Art 153 Jurisdicția asigurărilor sociale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Jurisdicția asigurărilor sociale -
Art. 153.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (18)

Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind:

a) modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări sociale; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

b) modul de stabilire a dobânzilor și penalităților de întârziere; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) înregistrarea, evidența și certificarea contribuției de asigurări sociale; Modificări (1)

d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestații și ale comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații privind deciziile de pensie; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

e) deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații date în soluționarea contestațiilor privind deciziile medicale asupra capacității de muncă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale; Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

g) modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza prezentei legi; Jurisprudență

i) contestațiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi; Jurisprudență, Reviste (5)

j) alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Cauza de față, având natura unui litigiu de asigurări sociale, intră în competența de primă instanță atribunalului, potrivit normei cuprinse în art. 153 lit. e) din Legea nr. 263/2010. [ Mai mult... ] 

.....
    Litigiul privind plata ajutoarelor sociale de care beneficiază polițiștii, cadrele militare și funcționarii publici cu statut special, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, este de competența tribunalului, ca instanță de litigii de muncă și asigurări sociale potrivit art. 2 lit. c) C. proc. civ. din 1865 și art. 153 lit. f) din Legea nr. 263/2010], și nu de competența instanței de contencios administrativ, care soluționează cererile privind drepturi salariale cuvenite unor funcționari publici în activitate (așa cum rezultă din art. 109 din Legea nr. 188/1999, care prevede: „Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența Secției de contencios administrativ și fiscal atribunalului, cu excepția situațiilor pentru care este stabilită expres prin lege competența altor instanțe) (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2965/2013, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 143 Infracțiuni
Art 144 Contravenții
Art 145 Contravenții
Art 146 Contravenții
Art 147 Contravenții
Art 148 Contravenții
Art 149 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 150 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 151 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 152 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 153 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 154 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 155 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 156 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 157 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 158 Dispoziții tranzitorii
Art 159 Dispoziții tranzitorii
Art 160 Dispoziții tranzitorii
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Dispoziții tranzitorii
Art 163 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Prestații sociale încasate necuvenit. Cerere de restituire. Conflict de competență. Criteriul valoric
Conflict negativ de competență. Cerere formulată de un fost funcționar public cu statut special având ca obiect obligarea Ministerului Afacerilor Interne la plata ajutoarelor salariale compensatorii cu ocazia pensionării. Stabilirea competenței în favoarea completului specializat în jurisdicție de contencios administrativ din cadrul tribunalului
Efectele omisiunii angajatorului de a întocmi și depune declarațiile nominale de asigurare rectificative cu privire la drepturile și răspunderea asiguratului. Admitere recurs
Acțiunea având ca obiect anularea deciziei de recuperare a debitului emisă de Casa Județeană de Pensii Dâmbovița. Invocarea caducității deciziei. Incidența dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plata unor debite provenite din pensie
O soluție solomonică? Reflecții pe baza Deciziei nr. 956/2012 a Curții Constituționale privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 149 și art. 151 din Legea nr. 263/2010
Contestație privind refuzul casei teritoriale de pensii de a rezolva cererea de pensionare. Instanța competentă. Consecințele juridice ale refuzului nejustificat de soluționare a cererii de pensionare
Competența în materia pensiilor și somajului
Conflict de muncă. Noțiune. Natura juridică a indemnizației cuvenită magistraților, cu vechime continuă în magistratură de 20 de ani, la data pensionării sau a eliberării din funcție pentru alte motive neimputabile. Admiterea excepției tardivității recursului
Procedura revizuirii pensiilor. Condiții. Obligativitatea formulării unei cereri de revizuire adresate casei de pensii înainte de sesizarea instanței. Compatibilitatea procedurii cu Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale
Regulator de competență pronunțat de curtea de apel bucurești. stabilirea competenței de soluționare a litigiului privind angajarea răspunderii patrimoniale a unui fost funcționar public în favoarea judecătoriei
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...