Art 49 Contribuția de asigurări sociale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția de asigurări sociale -
Art. 49.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul: Jurisprudență, Reviste (5)

a) a beneficiat de pensie de invaliditate; Jurisprudență, Reviste (2)

b) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; Jurisprudență, Reviste (6)

d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii; Reviste (1)

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale; Reviste (2)

f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani; Jurisprudență, Reviste (2)

g) a fost elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(2) Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condițiile prezentei legi. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obținerea prestațiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce perioadă nu se asimilează stag. de cotiz. în sist. public de pens./nu constituie vech. în serv. pentru o pers. din sist. de ap. naț.? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 74/16.10.2017 în dosarul nr.1365/1/2017ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția I civilă în dosarul nr. 1526/111/2016 și Curtea de Apel Pitești - Secția I civilă în dosarul nr. 1161/109/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, și, în consecință, a stabilit că:
„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul ?colii Militare de Muzică, astfel cum era reglementată prin Decretul nr. 198/1953 privind reorganizarea Școlii Militare de Muzică, nu se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv nu constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională”.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 39 Contribuția de asigurări sociale
Art 40 Contribuția de asigurări sociale
Art 41 Contribuția de asigurări sociale
Art 42 Contribuția de asigurări sociale
Art 43 Contribuția de asigurări sociale
Art 44 Contribuția de asigurări sociale
Art 45 Contribuția de asigurări sociale
Art 46 Contribuția de asigurări sociale
Art 47 Contribuția de asigurări sociale
Art 48 Contribuția de asigurări sociale
Art 49 Contribuția de asigurări sociale
Art 50 Contribuția de asigurări sociale
Art 51 Pensii
Art 52 Pensia pentru limită de vârstă
Art 53 Pensia pentru limită de vârstă
Art 54 Pensia pentru limită de vârstă
Art 55 Pensia pentru limită de vârstă
Art 56 Pensia pentru limită de vârstă
Art 57 Pensia pentru limită de vârstă
Art 58 Pensia pentru limită de vârstă
Art 59 Pensia pentru limită de vârstă
Reviste:
Legea nr. 263/2010 și pensii stabilite anterior acestei legi
Legea nr. 263/2010 prevede că anii de facultate pot fi vechime pentru pensie
Stagiu de cotizare. Cursuri școală postliceală. Respingerea cererii de valorificare la stabilirea drepturilor de pensie, a perioadei în care apelantul a urmat cursurile unei școli postliceale
Întrebări și răspunsuri - dreptul securității sociale
Modificarea obiectului acțiunii nu poate forma obiect de judecată pentru prima dată în calea de atac a apelului. Nelegala compunere a completului de judecată dat fiind starea de incompatibilitate a judecătorului, care a constatat perimată cererea reclamantului
Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 și a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015, în sensul de a se stabili dacă perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul școlii Militare de Muzică, se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv dacă această perioadă constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională
CCR: Determinarea punctajului lunar al persoanei pentru perioadele necontributive
Vechime în muncă utilă la pensie
Pensia de invaliditate din sistemul public de pensii și modificările survenite prin Legea nr. 37/2013
Considerații privind expertiza tehnică judiciară de evaluare a capacității de muncă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 74/2017 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Curtea de Apel Oradea - Secția I civilă în Dosarul nr. 1.526/111/2016 și Curtea de Apel Pitești - Secția I civilă în Dosarul nr. 1.161/109/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile
;
se încarcă...