Art 30 Contribuția de asigurări sociale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția de asigurări sociale -
Art. 30.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8)

(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) activitățile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

d) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1; Jurisprudență, Reviste (1)

e) activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

f) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Periodic, din 2 în 2 ani, locurile de muncă în condiții speciale prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiții speciale. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupele I și II de muncă și care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt încadrate în condiții speciale de muncă.

(5) Constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă și perioadele în care un asigurat care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă, dacă cel puțin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiții de muncă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Activitatea desf. în cadrul unităț. de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi încadrată în cond. speciale de muncă - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 9/11.03.2019 în dosarul nr.3000/1/2018 ÎCCJ– Completul competent să judece recursul în interesul legii a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în cadrul unităților de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată activitate desfășurată în „unitate minieră” și încadrată în condiții speciale de muncă.
[ Mai mult... ]

Despre posibilitatea instanței referitor la încadrarea locurilor de muncă ale salariaților în condiții speciale - Mădălina Moceanu
Prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nr. 14/23.05.2016 s-a stabilit:
"În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare, instanța de judecată de drept comun nu poate proceda ea însăși la analizarea condițiilor de muncă ale reclamanților și, dacă este cazul, la încadrarea locurilor de muncă ale acestora în condiții speciale, în situația în care angajatorul pârât nu a urmat procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzută de art. 4-7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, nu există un aviz al Comisiei pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale și unitatea nu este nominalizată în anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare".
[ Mai mult... ]

Locuri de muncă încadrate în condiții speciale în cazul conducătorilor de autobuze și tramvaie? - Mădălina Moceanu
(....) Prevederile art. 47 alin. (2) din Constituție consacră dreptul la pensie, revenind legiuitorului atribuția de a stabili condițiile și criteriile de acordare a acestui drept, inclusiv modalitățile de calcul al cuantumului pensiei.
Libertatea de care dispune legiuitorul în reglementarea dreptului la pensie îi dă acestuia posibilitatea de a stabili care sunt criteriile ce trebuie avute în vedere pentru a încadra în condiții speciale un loc de muncă.
[ Mai mult... ]

