Dispoziții generale | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Referințe (11), Jurisprudență, Reviste (26)

(1) Curtea Constituțională este garantul supremației ~Constituției~. Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în România. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (255), Jurisprudență, Reviste (36)

(3) Curtea Constituțională este independentă față de orice altă autoritate publică și se supune numai Constituției și prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Art. 2. - Referințe (252), Jurisprudență, Reviste (31)

(1) Curtea Constituțională asigură controlul constituționalității legilor, a tratatelor internaționale, a regulamentelor Parlamentului și a ordonanțelor Guvernului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Sunt neconstituționale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozițiile sau principiile Constituției. Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (13), Jurisprudență, Reviste (19)

Art. 3. - Referințe (254), Jurisprudență, Reviste (35)

(1) Atribuțiile Curții Constituționale sunt cele stabilite de Constituție și de prezenta lege.

(2) În exercitarea atribuțiilor care îi revin Curtea Constituțională este singura în drept să hotărască asupra competenței sale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (9)

(3) Competența Curții Constituționale, stabilită potrivit alin. (2), nu poate fi contestată de nicio autoritate publică. Reviste (4)

Art. 4. -

Sediul Curții Constituționale se află în municipiul București.

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    De la bun început trebuie precizat că ordonanțele Guvernului nu pot face obiectul controlului judecătoresc, ci numai al controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, potrivit art. 2 alin. (1)131 din Legea nr. 47/1992, republicată132. De aceea, alin. (5) al art. 9 din Legea nr. 554/2004 prevede, în mod expres, că acțiunea pe care oreglementează acest text de lege, așa-zisă împotriva ordonanțelor Guvernului, poate avea ca obiect: 
    131 Acest text de lege are următorul conținut: „Curtea Constituțională asigură controlul constituționalității legilor, a tratatelor internaționale, a regulamentelor Parlamentului și a ordonanțelor Guvernului”. 
    132 M.Of. nr. 807 din 3 decembrie 2010.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Dispoziții generale
Organizarea Curții Constituționale
Competența Curții Constituționale
Plenul Curții Constituționale
Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Personalul Curții Constituționale
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Decizii ale curții constituționale*
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală. Nulități absolute. Competența după calitatea persoanei a organului de urmărire penală
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală. Supraveghere tehnică. Informarea persoanei supravegheate care nu are calitatea de inculpat. Contestarea legalității măsurii de supraveghere
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală. Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal. Neglijența în serviciu
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...