Art 30 Contribuția de asigurări sociale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 29 Contribuția de asigurări sociale Art 31 Contribuția de asigurări sociale

CAPITOLUL III Contribuția de asigurări sociale -
Art. 30.
- Jurisprudență (3), Practică judiciară (90), Reviste (2)

(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (5), Doctrină (1)

a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; Jurisprudență (1), Practică judiciară (17), Reviste (1)

b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații; Practică judiciară (34)

c) activitățile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

d) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1; Practică judiciară (1)

e) activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (3), Practică judiciară (5), Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

f) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4. Practică judiciară (2)

(2) Periodic, din 2 în 2 ani, locurile de muncă în condiții speciale prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiții speciale. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (2), Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupele I și II de muncă și care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt încadrate în condiții speciale de muncă.

(5) Constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă și perioadele în care un asigurat care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă, dacă cel puțin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiții de muncă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...