medicale de contestații
Încetarea de drept a contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii - reglementări noi și posibile controverse
Considerații teoretice și practice referitoare la nulitatea de drept a contractului individual de muncă
;
se încarcă...