Art 179 Dispoziții finale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 179.
- Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (17)

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție de 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În cazul prestațiilor de asigurări sociale, altele decât pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituția care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum și casele de pensii sectoriale recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuți la alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii și al caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Debitele reprezentând contribuții de asigurări sociale sau prestații de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.

(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc.

(7) Sumele cu titlu de contribuții de asigurări sociale, rămase nerecuperate de pe urma asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedați, nu se mai urmăresc.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 169 Dispoziții tranzitorii
Art 170 Dispoziții tranzitorii
Art 171 Dispoziții tranzitorii
Art 172 Dispoziții tranzitorii
Art 173 Dispoziții tranzitorii
Art 174 Dispoziții tranzitorii
Art 175 Dispoziții tranzitorii
Art 176 Dispoziții tranzitorii
Art 177 Dispoziții tranzitorii
Art 178 Dispoziții tranzitorii
Art 179 Dispoziții finale
Art 180 Dispoziții finale
Art 181 Dispoziții finale
Art 182 Dispoziții finale
Art 183 Dispoziții finale
Art 184 Dispoziții finale
Art 185 Dispoziții finale
Art 186 Dispoziții finale
Art 187 Dispoziții finale
Art 188 Dispoziții finale
Art 189 Dispoziții finale
Reviste:
Revizuirea deciziei de pensie cu consecința sistării plății acesteia după o perioadă îndelungată de la emitere pe baza unor informații obținute de Casa de Pensii de la lichidatorul fostului angajator
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispozițiile art. 114 și art. 116 din același act normativ, în sensul stabilirii dacă legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este sau nu condiționată de suspendarea sau sistarea (anterioară ori concomitentă) pensiei printr-o decizie emisă de casele teritoriale/sectoriale de pensii
Competența în materia pensiilor și somajului
Pensie. Contestarea deciziei de dare în debit cu privire la sumele încasate necuvenit. Respingere
Efectele omisiunii angajatorului de a întocmi și depune declarațiile nominale de asigurare rectificative cu privire la drepturile și răspunderea asiguratului. Admitere recurs
Condiția nerecuperării debitelor constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii - lipsa culpei debitorului
Suspendare pensie anticipată parțială
Data suspendării plății pensiei, pentru cazul în care pensionarul beneficiar al unei pensii de invaliditate gr. I sau II se regăsește în una dintre situațiile prevăzute de art.6 alin.1 pct. IV din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice
încadrarea eronată a indemnizației în prevederile art. 1 lit. d) și e) din Decretul lege nr. 118/1990. Lipsa unui titlu executoriu care sa constate calitatea de persoană strămutată. Opozabilitatea titlului pronunțat într-un litigiu cu un membru al familiei. Legalitatea deciziei de debit
26. Decizia nr. 12 din 19 iunie 2017 în dosarul nr. 5/2017
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 12/2017 privind examinarea recursului formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 114 și art. 116 din același act normativ
;
se încarcă...