Dispoziții comune | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența Curții Constituționale -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune

Art. 10. - Referințe (265), Jurisprudență, Reviste (27)

(1) Curtea Constituțională poate fi sesizată în cazurile expres prevăzute de art. 146 din Constituție, republicată, sau de legea sa organică.

(2) Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate. Referințe (7), Jurisprudență, Reviste (8)

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Curtea Constituțională pronunță decizii, hotărâri și emite avize, după cum urmează: Reviste (3)

A. Decizii, în cazurile în care: Jurisprudență

a) se pronunță asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori, precum și, din oficiu, asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

b) se pronunță asupra constituționalității tratatelor sau altor acorduri internaționale, înainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Jurisprudență, Reviste (1)

c) se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Jurisprudență, Reviste (1)

d) hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial, precum și a celor ridicate direct de Avocatul Poporului; Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (25)

e) soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a primului-ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii; Reviste (2)

f) hotărăște asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic. Reviste (1)

B. Hotărâri, în cazurile în care:

a) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului; Jurisprudență

b) constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului și Guvernului;

c) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia; Jurisprudență

d) verifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni.

C. Avize consultative pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României.

(2) Deciziile și hotărârile se pronunță în numele legii. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile și hotărârile Curții Constituționale sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Jurisprudență, Reviste (20)

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Ședințele de judecată sunt publice, în afară de cazul în care, din motive întemeiate, Curtea hotărăște altfel. Reviste (1)

(2) Părțile au acces la lucrările dosarului. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Actele și lucrările Curții Constituționale, pe baza cărora aceasta pronunță deciziile și hotărârile ori emite avizele prevăzute la art. 11, nu sunt destinate publicității. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Art. 13. -

Cererile adresate Curții Constituționale sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 14. - Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

Procedura jurisdicțională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale. Compatibilitatea se hotărăște exclusiv de Curte. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Potrivit art. 14 din sus-menționata lege, procedura jurisdicțională se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale, compatibilitatea hotărându-se exclusiv de către Curte. Regulile procedurale cuprind, îndeosebi, sesizarea Curții Constituționale, operațiile premergătoare ședințelor, examinarea și deliberarea, comunicarea actelor Curții. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Dispoziții comune
Procedura jurisdicțională
Reviste:
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Errare humanum est sed perseverare diabolicum... Despre eroarea Curții Constituționale în Decizia nr. 358/2018 și cum ar putea fi îndreptată
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală. Supraveghere tehnică. Informarea persoanei supravegheate care nu are calitatea de inculpat. Contestarea legalității măsurii de supraveghere
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală. Nulități absolute. Competența după calitatea persoanei a organului de urmărire penală
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală. Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...