Art 165 Dispoziții tranzitorii | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii -
Art. 165.
- Puneri în aplicare (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (19)

(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (13)

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; Reviste (3)

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (4)

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare. Puneri în aplicare (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (15), Comentarii expert (3)

(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;

- 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

- 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;

- 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;

- 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;

- 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

- 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;

- 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Salariile medii și minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8.

(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum și pentru perioada cuprinsă între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător anului 1938.

(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Adeverință emisă de deținătorul legal al arhivei fostului angajator. Lipsa indicării actului intern de nominalizare - Mădălina Moceanu
Reclamantul a solicitat instanței de fond să dispună recalcularea pensiei cu valorificarea adeverinței nr. 973/19.02.2012 eliberată de Primăria Fetești.
Potrivit mențiunilor acestei adeverințe, reclamantul a fost încadrat cu contract individual de muncă la CAP Fetești în perioada 15.11.1988 până la 15.11.1991 având meseria de cioban încadrat în grupa a II-a de muncă 100%, temeiul încadrării fiind Ordinul nr. 50/1990.
[ Mai mult... ]

Recalcularea drepturilor de pensie:“venit pentru munca în acord” si “venit pentru ore suplimentare" - Mădălina Moceanu
Potrivit art.165 alin.2 din Legea nr.263/2010 la determinarea punctajelor lunare pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001 se utilizează salariile brute sau nete, după caz, precum și sporurile cu caracter permanent care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare datei de 01.04.2001.
Prin art. 19 din Legea nr.263/2010 se prevede: „constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii …”.
[ Mai mult... ]

Venituri salariale brute menționate în adeverința emise de angajator și care cuprind și sume încasate cu titlu de premii și prime - Mădălina Moceanu
Adeverința nr.59509/1/24.08.2012 eliberată de RATB atestă faptul că intimatul-reclamant a beneficiat de venituri brute, în cuantumul detaliat în adeverință, în perioada 01.03.1975 - 31.03.2001, venituri pentru care societatea a plătit CAS conform Decretului nr.389/1972, așa cum se prevede expres.
Adeverința menționată nu detaliază din ce se compun aceste venituri brute, dar la dosar a fost depusă în copie și adeverința nr.71301/1/16.10.2012 emisă de RATB, la cererea intimatului pentru eliberarea unor informații suplimentare cu privire la adeverința inițială nr.59509/1/24.08.2012, în care fostul angajator arată că venitul brut menționat în aceasta din urmă a fost alcătuit din ore lucrate, ore de noapte, ore sâmbătă și duminică, ore suplimentare, spor vechime, spor muncă grea, contravaloarea concediului de odihnă, prime concediu și prime.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 155 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 156 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 157 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 158 Dispoziții tranzitorii
Art 159 Dispoziții tranzitorii
Art 160 Dispoziții tranzitorii
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Dispoziții tranzitorii
Art 163 Dispoziții tranzitorii
Art 164 Dispoziții tranzitorii
Art 165 Dispoziții tranzitorii
Art 166 Dispoziții tranzitorii
Art 167 Dispoziții tranzitorii
Art 168 Dispoziții tranzitorii
Art 169 Dispoziții tranzitorii
Art 170 Dispoziții tranzitorii
Art 171 Dispoziții tranzitorii
Art 172 Dispoziții tranzitorii
Art 173 Dispoziții tranzitorii
Art 174 Dispoziții tranzitorii
Art 175 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Acte de venituri în vederea calculării pensiei (II)
Acte de venituri în vederea calculării pensiei (III)
Cum se calculează pensia? Reglementări legislative și o recentă decizie ÎCCJ în materie
Acte de venituri în vederea calculării pensiei (I)
Completul competent să judece recursul în interesul legii. Respingere. Incidența Deciziei nr. 19 din 17 octombrie 2011 a înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în Dosarul nr. 18/2011 în cauzele care au ca obiect contestații împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin care se soluționează cererile de recalculare a drepturilor de pensie
Recalculare pensie. Sume reprezentând compensări. Neincluderea în baza de calcul a veniturilor pentru care se stabilește dreptul la pensie
Modificarea obiectului acțiunii nu poate forma obiect de judecată pentru prima dată în calea de atac a apelului. Nelegala compunere a completului de judecată dat fiind starea de incompatibilitate a judecătorului, care a constatat perimată cererea reclamantului
Calculul pensiilor. Veniturile care pot fi avute în vedere la determinarea punctajului lunar sinteză de practică judiciară
Dovada plății contribuțiilor sociale virate la bugetul de asigurări sociale în perioada 1 ianuarie 1973-1 aprilie 2001
Momentul valorificării veniturilor privind acordul global: stabilirea sau recalcularea pensiilor?
;
se încarcă...