Art 6 Dispoziții generale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 5 Dispoziții generale Art 7 Dispoziții generale

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 6.
- Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (76), Reviste (5), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (89), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

I. Practică judiciară (8), Reviste (12), Proceduri (1)

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari; Modificări (1), Practică judiciară (49), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

b) funcționarii publici; Practică judiciară (48), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

c) cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale; Puneri în aplicare (4), Practică judiciară (50), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I; Jurisprudență (1), Practică judiciară (125), Reviste (14), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

III. persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri; Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare: Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (17), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; Practică judiciară (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

c) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (8), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

d) persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora; Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

e) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale; Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

V. cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (44), Reviste (2), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

VI. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din: Practică judiciară (42), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu regularitate sau în mod ocazional; Practică judiciară (42), Caută hotărâri judecătorești

b) contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil. Practică judiciară (42), Caută hotărâri judecătorești

(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile prezentei legi, avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (10), Reviste (12), Modele (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...