Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 2195/2010 pentru modificarea pozițiilor nr. 1589, 1590 și TOTAL ȚARĂ din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 191.483 din 5 noiembrie 2010 al Direcției păduri și dezvoltare forestieră,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) și art. 36 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Pozițiile nr. 1589, 1590 și "TOTAL ȚARĂ" din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 și 308 bis din 12 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Jud. Gestionari Fond cinegetic Cote de recoltă aprobate la [buc]:
Nr. Denumire Mistreț Iepure Fazan Potârniche Cocoș de munte
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
"1589 MS AVPS Zimbru 7 Papiu Ilarian 2 20 195 10 0
1590 Total Județ 1038 2539 1699 93 38
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
TOTAL ȚARĂ 18507 133716 75241 30044 549"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely

București, 3 decembrie 2010.

Nr. 2.195.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...