Art 159 Dispoziții tranzitorii | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii -
Art. 159.
- Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) și art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. b), dovada vechimii în serviciu, realizată până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu fișa de pensie, fișa matricolă sau alte documente legale. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu adeverința eliberată în baza declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, a declarației de asigurare sau a contractului de asigurare socială, după caz. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Ca regulă, potrivit art. 159 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, dovada vechimii în muncă se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Ca regulă, potrivit art. 159 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, dovada vechimii în muncă se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 149 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 150 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 151 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 152 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 153 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 154 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 155 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 156 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 157 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 158 Dispoziții tranzitorii
Art 159 Dispoziții tranzitorii
Art 160 Dispoziții tranzitorii
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Dispoziții tranzitorii
Art 163 Dispoziții tranzitorii
Art 164 Dispoziții tranzitorii
Art 165 Dispoziții tranzitorii
Art 166 Dispoziții tranzitorii
Art 167 Dispoziții tranzitorii
Art 168 Dispoziții tranzitorii
Art 169 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Calculul pensiilor. Veniturile care pot fi avute în vedere la determinarea punctajului lunar sinteză de practică judiciară
încadrare în grupă de muncă
PROIECT: Carnetul de muncă nu va mai fi obligatoriu ca dovadă a stagiului de cotizare
Studiu de caz - Din nou despre încadrarea în grupa de muncă
Pensie pentru agricultori. Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foștii cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară și dovada plății contribuției de asigurări sociale
Stagiu de cotizare. Cursuri școală postliceală. Respingerea cererii de valorificare la stabilirea drepturilor de pensie, a perioadei în care apelantul a urmat cursurile unei școli postliceale
Constatarea grupei de muncă. Lipsa interesului în promovarea unei acțiuni în constatarea grupei de muncă
Recalculare pensie. Persoană care a desfășurat munca în grupa I de muncă. Admitere
Dovada cu adeverință a grupei de muncă după modificarea art. 158 din Legea nr. 263/2010. Admitere apel
Contestatie în anulare. Termen de exercitare
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...