Art 2 Dispoziții generale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Jurisprudență, Reviste (3)

Sistemul public de pensii se organizează și funcționează având ca principii de bază: Jurisprudență

a) principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleași norme de drept, pentru toți participanții la sistem; Jurisprudență, Reviste (1)

b) principiul obligativității, potrivit căruia persoanele fizice și juridice au, conform legii, obligația de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligațiilor; Jurisprudență

c) principiul contributivității, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (19)

d) principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

e) principiul repartiției, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligațiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii; Reviste (1)

f) principiul solidarității sociale, conform căruia participanții la sistemul public de pensii își asumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public de pensii, conform legii; Admis recurs în interesul legii (1)

h) principiul imprescriptibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie; Jurisprudență

i) principiul incesibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Reviste:
Considerații privind expertiza tehnică judiciară de evaluare a capacității de muncă
Completul competent să judece recursul în interesul legii. Respingere. Incidența Deciziei nr. 19 din 17 octombrie 2011 a înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în Dosarul nr. 18/2011 în cauzele care au ca obiect contestații împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin care se soluționează cererile de recalculare a drepturilor de pensie
Stabilirea pensiilor pe baza principiului contributivității. Sens, conținut și metodologie practică de aplicare
Funcția legiuitoare a Curții Constituționale: o bătălie cotidiană pentru putere între instituțiile statului. Examen critic al Deciziei nr. 262 din 5 mai 2016
Momentul valorificării veniturilor privind acordul global: stabilirea sau recalcularea pensiilor?
Activitate desfășurată în unitățile din domeniul chimiei și petrochimiei. încadrarea în grupa II de muncă. Reducerea vârstei standard de pensionare
Calculul pensiilor. Veniturile care pot fi avute în vedere la determinarea punctajului lunar sinteză de practică judiciară
Calculul pensiilor. Valorificarea veniturilor realizate obținute în regim de lucru prelungit. Aplicabilitatea Deciziei nr. 5/2010 pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. Principiul contributivității
Calcularea pensiilor. Beneficiul majorării punctajului lunar pentru stagiul de cotizare realizat în anumite condiții. Sinteză de practică judiciară
Recalculare pensie. Sume reprezentând compensări. Neincluderea în baza de calcul a veniturilor pentru care se stabilește dreptul la pensie
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul vechimii în muncă
;
se încarcă...