Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 112 și 113 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 112 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară,
Mihai Busuioc

București, 30 noiembrie 2010.

Nr. 844.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...