Recurs în interesul legii - Mădălina Moceanu
Prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nr. 12/23.05.2016 instanța supremă a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ și, în consecință, a stabilit că:
"În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, raportate la prevederile art. 2-6, art. 9, 13 și 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește condițiile speciale, acest tip de acțiuni nu sunt deschise, atunci când nu sunt întrunite condițiile cumulative privind înscrierea activității și a unității angajatoare în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 226/2006 și, respectiv, în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare".
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Perioadele de timp în care asigurații își desfășurau activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locurile de muncă prevăzute în lege, constituiau, până la 31 decembrie 2010, stagii de cotizare în condiții speciale. Stagiul de cotizare se putea constitui și din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor Legii nr. 226/2006 cu cele realizate în locurile de muncă în condiții speciale potrivit Legii nr. 19/2000187 (art. 20) (spre exemplu: activități miniere, activități în domeniul nuclear, aviație civilă, activitate artistică etc.). În prezent activități similare cu cele prevăzute în art. 20 alin. (1) din Legea pensiilor nr. 19/2000 (în prezent abrogată) se regăsesc parțial în prevederile art. 30 alin. (1) din Legea pensiilor nr. 263/2010188, însă până în 20 mai 2011 nu s-a emis vreun act normativ similar cu Legea – abrogată – nr. 226/2006. 
    187 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în prezent abrogată. 
    188 H. Sasu, D. Francisco, R. Nicolaescu, Codul muncii în practică, Ed. Forum Media Publishing, București, 2011, cap. 3/7, p. 3-4.
[ Mai mult... ]
 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    79. În baza art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care prevede posibilitatea reevaluării încadrării locurilor de muncă în condiții speciale, periodic, din 5 în 5 ani, afost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare alocurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, procedura de reevaluare se aplică doar locurilor de muncă ce îndeplinesc cumulativ criteriile din art. 3 alin. (1), dintre care primul criteriu este ca activitatea și unitatea în care se desfășoară să fie cuprinse în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte vizează menținerea condițiilor avute în vedere la acordarea avizului de încadrare. Procedura instituită prin noua reglementare conține ometodologie similară celei reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, ce presupune înființarea unei comisii de reevaluare care să stabilească, până la 30 septembrie 2013, la solicitarea persoanelor nominalizate (ce trebuia formulată până la data de 1 iulie 2013, în urma prorogării termenului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2012) prin hotărâre, menținerea sau respingerea avizului de încadrare, hotărâre ce poate fi contestată în contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    79. În baza art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care prevede posibilitatea reevaluării încadrării locurilor de muncă în condiții speciale, periodic, din 5 în 5 ani, afost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare alocurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, procedura de reevaluare se aplică doar locurilor de muncă ce îndeplinesc cumulativ criteriile din art. 3 alin. (1), dintre care primul criteriu este ca activitatea și unitatea în care se desfășoară să fie cuprinse în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte vizează menținerea condițiilor avute în vedere la acordarea avizului de încadrare. Procedura instituită prin noua reglementare conține ometodologie similară celei reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, ce presupune înființarea unei comisii de reevaluare care să stabilească, până la 30 septembrie 2013, la solicitarea persoanelor nominalizate (ce trebuia formulată până la data de 1 iulie 2013, în urma prorogării termenului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2012) prin hotărâre, menținerea sau respingerea avizului de încadrare, hotărâre ce poate fi contestată în contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    79. În baza art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care prevede posibilitatea reevaluării încadrării locurilor de muncă în condiții speciale, periodic, din 5 în 5 ani, afost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare alocurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, procedura de reevaluare se aplică doar locurilor de muncă ce îndeplinesc cumulativ criteriile din art. 3 alin. (1), dintre care primul criteriu este ca activitatea și unitatea în care se desfășoară să fie cuprinse în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte vizează menținerea condițiilor avute în vedere la acordarea avizului de încadrare. Procedura instituită prin noua reglementare conține ometodologie similară celei reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, ce presupune înființarea unei comisii de reevaluare care să stabilească, până la 30 septembrie 2013, la solicitarea persoanelor nominalizate (ce trebuia formulată până la data de 1 iulie 2013, în urma prorogării termenului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2012) prin hotărâre, menținerea sau respingerea avizului de încadrare, hotărâre ce poate fi contestată în contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    79. În baza art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care prevede posibilitatea reevaluării încadrării locurilor de muncă în condiții speciale, periodic, din 5 în 5 ani, afost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare alocurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, procedura de reevaluare se aplică doar locurilor de muncă ce îndeplinesc cumulativ criteriile din art. 3 alin. (1), dintre care primul criteriu este ca activitatea și unitatea în care se desfășoară să fie cuprinse în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte vizează menținerea condițiilor avute în vedere la acordarea avizului de încadrare. Procedura instituită prin noua reglementare conține ometodologie similară celei reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, ce presupune înființarea unei comisii de reevaluare care să stabilească, până la 30 septembrie 2013, la solicitarea persoanelor nominalizate (ce trebuia formulată până la data de 1 iulie 2013, în urma prorogării termenului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2012) prin hotărâre, menținerea sau respingerea avizului de încadrare, hotărâre ce poate fi contestată în contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 20 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 21 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 22 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 23 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 24 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 25 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 26 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 27 Contribuția de asigurări sociale
Art 28 Contribuția de asigurări sociale
Art 29 Contribuția de asigurări sociale
Art 30 Contribuția de asigurări sociale
Art 31 Contribuția de asigurări sociale
Art 32 Contribuția de asigurări sociale
Art 33 Contribuția de asigurări sociale
Art 34 Contribuția de asigurări sociale
Art 35 Contribuția de asigurări sociale
Art 36 Contribuția de asigurări sociale
Art 37 Contribuția de asigurări sociale
Art 38 Contribuția de asigurări sociale
Art 39 Contribuția de asigurări sociale
Art 40 Contribuția de asigurări sociale
Reviste:
Criteriile de încadrare a unor locuri de muncă în condiții speciale
Regimul de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale
Locuri de muncă încadrate în condiții speciale în cazul conducătorilor de autobuze și tramvaie?
Admitere recurs în interesul legii. Activitate desfășurată în "unitate minieră". Încadrarea în condiții speciale de muncă. Legea nr. 263/2010 - art. 30 alin. (1) lit. a). Legea minelor nr. 85/2003 - art. 3 pct. 1.
ÎCCJ: Din nou despre încadrarea unei activități în condiții speciale de muncă
Admitere recurs în interesul legii. 1. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, raportate la art. 2 alin. (2), art. 3, 4, 11, 12, 15, 16 și 18 din H.G. nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, respectiv art. 1 - 4, art. 7 - 9, art. 13 alin. (4) și art. 131 din H. G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite. 2. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, raportate la prevederile art. 2 - 6, art. 9, 13 și 16 din H. G. nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, precum și a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, în ceea ce privește condițiile speciale
Poate instanța să încadreze locurile de muncă în condiții speciale dacă angajatorul nu a urmat procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale?
Calcularea pensiilor în funcție de condițiiile de muncă (II)
Încadrararea în activități miniere pentru stabilirea condițiilor de pensionare
Noi reguli privind reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 14/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția I civilă în dosarele nr. 3.185/118/2014 și nr. 7.377/118/2014, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 9/2019 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului referitor la o problemă de drept
;
se încarcă...