Etapa a II a Consemnarea sumei individuale și afișarea listei imobilelor ce urmează a fi expropriate | Lege 255/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Etapele procedurii de expropriere -
SECȚIUNEA a 2-a
Etapa a II-a - Consemnarea sumei individuale și afișarea listei imobilelor ce urmează a fi expropriate

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, expropriatorul are obligația consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziția proprietarilor de imobile, individualizați conform listei proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, afectați de prevederile prezentei legi, precum și obligația afișării listei imobilelor ce urmează a fi expropriate și care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificării proprietarilor.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Notificarea intenției de expropriere a imobilelor, precum și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmit prin poștă către proprietari. Lista imobilelor se face publică prin afișarea acesteia la sediul consiliului local respectiv și pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Jurisprudență

(2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligația prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Sumele individuale prevăzute la art. 7 pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, în situația modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate, precum și în orice alte situații, temeinic motivate, inclusiv pentru situația prevăzută la alin. (2). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 255/2010:
Etapa I Aprobarea indicatorilor tehnico economici
Etapa a II a Consemnarea sumei individuale și afișarea listei imobilelor ce urmează a fi expropriate
Etapa a III a Transferul dreptului de proprietate
Reviste:
Expropriere. Refuzul expropriatorului de a emite hotărârea de stabilire a despăgubirilor. Efecte/Expropriation. The expropriator's refusal to issue a decision establishing compensation. Effects
Unele considerații referitoare la procedura exproprierii reglementată de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
;
se încarcă...