Art 19 Dispoziții generale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 19.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care România este parte și/sau regulamente comunitare.

(3) În sistemul public de pensii, obligațiile și prestațiile de asigurări sociale se achită în monedă națională.

(4) În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda altor țări pe teritoriul României, contribuțiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

stagiu de cotizare in alte state - Denisa Pătrașcu
Se recunoaste pe baza de reciprocitate in cazul statelor terte respectiv in baza Regulamentului CE 883/2004 pentru cetatenii din state membre/ care au cotizat in state membre. Punctajul dobandit in aceste perioade se calculeaza potrivit legislatiei nationale aplicabile. [ Mai mult... ]

Ucenicie. Valorificare ca și stagiu de cotizare și vechime în muncă - Mădălina Moceanu
Chiar dacă pe perioada în discuție, nu vorbim de un contract de muncă ci, de un contract de ucenicie, principiul contributivității, care guvernează sistemul public de pensii așa cum este reglementat de Legea nr.263/2010, impune valorificarea și acestei perioade pentru care s-au virat contribuții la fostele case de asigurări sociale ca și stagiu de cotizare.
Extras din Decizia civilă nr.535/05.04. 2017, Curtea de Apel Alba Iulia-Secția I Civilă, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Dispoziții generale
Art 16 Dispoziții generale
Art 17 Dispoziții generale
Art 18 Dispoziții generale
Art 19 Dispoziții generale
Art 20 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 21 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 22 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 23 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 24 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 25 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 26 Bugetul asigurărilor sociale de stat
Art 27 Contribuția de asigurări sociale
Art 28 Contribuția de asigurări sociale
Art 29 Contribuția de asigurări sociale
Reviste:
Stagiu de cotizare. Cursuri școală postliceală. Respingerea cererii de valorificare la stabilirea drepturilor de pensie, a perioadei în care apelantul a urmat cursurile unei școli postliceale
21. Decizia nr. 18 din 5 octombrie 2015 în dosarul nr. 7/2015
STUDIU DE CAZ: Ucenicie. Valorificare ca și stagiu de cotizare și vechime în muncă
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul vechimii în muncă
;
se încarcă...