Guvernul României

Amendamentul nr. 2/2010 convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la București la 23 august 2010 și la Londra la 25 august 2010 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 211/2006, cu modificările și completările ulterioare

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 602.299/23 august 2010

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Doamnei Claudia Pendred,

director de țară

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60

Metropolis Center, sectorul 1, București

Telefon: +40 21 202 7100

Fax: +40 21 202 7110

Copie pentru: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale

În atenția doamnei Dorina Tiron, director general

Ministerul Transporturilor, Direcția generală pentru afaceri financiare externe

În atenția domnului Șerban Cucu, director general

Referitor la: Proiectul de tracțiune feroviară - C.F.R. Electrificare

Operația nr. 36.043

Referitor la Acordul de împrumut datat 19 decembrie 2005 (Acordul de împrumut) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), termenii sunt utilizați în această scrisoare conform definițiilor din Acordul de împrumut.

Avându-se în vedere situația curentă a proiectului menționat mai sus și pentru a asigura utilizarea eficientă a sumelor aferente împrumutului în conformitate cu necesitățile sectorului, la solicitarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, vă rugăm să aveți amabilitatea de a agrea amendarea Acordului de împrumut, după cum urmează:

- la secțiunea 2.02 "Alți termeni financiari ai împrumutului", litera f), data-limită de tragere "31 decembrie 2010" va fi înlocuită cu "30 iunie 2012".

Toți ceilalți termeni și condiții din contractul de finanțare vor rămâne nemodificați.

Avându-se în vedere importanța finalizării tuturor componentelor proiectului și în baza solicitării ferme a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, se apreciază necesar ca sumele aferente împrumutului să fie disponibile în continuare pentru a se asigura finalizarea proiectului.

În speranța că solicitarea noastră va beneficia de înțelegerea și susținerea dumneavoastră, așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

Cu sinceritate,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București

În atenția directorului general al Direcției generale pentru finanțe publice externe

Copie pentru Societatea Comercială "Electrificare C.F.R." - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

77113, București, sectorul 1

România

În atenția: Director

25 august 2010

Subiect: Proiectul de tracțiune feroviară - C.F.R. Electrificare

Operația nr. 36.043

Referitor la Acordul de împrumut datat 19 decembrie 2005 (Acordul de împrumut) dintre România (debitorul) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) și la Acordul de proiect datat 19 decembrie 2005 (Acordul de proiect) dintre S.C. "Electrificare C.F.R." - S.A. (Unitatea de proiect) și Bancă

Expresiile definite în Acordul de împrumut și în Acordul de proiect au aceleași semnificații și în continuare.

Ca urmare a solicitării dumneavoastră și în conformitate cu prevederile secțiunii 3.01(a) din Termenii și condițiile standard 1999, așa cum sunt încorporate în Acordul de împrumut, în vigoare de la data specificată mai jos, Banca își exprimă acordul de a extinde data-limită de tragere la 30 iunie 2012.

Această scrisoare nu afectează și nici nu modifică în vreun fel obligațiile de rambursare ale debitorului în contextul Acordului de împrumut și nici nu modifică orice alte obligații ale debitorului în contextul Acordului de împrumut.

Conținutul prezentei scrisori nu va afecta niciun drept, nicio putere ori autorizație al/a Băncii cu privire la orice altă condiție în contextul Acordului de împrumut sau al Acordului de proiect și nici nu va fi interpretat drept o renunțare sau o acceptare tacită în acest context.

Cu sinceritate,
Itziar Perkins,
manager de portofoliu
Echipa de transporturi

;
se încarcă...