Organizarea Curții Constituționale | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Organizarea Curții Constituționale

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Curtea Constituțională se compune din 9 judecători numiți pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Trei judecători sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Curtea Constituțională se înnoiește cu o treime din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Fiecare Cameră a Parlamentului numește, cu votul majorității membrilor săi, la propunerea Biroului permanent și pe baza recomandării Comisiei juridice, în calitate de judecător, persoana care a întrunit numărul cel mai mare de voturi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(5) Candidaturile se pot depune la Comisia juridică de grupurile parlamentare, de deputați și de senatori. Fiecare candidat va depune "curriculum vitae" și actele doveditoare că îndeplinește condițiile prevăzute de Constituție. Candidații vor fi audiați de comisie și de plenul Camerei. Raportul Comisiei juridice se va referi, motivat, la toți candidații. Reviste (2)

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1)

Curtea Constituțională își desfășoară activitatea în plen, în condițiile prezentei legi și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale, iar actele Curții se adoptă cu votul majorității judecătorilor, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Art. 7. -

(1) Curtea Constituțională are un președinte ales prin vot secret, pentru o perioadă de 3 ani, cu majoritatea voturilor judecătorilor, în termen de 5 zile de la înnoirea Curții. Reviste (1)

(2) Mandatul președintelui poate fi reînnoit.

(3) Pentru alegerea președintelui, fiecare grupă de judecători numiți de Camera Deputaților, de Senat și de Președintele României poate propune o singură candidatură. Dacă la primul tur de scrutin niciun candidat nu întrunește majoritatea voturilor, se va proceda la al doilea tur de scrutin între primii doi clasați sau trași la sorți, dacă toți candidații obțin același număr de voturi. Operațiunile de alegere a președintelui sunt conduse de judecătorul cel mai în vârstă.

(4) Președintele numește un judecător care îi va ține locul în timpul absenței.

Art. 8. - Reviste (1)

(1) În caz de vacanță a funcției, se alege un președinte până la încheierea perioadei de 3 ani prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Alegerea are loc în termen de 5 zile de la constatarea vacanței, potrivit procedurii prevăzute la art. 7 alin. (3).

Art. 9. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

(1) Președintele Curții Constituționale are următoarele atribuții: Jurisprudență

a) coordonează activitatea Curții Constituționale;

b) convoacă și prezidează ședințele Curții Constituționale;

c) desemnează judecătorul-raportor în cazurile prevăzute de lege și stabilește termenele de judecată;

d) reprezintă Curtea Constituțională în fața autorităților publice și a altor organizații, române sau străine;

e) constată cazurile de încetare a mandatului judecătorilor, prevăzute în prezenta lege, și sesizează autoritățile publice care i-au numit, pentru ocuparea postului devenit vacant;

f) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau de Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale.

(2) Președintele supraveghează activitatea de ordonator de credite a secretarului general al Curții Constituționale. Jurisprudență

(3) În exercitarea atribuțiilor de conducere administrativă, președintele emite ordine. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
    Astfel, în art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al Curții Constituționale se prevede faptul că „președintele Curții Constituționale îndeplinește .....] între altele, următoarele atribuții: a) .....] desemnează judecătorul-raportor”, iar potrivit art. 9 din Legea nr. 47/1992748 „președintele Curții Constituționale are următoarele atribuții: .....] c) desemnează judecătorul-raportor în cazurile prevăzute de lege și stabilește termenele de judecată”. 
    748 Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în M.Of. Partea I nr. 187 din 7.08.1997. Ulterior legea a fost republicată în M.Of. Partea I nr. 807 din 3.12.2010.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Dispoziții generale
Organizarea Curții Constituționale
Competența Curții Constituționale
Plenul Curții Constituționale
Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Personalul Curții Constituționale
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Curtea Constituțională a României - evoluția, caracteristicile și modul de funcționare a acesteia. Analiza câtorva aspecte controversate ilustrate prin considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 152 din 06 mai 2020
Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Răspunderea miniștrilor în constituțiile române: relația dintre răspunderea politică și răspunderea juridică
Doctrină:
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
;
se încarcă...