Art 106 Stabilirea și plata pensiilor | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 105 Stabilirea și plata pensiilor Art 107 Stabilirea și plata pensiilor

CAPITOLUL IV Pensii - SECȚIUNEA a 7-a Stabilirea și plata pensiilor -
Art. 106.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (118), Reviste (1)

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Modificări (1), Practică judiciară (30), Reviste (2)

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare. Practică judiciară (21)

(3) În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii. Modificări (1), Practică judiciară (9), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...