Art 6 Dispoziții generale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 6.
- Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

I. Jurisprudență, Reviste (13), Proceduri (1)

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6)

b) funcționarii publici; Jurisprudență, Reviste (4)

c) cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale; Puneri în aplicare (4), Jurisprudență, Reviste (3)

II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I; Jurisprudență, Reviste (16), Proceduri (1)

III. persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri; Jurisprudență, Reviste (7)

IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare: Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (17), Proceduri (1)

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; Jurisprudență, Reviste (2)

b) membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

c) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

d) persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora; Jurisprudență, Reviste (1)

e) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale; Jurisprudență, Reviste (4)

V. cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Proceduri (1)

VI. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din: Jurisprudență, Reviste (1)

a) drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu regularitate sau în mod ocazional; Jurisprudență

b) contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil. Jurisprudență

(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile prezentei legi, avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (13), Modele (1), Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Dispoziții generale
Art 16 Dispoziții generale
Reviste:
Asigurarea obligatorie prin efectul legii a persoanelor care realizează venituri din activități profesionale. Admitere apel
Data suspendării plății pensiei, pentru cazul în care pensionarul beneficiar al unei pensii de invaliditate gr. I sau II se regăsește în una dintre situațiile prevăzute de art.6 alin.1 pct. IV din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice
Situații care duc la suspendarea pensiei
Posibilitatea cumulului pensiei anticipate parțiale cu veniturile rezultate din prestarea unei activități profesionale
În ce condiții se suspendă plata pensiei?
Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 1 iulie 2015 - "Obligația de plată a contribuției de asigurări sociale (pensii)"
Suspendare pensie anticipată parțială
VIDEO: Ajutorul de deces în 2018, majorat substanțial. Alte modificări aplicabile din acest an
Termenul de depunere a declarației nominale de asigurări rectificative de către angajator
Modele:
Asigurări sociale.
Proceduri:
Procedură privind obținerea ajutorului de deces
;
se încarcă...