Art 33 Dispoziții finale | Lege 255/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 33.
- Modificări (4)

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 255/2010:
Art 23 Funcționarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor
Art 24 Avize, acorduri, certificate și autorizații
Art 25 Avize, acorduri, certificate și autorizații
Art 26 Avize, acorduri, certificate și autorizații
Art 27 Avize, acorduri, certificate și autorizații
Art 28 Dispoziții referitoare la imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale
Art 29 Dispoziții finale
Art 30 Dispoziții finale
Art 31 Dispoziții finale
Art 32 Dispoziții finale
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...