Art 169 Dispoziții tranzitorii | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii -
Art. 169.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (16)

(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează: Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (10)

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă; Jurisprudență

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. Respingeri de neconstituționalitate (4), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(3) De creșterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situațiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislația în vigoare în perioada respectivă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

(4) Prevederile alin. (1) se aplică prin acordarea diferenței dintre creșterea punctajului mediu anual rezultată și cea acordată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009. Jurisprudență

(5) În situația în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține acest cuantum până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obține un cuantum al pensiei mai mare. Jurisprudență

(6) Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, se aplică și persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

ÎCCJ: Despre punctajul suplimentar reglementat de legea pensiilor - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 04.06.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă asupra căreia ne vom opri atenția, considerând-o de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.42/04.06.2018 în dosarul nr.106/1/2018– ÎCCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 672/84/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 159 Dispoziții tranzitorii
Art 160 Dispoziții tranzitorii
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Dispoziții tranzitorii
Art 163 Dispoziții tranzitorii
Art 164 Dispoziții tranzitorii
Art 165 Dispoziții tranzitorii
Art 166 Dispoziții tranzitorii
Art 167 Dispoziții tranzitorii
Art 168 Dispoziții tranzitorii
Art 169 Dispoziții tranzitorii
Art 170 Dispoziții tranzitorii
Art 171 Dispoziții tranzitorii
Art 172 Dispoziții tranzitorii
Art 173 Dispoziții tranzitorii
Art 174 Dispoziții tranzitorii
Art 175 Dispoziții tranzitorii
Art 176 Dispoziții tranzitorii
Art 177 Dispoziții tranzitorii
Art 178 Dispoziții tranzitorii
Art 179 Dispoziții finale
Reviste:
Calcularea pensiilor. Beneficiul majorării punctajului lunar pentru stagiul de cotizare realizat în anumite condiții. Sinteză de practică judiciară
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Neacordarea punctajului suplimentar reglementat de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 [art. 782 alin. (1) din Legea nr. 19/2000] în situația în care pensionarul care a realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus conform art. 58 din Legea nr. 263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000)
Despre calcularea pensiei după activitate desfășurată în grupe speciale de muncă
Acordarea punctajului suplimentar la pensie: o clarificare
Persoană cu handicap: condiții pentru pensie și dreptul la punctaj suplimentar
Cumulul beneficiilor acordate persoanelor cu handicap cu cele acordate pentru prestarea muncii în condiții deosebite la stabilirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă/Le cumul des avantages accordés aux personnes handicapées avec les avantages accordés pour la prestation du travail sous conditions spéciales lorsqu’on établit les conditions de retraite pour des raisons d’âge/Cumulating the benefits granted to disabled people with the benefits granted for the performance of work under special conditions upon establishing the retirement conditions on grounds of age
Hotărâre prealabilă. ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 169 alin. (3) raportat la art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, respectiv a dispozițiilor art. 169 alin. (6) raportat la art. 100 din Legea nr. 263/2010, în sensul de a se stabili dacă persoanele pensionate în perioada 1.04.2001-1.01.2011 și, în special, în perioada 1.04.2001 - 2.11.2008 beneficiază de majorarea cu 50% a punctajului anual pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale după 1.04.2001
Majorarea punctajului pentru activitatea desfășurată în grupa I sau II de muncă. Condițiile acordării beneficiului prevăzut de art.169 din Legea nr. 263/2010
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169 ind.1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în sensul stabilirii dacă sintagma "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații" se referă la legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie sau la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj
Recalculare pensie. Revizuire. Demers care deghizează un recurs împotriva deciziei din recurs. Securitate juridică. Respectarea principiului res judicata
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 42/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 672/84/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile
;
se încarcă...