Etapa a III a Transferul dreptului de proprietate | Lege 255/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Etapele procedurii de expropriere -
SECȚIUNEA a 3-a
Etapa a III-a - Transferul dreptului de proprietate

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin. (2), expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestația asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Decizia de expropriere se emite și își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenul stabilit la art. 8 alin. (2), nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația succesiunilor nedeschise sau a succesorilor necunoscuți ori nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea expropriatorului operează de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate asupra culoarului de expropriere în baza unei documentații întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Ulterior operațiunii de intabulare, expropriatorul are obligația de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcție de complexitatea acestora. Modificări (2), Jurisprudență

(6) În vederea clarificării situației juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va întocmi documentațiile cadastrale conform dispozițiilor legale aplicabile.

(7) În situația în care se expropriază doar o parte dintr-un imobil care nu este înscris în cartea funciară, pe baza măsurătorilor executate de expropriator se determină atât suprafața expropriată, cât și cea neexpropriată. Numărul cadastral se acordă numai pentru suprafața neexpropriată.

Art. 10. -

În situațiile prevăzute la art. 9 alin. (3), persoanele îndreptățite să solicite despăgubiri au posibilitatea de a face dovada dreptului de proprietate în fața comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate, potrivit prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Și art. 4 lit. c), art. 9 alin. (4) și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local se referă tot la transferul dreptului de proprietate de la expropriat la expropriator198. 
    198 Prin art. 89 din Legea nr. 71/2011 a fost abrogat art. 7 din Legea nr. 213/1998 care, reglementând modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică, menționa la lit. c) și exproprierea. Prevederile din Legea nr. 33/1994 și din Legea nr. 255/2010, citate mai sus, nu au fost însă abrogate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 255/2010:
Etapa I Aprobarea indicatorilor tehnico economici
Etapa a II a Consemnarea sumei individuale și afișarea listei imobilelor ce urmează a fi expropriate
Etapa a III a Transferul dreptului de proprietate
Reviste:
Admisibilitatea unei acțiuni de obligare la continuarea și finalizarea exproprierii/Admissibility of an action for continuation and completion of the expropriation
Expropriere de fapt. Dreptul la despăgubiri și dobânzi/Expropriation de facto. The right to compensation and interest
Expropriere. Refuzul expropriatorului de a emite hotărârea de stabilire a despăgubirilor. Efecte/Expropriation. The expropriator's refusal to issue a decision establishing compensation. Effects
Unele considerații referitoare la procedura exproprierii reglementată de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Expropriere. Calculul cuantumului despăgubirilor cuvenite celui expropriat
Exproprierea în fapt - o confuzie generală a jurisprudenței românești și a Curții de la Strasbourg
Exproprieri: De ce instanța este competentă să judece și acțiunea privind stabilirea despăgubirilor?
Practică judiciară (extrase)
Expropiere pentru cauză de utilitate publică. Despăgubire și daune moratorii
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...