Art 52 Pensia pentru limită de vârstă | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii - Pensia pentru limită de vârstă -
Art. 52.
- Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (11)

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 42 Contribuția de asigurări sociale
Art 43 Contribuția de asigurări sociale
Art 44 Contribuția de asigurări sociale
Art 45 Contribuția de asigurări sociale
Art 46 Contribuția de asigurări sociale
Art 47 Contribuția de asigurări sociale
Art 48 Contribuția de asigurări sociale
Art 49 Contribuția de asigurări sociale
Art 50 Contribuția de asigurări sociale
Art 51 Pensii
Art 52 Pensia pentru limită de vârstă
Art 53 Pensia pentru limită de vârstă
Art 54 Pensia pentru limită de vârstă
Art 55 Pensia pentru limită de vârstă
Art 56 Pensia pentru limită de vârstă
Art 57 Pensia pentru limită de vârstă
Art 58 Pensia pentru limită de vârstă
Art 59 Pensia pentru limită de vârstă
Art 60 Pensia pentru limită de vârstă
Art 61 Pensia pentru limită de vârstă
Art 62 Pensia anticipată
Reviste:
Activitate desfășurată în unitățile din domeniul chimiei și petrochimiei. încadrarea în grupa II de muncă. Reducerea vârstei standard de pensionare
Modificarea obiectului acțiunii nu poate forma obiect de judecată pentru prima dată în calea de atac a apelului. Nelegala compunere a completului de judecată dat fiind starea de incompatibilitate a judecătorului, care a constatat perimată cererea reclamantului
De când se calculează dreptul la pensie?
Reducerea vârstei standard de pensionare ca urmare a încadrării în grupa a II-a de muncă
Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Raporturi de muncă stabilite cu o persoană pensionată anterior/The rightful termination of the individual employment agreement. Work relations established with a previously retired person
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Contestație decizie de pensionare. Recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare a sumelor menționate în adeverințele eliberate de angajator.
Dovada cu adeverință a grupei de muncă după modificarea art. 158 din Legea nr. 263/2010. Admitere apel
Probleme de interpretare a art. 56 din Codul muncii, modificat și completat în anul 2019
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 22/2015 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Pitești - Secția I civilă în Dosarul nr. 3.738/90/2013 și Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarele nr. 30.398/3/2013 și nr. 27.255/3/2013
;
se încarcă...