Art 149 Jurisdicția asigurărilor sociale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Jurisdicția asigurărilor sociale -
Art. 149.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (22)

(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații, respectiv la comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(3) Comisia Centrală de Contestații funcționează în cadrul CNPP. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Pensii. Contestație decizie de pensionare. Plăți. Restituiri - Mădălina Moceanu
În conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) și (4) din Legea nr. 263/2010: „deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații, respectiv la comisiile de contestații …”. În alin. 2) din același articol se prevede că: „procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional.”
În consecință, în vederea verificării legalității și temeiniciei deciziilor de pensionare emise de casele teritoriale de pensii, legea instituie o procedură administrativă obligatorie, prealabilă sesizării instanței de judecată.
[ Mai mult... ]

Renunțarea la procedura administrativă prealabilă și obligatorie, de examinarea deciziilor după publicarea Legii nr. 127/2019 - Marian Orzață
Potrivit art. 145. din Legea nr. 127/2019 - (1) Comisia Centrală de Contestații din cadrul CNPP, reglementată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, își continuă activitatea până la soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de pensie rămase nesoluționate la data publicării prezentei legi.
(2) Organizarea activității Comisiei Centrale de Contestații în vederea soluționării contestațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În egală măsură, prin art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010) s-a stabilit că „procedura de examinare adeciziilor (de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale – n.n.) supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional”. Deci, în materia deciziilor de pensie nu este vorba de un control administrativ-jurisdicțional, ci de procedura prealabilă, concretizată într-un recurs administrativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 139 Atribuțiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale
Art 140 Atribuțiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale
Art 141 Atribuțiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale
Art 142 Răspunderea juridică
Art 143 Infracțiuni
Art 144 Contravenții
Art 145 Contravenții
Art 146 Contravenții
Art 147 Contravenții
Art 148 Contravenții
Art 149 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 150 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 151 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 152 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 153 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 154 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 155 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 156 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 157 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 158 Dispoziții tranzitorii
Art 159 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Contestare decizie de pensionare. Necompetență generală. Respingerea ca inadmisibilă a cererii
Asigurări sociale. Necompetență generală. Respingerea ca inadmisibilă a cererii
Pensie de urmaș. Cerere de recalculare. Procedura administrativă prealabilă obligatorie
Revizuire pensie. Caracterul definitiv al deciziei necontestate
Procedura revizuirii pensiilor. Condiții. Obligativitatea formulării unei cereri de revizuire adresate casei de pensii înainte de sesizarea instanței. Compatibilitatea procedurii cu Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale
O soluție solomonică? Reflecții pe baza Deciziei nr. 956/2012 a Curții Constituționale privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 149 și art. 151 din Legea nr. 263/2010
Stabilirea pensiei anticipate parțiale. Modificări legislative ulterioare/Determination of the partial early retirement pension. Subsequent legislative amendments
Venituri pentru care s-au plătit cotele la CAS. Posibilitatea valorificării lor numai în cadrul procedurii de contestare a deciziei de pensionare
Studiu de caz: Contestație decizie de pensionare. Procedură prealabilă obligatorie. Ce putem solicita în contestația respectivă?
Este admisibilă contestația deciziei de pensie la instanță în absența hotărârii Comisiei Centrale de Contestații?
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...