Art 154 Jurisdicția asigurărilor sociale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Jurisdicția asigurărilor sociale -
Art. 154.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori sediul reclamantul. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Celelalte cereri se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul pârâtul. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Ca urmare, având în vedere că, din punct de vedere teritorial, sunt incidente prevederile art. 154 alin. (2) din același act normativ, reclamanta învestind instanța de la sediul pârâtului, în temeiul art. 22 alin. (5) C. proc. civ. din 1865, se va stabili competența de soluționare acauzei în favoarea Tribunalului București, Secția litigii de muncă și asigurări sociale (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3447/2013, www.legalis.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 144 Contravenții
Art 145 Contravenții
Art 146 Contravenții
Art 147 Contravenții
Art 148 Contravenții
Art 149 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 150 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 151 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 152 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 153 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 154 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 155 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 156 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 157 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 158 Dispoziții tranzitorii
Art 159 Dispoziții tranzitorii
Art 160 Dispoziții tranzitorii
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Dispoziții tranzitorii
Art 163 Dispoziții tranzitorii
Art 164 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Contestație împotriva deciziei de recalculare a pensiei, emisă de casa de pensii sectorială. Competența de soluționare a cauzei revine instanței de la domiciliul reclamantului
Acțiunea având ca obiect anularea deciziei de recuperare a debitului emisă de Casa Județeană de Pensii Dâmbovița. Invocarea caducității deciziei. Incidența dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plata unor debite provenite din pensie
Contestație împotriva deciziei de recalculare a pensiei, emisă de casa de pensii sectorială. Competența de soluționare a cauzei revine instanței de la domiciliul reclamantului
Contestație împotriva deciziei de recalculare a pensiei în baza Legii nr. 119/2010, emisă de o casă sectorială de pensii. Competența teritorială după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. Instanța domiciliului reclamantului competentă să soluționeze cauza
Contestație formulată împotriva unei decizii emisă de Casa de Asigurări a Avocaților din România. Instanța competentă teritorial
Competența în materia pensiilor și somajului
Efectele omisiunii angajatorului de a întocmi și depune declarațiile nominale de asigurare rectificative cu privire la drepturile și răspunderea asiguratului. Admitere recurs
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiții speciale sau deosebite
Venituri pentru care s-au plătit cotele la CAS. Posibilitatea valorificării lor numai în cadrul procedurii de contestare a deciziei de pensionare
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare.Interpretarea dispozițiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010. Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale. Emiterea unei decizii de debit. Titlu executoriu
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...