Comisia Europeană

Decizia nr. 2391/2016 privind ajutorul de stat SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) pus în aplicare de Spania în favoarea anumitor cluburi de fotbal [notificată cu numărul C(2016) 4046] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D2391

În vigoare de la 28 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în temeiul articolului 108 alineatul (2) din tratat (1) și

(1) JO C 69, 7.3.2014, p. 115.

având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

1. PROCEDURA

(1) În noiembrie 2009, mai multe informații detaliate transmise de către cetățeni au atras atenția Comisiei asupra unui posibil regim fiscal preferențial privind impozitul pe profit în favoarea a patru cluburi sportive din Spania, respectiv Athletic Club Bilbao, Club Atletico Osasuna (Navarra), FC Barcelona și Real Madrid CF, în raport cu alte societăți sportive cu răspundere limitată. Spania a fost invitată să prezinte observații în datele de 15 februarie, 12 aprilie și 28 septembrie 2010. Observațiile sale au fost primite la 23 martie și 15 decembrie 2010.

(2) Prin scrisoarea din data de 18 decembrie 2013, Comisia a informat Spania că a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) cu privire la ajutorul în cauză ("decizia de inițiere"). Spania a prezentat observații privind această decizie prin scrisoarea din 17 februarie 2014. La 17 decembrie 2015, Spania a transmis informații suplimentare.

(3) Decizia Comisiei de inițiere a procedurii (decizia de inițiere) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la ajutor/măsură.

(2) Cf. nota de subsol 1.

(4) Comisia a primit observații de la părțile interesate. Observațiile primite au fost înaintate Spaniei, căreia i s-a acordat ocazia de a reacționa; observațiile acesteia au fost primite prin scrisoarea din data de 21 noiembrie 2014.

2. DESCRIEREA DETALIATĂ A AJUTORULUI

2.1. MĂSURA

(5) Articolul 19 alineatul (1) din "ley del deporte" din 1990 (3) (Legea 10/1990) a obligat toate cluburile sportive profesioniste din Spania (clubes deportivos) să se transforme în societăți sportive cu răspundere limitată (sociedades anonimas deportivas). Justificarea măsurii a fost că multe cluburi fuseseră gestionate în mod deficient deoarece nici membrii, nici administratorii lor nu purtau nicio răspundere financiară pentru pierderile economice. Scopul a fost acela de a stabili, odată cu noua societate sportivă cu răspundere limitată, un model de responsabilitate economică și juridică pentru cluburile care desfășoară activități profesionale, în scopul de a spori șansele acestora la o bună gestionare.

(3) Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, BOE de 17 de Octubre de 1990.

(6) "A șaptea dispoziție adițională" (denumită în continuare "DA 7a") din Legea 10/1990 scutește de la această conversie obligatorie cluburile de fotbal care au înregistrat un sold pozitiv în ultimii 4-5 ani. În conformitate cu preambulul legii, scutirea se bazează pe faptul că aceste cluburi au demonstrat "o bună gestiune corporativă" și nu ar avea nevoie de această conversie. Ele își pot menține structura juridică actuală specifică unui club, cu excepția cazului în care adunările lor generale convin altfel (4).

(4) "Aceste cluburi, care la momentul adoptării legii, participau la competiții fotbalistice oficiale de nivel profesionist și avuseseră un sold de capital pozitiv al acționarilor la toate auditurile efectuate la solicitarea Ligii Profesioniste de Fotbal începând cu sezonul 1985-1986, își mențin structura juridică actuală, cu excepția cazului în care adunările lor generale convin altfel..."

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...